Informació econòmica i administrativa

Amb el desig que sigui d’interès i utilitat, es posa a la vostra disposició la informació econòmica i administrativa de Fundació AMPANS. Trobareu, a continuació, documents com l’informe d’auditoria, l’informe anual de compliment del codi d’entitats no lucratives i les retribucions percebudes pels màxims responsables de l’entitat. De la mateixa manera, obrim l’accés a la informació referent als contractes establerts amb l’administració pública, als convenis subscrits i a les subvencions i ajudes públiques concedides.

Comptes anuals

Informe d’auditoria de comptes anuals

2022     2021     2020     2019     2018     2017

Informe anual de compliment del codi d’entitats no lucratives

2022     2021     2020     2019

Retribucions percebudes pels màxims responsables de l’entitat

Els càrrecs dels patrons son gratuïts.

Contractes establerts amb l’administració pública

Convenis subscrits amb l’administració pública

Subvencions i ajudes públiques concedides

Comptes anuals

Informe d’auditoria de comptes anuals

2022     2021     2020     2019     2018     2017

Informe anual de compliment del codi d’entitats no lucratives

2022     2021     2020     2019

Retribucions percebudes pels màxims responsables de l’entitat

Els càrrecs dels patrons son gratuïts.

Contractes establerts amb l’administració pública

Convenis subscrits amb l’administració pública

Subvencions i ajudes públiques concedides