Projectes inclusius

Impulsem solucions innovadores per a les persones amb necessitats de suport, des dels centres i serveis i cap al territori. Creem espais, tallers i projectes que ens ajuden a impulsar el benestar i la plena inclusió social de qui acompanyem.

A través dels projectes inclusius formulem i desenvolupem formes complementàries d’acompanyar les persones amb diversitat, posant la seva inclusió i autonomia en el centre.

Les bases dels nostres projectes inclusius

Proximitat i sostenibilitat

Actuem en l’àmbit de vida de les persones a qui acompanyem. Creem xarxa amb entitats i centres de la comarca, amb l’objectiu que els nostres projectes siguin beneficiosos pel territori i perdurables en el temps.

Suport específic

Tots els projectes socials inclusius naixen com a solucions a necessitats específiques detectades, o bé com a oportunitats de millora envers el benestar i la inclusió de les persones amb necessitats de suport.

Innovació social

Formem part activa d’iniciatives d’innovació social que tenen per objectiu facilitar la vida de les persones amb discapacitat intel·lectual i amb necessitats de suport, sempre buscant la seva plena inclusió.

01

Proximitat i sostenibilitat

Actuem en l’àmbit de vida de les persones a qui acompanyem. Creem xarxa amb entitats i centres de la comarca, amb l’objectiu que els nostres projectes siguin beneficiosos pel territori i perdurables en el temps.

02

Suport específic

Tots els projectes socials inclusius naixen com a solucions a necessitats específiques detectades, o bé com a oportunitats de millora envers el benestar i la inclusió de les persones amb necessitats de suport.

03

Innovació social

Formem part activa d’iniciatives d’innovació social que tenen per objectiu facilitar la vida de les persones amb discapacitat intel·lectual i amb necessitats de suport, sempre buscant la seva plena inclusió.

Projecte Aprenem junts: creixement personal i inclusió

Aprenem Junts és un projecte educatiu inclusiu que neix de les activitats d’AMPANS destinades a les persones usuàries que participen del servei de Centre Ocupacional. En el seu origen, es tractava d’una activitat d’elaboració de paper reciclat, una tècnica que desenvolupaven les pròpies persones usuàries, dins del programa d’activitats de l’entitat.

Taller de Fusteria Prelaboral

Recuperar les habilitats personals i treballar per la inclusió sociolaboral de persones amb discapacitat intel·lectual i malaltia mental, mitjançant la reutilització de mobles en desús i fustes rebutjades recollides a través de les deixalleries, és un dels projectes que duem a terme al Servei Prelaboral on acompanyem persones que estan fent front a una situació de malaltia mental.

Sala multisensorial per a infants i adolescents amb discapacitat intel·lectual i autisme

La sala multisensorial pel benestar és un espai dissenyat amb molta flexibilitat i adaptabilitat, amb recursos i materials que s’adapten a les situacions de cada persona usuària. A través d’aquests espais, els infants i joves d’aquest servei especialitzat podran interactuar amb l’entorn a través dels sentits i les sensacions, com a font de coneixement i d’experimentació de tot el que ens envolta.

Col·labora amb AMPANS

El suport social ha estat fonamental per l’avenç de la missió d’AMPANS, tant en l’assoliment dels projectes que milloren la qualitat de vida de les persones amb discapacitat intel·lectual i amb necessitats de suport, com en la sensibilització de la societat. El camí cap a la plena inclusió continua i et necessitem al costat.