Transparència

AMPANS és una organització eficaç i eficient, ben gestionada i transparent. Donant compliment a la llei 19/2013 de Transparència, accés a la informació pública i bon govern; a la llei 19/2014, del 29 de desembre, de Transparència, accés a la informació pública, i bon govern; i a la Ordre JUS/152/2018, de 12 de setembre, per la qual s’estableix el nivell de subjecció de les fundacions i de les associacions declarades d’utilitat pública als instruments de transparència establerts per la Llei 21/2014, del 29 de desembre, del protectorat de les fundacions i de verificació de l’activitat de les associacions declarades d’utilitat pública, posem a la vostra disposició la següent informació.Data de la darrera actualització de la informació 12 de maig de 2023Informació institucional

Informació organitzativa

Informació econòmica i administrativa

Darrera cada xifra, persones úniques

AMPANS treballa amb l'objectiu de millorar la qualitat de vida de les persones amb discapacitat intel·lectual i amb necessitats de suport, generant oportunitats, potenciant la seva autonomia i vetllant pel compliment de tots els seus drets.

Per assolir aquest objectiu vol ser una organització cada dia més eficaç, eficient, ben gestionada, orientada a resultats, transparent i compromesa amb la societat.

3.363

Persones ateses amb discapacitat, trastorns de salut mental i vulnerabilitat

378

Persones acollides als serveis residencials i llars

976

Persones que formen la plantilla de professionals

27 %

Persones amb discapacitat que treballen a l'entitat

1.204

Donants compromesos amb els projectes de l'entitat

Pla estratègic i Projectes en curs i de futur

Una guia anual d’accions i objectius

El pla estratègic de la Fundació AMPANS és un punt de parada i reflexió. Ajuda a la nostra entitat a orientar i definir quins objectius i quines accions hem de preveure, avui, per assolir el futur que volem per a les persones amb discapacitat intel·lectual, malaltia mental i en situació de vulnerabilitat, i per a les seves famílies.

2021 - 2022     2018 - 2020

Projectes per seguir avançant cap a la plena inclusió de totes les persones

Estem treballant en diversos projectes amb l'objectiu de seguir avançant cap a la plena inclusió de les persones, garantint l'educació i la formació, la qualitat de vida i la inserció laboral de les persones amb discapacitat intel·lectual, malaltia mental i en situació de vulnerabilitat. Aquests són alguns dels projectes que estem duent a terme.

Veure més

Pla estratègic i Projectes en curs i de futur

  Una guia anual d’accions i objectius

  El pla estratègic de la Fundació AMPANS és un punt de parada i reflexió. Ajuda a la nostra entitat a orientar i definir quins objectius i quines accions hem de preveure, avui, per assolir el futur que volem per a les persones amb discapacitat intel·lectual, malaltia mental i en situació de vulnerabilitat, i per a les seves famílies.

  2021 - 2022     2018 - 2020

  Projectes per seguir avançant cap a la plena inclusió de totes les persones

  Estem treballant en diversos projectes amb l'objectiu de seguir avançant cap a la plena inclusió de les persones, garantint l'educació i la formació, la qualitat de vida i la inserció laboral de les persones amb discapacitat intel·lectual, malaltia mental i en situació de vulnerabilitat. Aquests són alguns dels projectes que estem duent a terme.

  Veure més

Memòria anual AMPANS 2022

Informe amb una recopilació de les activitats dutes a terme per AMPANS durant el darrer any.

Aliats i Col·laboradors

Principals finançadors institucionals

Altres finançadors institucionals

Som membres de

Participem en els següents òrgans de govern

Principals Aliances

Entitats col·laboradores per raó de RSC

Empreses col·laboradores per raó de RSC

Col·laborem amb