Treball amb suport

Vols treballar en una empresa?

Vols contractar una persona?

Des del servei d’inserció fem de nexe entre persones amb discapacitat intel·lectual i del desenvolupament, discapacitat física o amb malaltia mental que desitgen incorporar-se al món laboral i empreses que vulguin incorporar persones d’aquests col·lectius, donant suport i seguiment individualitzat tant a la persona com a l’empresa.

Acompanyem la persona treballadora i l’empresa inseridora en el procés de cerca, inserció i adaptació al lloc de treball, garantint resultats a ambdues parts a través de la formació, la facilitació de recursos i l’avaluació al llarg del procés. Els nostres serveis de formació i orientació formen part del total del servei integral d’inserció, dins el qual englobem la modalitat de treball amb suport.

Optant pel treball amb suport participes a construir una societat més inclusiva. Impulses, com a persona treballadora o com a empresa, la plena inclusió sociolaboral de les persones amb discapacitat intel·lectual i del desenvolupament, discapacitat física o amb malaltia mental.

Què oferim a la persona treballadora

Treball digne i de valor

Un lloc de treball productiu, remunerat i adaptat.

Acompanyament continuat

Acompanyament en el procés d'incorporació, adaptació i consolidació del lloc de treball.

Equip multidisciplinari

Suport d'un equip multidisciplinari en l'àmbit psicològic i social a la persona treballadora.

Suport a les famílies

Suport, assessorament i acompanyament a la família de la persona treballadora

SIOAS

Possibilitat de participar en el programa SIOAS (Servei integral d'orientació, acompanyament i suport a la inserció de persones amb discapacitat i/o malaltia mental)

Què oferim a l'empresa

Anàlisi del lloc de treball

Anàlisi del lloc de treball amb una valoració dels coneixements, habilitats i actituds necessàries per al desenvolupament de la feina.

Anàlisi de qualitat

Anàlisi de la qualitat del lloc de treball: digne, competitiu i estable en el temps.

Borsa de treball

Accés a la borsa de treball d’AMPANS. Selecció dels candidats més adequats pel lloc de treball.

Formació interna

Formació inicial i continuada de la persona treballadora.

Figura de preparador laboral

Suport i seguiment en el lloc de treball adequat a les necessitats detectades a través d'un preparador laboral.

Orientació a plantilla

Assessorament i orientació a les persones de l'entorn laboral proper.

Període d’adaptació

Possibilitat d'un període inicial d'adaptació al lloc de treball a través d'un conveni de pràctiques.

Compliment de la LGD

Assessorament en el compliment de la Llei General de la Discapacitat (LGD) a través del treball amb suport.

Responsabilitat Social Corporativa

Un nou pas per ser una empresa socialment responsable. Una empresa amb cor.

Contacta amb AMPANS

Per fer-nos arribar les teves consultes, sol·licituds o comentaris, omple aquest formulari. Molt aviat ens posarem en contacte amb tu.

    0/ 500

    Col·labora amb AMPANS

    El suport social ha estat fonamental per l’avenç de la missió d’AMPANS, tant en l’assoliment dels projectes que milloren la qualitat de vida de les persones amb discapacitat intel·lectual i amb necessitats de suport, com en la sensibilització de la societat. El camí continua i et necessitem al costat. Ens hi ajudes?