Què fem?

Acompanyem i donem suport mitjançant serveis d'escola, formació, treball, atenció diurna i ocupació terapèutica, acolliment residencial i habitatge, fomentant l'autonomia personal, la visibilitat social i una imatge digna. Emprenem projectes d'economia social i impulsem la inserció laboral, alhora que compartim la nostra expertesa i bagatge per impulsar nou coneixement i projectes innovadors que aportin una millor qualitat de vida i l'assoliment de la plena inclusió.

Ajudem a impulsar els projectes de vida de les persones mitjançant suports i oportunitats que posen en valor les capacitats per sobre de les dificultats, per una vida de qualitat i digna, treballant per la plena inclusió social.

Suport i acompanyament

Des d’un enfoc de drets, acompanyem a les persones amb discapacitat intel·lectual i amb necessitats de suport, en tot el cicle de vida mitjançant un contínuum de serveis formatius, laborals, diürns i d'habitatge i residencials, que s’adapten a les necessitats de cada persona, per garantir la plena inclusió social

Dret a formar-nos i a obtenir un treball digne que ens permeti a les persones, projectar-nos socialment, fer visibles les nostres capacitats, disposar de la màxima autonomia personal i aportar el nostre valor a la societat.

Orientació, formació i feina

Dret a participar d’activitats significatives a nivell personal i social, que reforcin les habilitats i capacitats pròpies, i que fomentin el creixement personal, la inclusió comunitària i el reconeixement social.

Serveis d’atenció diürna

Els serveis que oferim a les famílies són un suport fonamental en la millora de la qualitat de vida dels familiars de les persones a qui atenem. Pretenen facilitar l’exercici dels seus drets, la conciliació familiar i laboral, la formació, l’intercanvi d’experiències, la informació i l’assessorament, amb l’objectiu de servir d’ajuda, atenció i suport familiar.

Suport a les famílies

Dret a una llar digne, càlida, confortable i adaptada a les necessitats de cadascú. La llar és l’espai més íntim on ens podem expressar tal i com som. Les persones tenim dret a viure de forma independent, amb els suports puntuals que siguin necessaris.

Serveis d’habitatge

Economia social i treball

Les persones amb discapacitat intel·lectual i amb necessitats de suport tenen dret a tenir el futur a les seves mans i aspiren a la plena inclusió social i laboral. Per això, emprenem projectes d’economia social que impulsen la inserció laboral i alhora, generen recursos pel sosteniment dels projectes de l’entitat.

Marques pròpies de productes agroalimentaris, projectes i establiments comercials.

Projectes comercials

Noves formes de consum: responsable, sostenible i amb retorn social.

Ecommerce

Divulgació i coneixement

El coneixement i la divulgació són fonamentals per avançar, per això impulsem projectes d'àmbit estatal i europeu que reverteixin en la millora de la qualitat de vida de les persones amb discapacitat intel·lectual i del desenvolupament

Liderem i participem de projectes europeus per la inclusió i qualitat de vida de les persones amb discapacitat intel·lectual.

Projectes

Impulsem un premi de recerca i innovació, i un premi que promou l’apoderament de les persones amb discapacitat intel·lectual i autisme.

Premis

Llegats que transformen

Al llarg dels anys hem rebut el llegat solidari de persones i famílies que hem sabut transformar en projectes que hem convertit en oportunitats i vides dignes per a les persones que acompanyem. Les donacions en forma de llegat ens han permès accelerar projectes i fer petites i grans transformacions per donar respostes de qualitat a les necessitats de les persones i de les famílies que atenem. Els llegats solidaris són un clar exemple de transformació social per fer futur junts.

Persones i famílies

Empreses

Societat

El teu servei personalitzat

Respon aquestes preguntes perquè et puguem ajudar a trobar exactament el que busques.

T’ajudem a trobar el que busques

< Tornar enrere

Ets…


Reset

< Tornar enrere

Busques…


Reset

< Tornar enrere

Més específicament…


Reset

< Tornar enrere

Prova a consultar…


Reset

< Tornar enrere

Prova a consultar…


Reset

< Tornar enrere

Busques…


Reset

< Tornar enrere

Ens dones més detalls?


Reset

< Tornar enrere

Tinc / La persona per a qui busco el servei té…


Reset

< Tornar enrere

Vull saber més sobre…


Reset

< Tornar enrere

Prova a consultar…


Reset

< Tornar enrere

Vull saber més sobre…


Reset

< Tornar enrere

Prova a consultar…


Reset

< Tornar enrere

Prova a consultar…


Reset

< Tornar enrere

Tinc / La persona per a qui busco el servei té…


Reset

< Tornar enrere

Prova a consultar…


Reset

< Tornar enrere

Prova a consultar…


Reset

< Tornar enrere

Prova a consultar…


Reset

< Tornar enrere

Prova a consultar…


Reset

< Tornar enrere


Text form

  0/ 500

  Reset

  Faq's

  Qui pot accedir als serveis d’AMPANS?

  Tothom.

  Tot i que AMPANS ha centrat històricament la seva acció en l’atenció a persones amb discapacitat intel·lectual, física i del desenvolupament, amb els anys ha crescut fins a oferir un ventall d’oportunitats d’acompanyament en l’àmbit social, educatiu, formatiu, laboral i d’habitatge a diferents col·lectius en risc d’exclusió. Ens adrecem a persones amb o sense discapacitat, a persones amb problemes de salut mental, a joves i a adults que volen formar-se o millorar el seu perfil professional, a persones que volen trobar feina…

  Per saber-ne més, fes clic aquí.

  Com puc accedir als serveis d’AMPANS?

  Aquí trobaràs els diferents serveis i recursos que ofereix AMPANS a persones i famílies. Podràs contactar amb cada servei per sol·licitar la informació que et sigui d’interès.

  AMPANS garantirà la igualtat i no discriminació en l’accés i l’atenció a totes les persones demandants i les seves famílies. AMPANS prioritzarà les demandes d’ingrés com a resposta a la seva voluntat expressada en la seva missió, en les següents circumstàncies:

  • Situacions d’urgència social.
  • Que la persona ja estigui atesa en algun servei d’AMPANS.
  • Que la persona resideixi a la comarca del Bages.

  Quins serveis per a empreses ofereix AMPANS?

  Aquí trobaràs els diferents serveis i recursos que ofereix AMPANS a persones i famílies. Podràs contactar amb cada servei per sol·licitar la informació que et sigui d’interès.

  Com s’obté el Certificat de discapacitat?

  Per obtenir el certificat de discapacitat és necessari sol·licitar un document administratiu que acrediti legalment el grau de discapacitat de la persona. Els organismes responsables de gestionar aquests tràmits són el Departament de Treball, Afers Socials i Famílies i la Direcció General de Protecció Social.

  Tanmateix, la persona interessada en la sol·licitud pot recórrer als Serveis Socials del seu municipi per ser atesa i guiada per un treballador social, que l’informarà dels passos que ha de seguir.

  Es pot realitzar la sol·licitud accedint a través del portal Gencat.cat.

  Què és la situació de Dependència?

  Segons el Departament de Treball, Afers Socials i Famílies de la Generalitat de Catalunya, la situació de dependència és l’estat de caràcter permanent en què es troben les persones que, per raons derivades de l'edat, malaltia o discapacitat, i lligades a la falta d'autonomia física, mental, intel·lectual o sensorial, els cal l'atenció d'una o altres persones. Aquestes persones també necessiten ajudes importants per a la realització de les activitats bàsiques de la vida diària o, com en el cas de les persones amb discapacitat intel·lectual o malaltia mental, d'altres ajudes per a la seva autonomia personal.

  Com se sol·licita el reconeixement del grau de dependència?

  Per obtenir el reconeixement de la situació de dependència és necessari fer una sol·licitud al Departament de Treball, Afers Socials i Famílies. Es pot realitzar la sol·licitud a través del portal Gencat.cat.

  Qui pot sol·licitar les ajudes que recull la Llei d’Autonomia Personal i Atenció a la Dependència?

  Segons la Llei, les persones que poden sol·licitar les ajudes corresponents són aquelles que necessitin ajuda per dur a terme vàries de les activitats bàsiques de la vida diària, ja sigui en Grau I (o dependència moderada), Grau II (o dependència severa) o Grau III (o gran dependència).

  Què és la modificació de la capacitat d’obrar d’una persona?

  Segons recull la Fundació Santa Maria de Comabella, és un procés judicial que mitjançant una sentència reconeix que una persona no té (totalment o parcialment) la capacitat de governar-se. La sentència determina quins tipus de suports necessita per a ser protegida.

  La modificació de la capacitat d’una persona es planteja quan la manca de capacitat impedeix tenir cura d’un mateix i dels seus béns.

  Quins són els motius que poden portar a una família o una instància judicial a modificar la capacitat d’obrar una persona?

  A l’hora d’iniciar el procés d’incapacitació, es valorarà...

  • La causa o motiu d’incapacitació.
  • Si la persona necessita mesures de protecció.
  • Si és urgent l’adopció de mesures per evitar prejudicis en la persona que cal protegir o del seu patrimoni.

  Com s’inicia un procés de modificació de la capacitat d’obrar?

  Els advocats/des o professionals adequats/des poden iniciar els tràmits d’un procés d’incapacitació judicial que acabarà amb una sentència que determinarà quina figura de tutela és la més correcta.

  Per més informació visiteu la web de Comabella.

  Contacta amb AMPANS

  Per fer-nos arribar les teves consultes, sol·licituds o comentaris, omple aquest formulari. Molt aviat ens posarem en contacte amb tu.

   0/ 500