Programes de formació i orientació laboral

A través dels programes de formació i orientació laboral oferim preparació en competències personals i professionals per accedir, amb garanties, al món professional o a un procés de preparació per a la inserció laboral. Els programes de formació i orientació tenen per objectiu oferir itineraris que s’adapten òptimament al perfil, els interessos i les necessitats de cada persona.

Formar-se per seguir creixent

Programes per a tothom

La nostra oferta de cursos i programes formatius i d’orientació és diversa i ens permet adaptar-nos a la situació, els interessos i les necessitats de cada persona.

Atenció a mida

Serveis i programes personalitzats d’orientació, acompanyament i assessorament d’acord amb les circumstàncies personals i professionals de cada persona.

Certificats de professionalitat, habilitats personals i formació complementària

Cursos bàsics, específics i a mida, de diferents nivells i amb diferents objectius.

Vinculació al mercat laboral

Vinculació permanent al mercat laboral actual, coneixent-ne la demanda i les exigències. Programes formatius amb sortides laborals d’alta demanda.

01

Programes per a tothom

La nostra oferta de cursos i programes formatius i d’orientació és diversa i ens permet adaptar-nos a la situació, els interessos i les necessitats de cada persona.

02

Atenció a mida

Serveis i programes personalitzats d’orientació, acompanyament i assessorament d’acord amb les circumstàncies personals i professionals de cada persona.

03

Certificats de professionalitat, habilitats personals i formació complementària

Cursos bàsics, específics i a mida, de diferents nivells i amb diferents objectius.

04

Vinculació al mercat laboral

Vinculació permanent al mercat laboral actual, coneixent-ne la demanda i les exigències. Programes formatius amb sortides laborals d’alta demanda.

PROGRAMA SINGULARS: BAGES JOVE, INSERLAB 4.0

Programa adreçat a joves d’entre 16 i 29 anys inscrits al SOC com a demandants d’ocupació no ocupats (DONO), on s’ofereix orientació laboral i/o reorientació pel retorn al sistema educatiu.

Formacions amb certificat de professionalitat en l’àmbit de la Indústria 4.0 i de les Xarxes Socials i atenció al Client.

Subvencionat pel Servei Públic d’Ocupació de Catalunya amb Fons rebuts del Servei Públic d’Ocupació Estatal (SEPE), regulat per l’Ordre EMT/236/2022.

Amb el suport de:

PROGRAMA SINGULARS: JOVE, VIU UNA EXPERIÈNCIA SINGULAR!

Programa per al foment de l’ocupabilitat adreçat a joves d’entre 16 i 29 anys, amb Certificat de Discapacitat i DONO, basat en un itinerari d’orientació i acompanyament a la inserció i formació de catàleg.

Formació en atenció al client, i tasques d’administració i recepció inclosa en el catàleg d’especialitats formatives. Amb possibilitats de contractació i/o de realitzar pràctiques

Subvencionat pel Servei Públic d’Ocupació de Catalunya amb Fons rebuts del Servei Públic d’Ocupació Estatal (SEPE), regulat per l’Ordre EMT/236/2022.

Amb el suport de:

SERVEIS INTEGRALS D'ORIENTACIÓ, ACOMPANYAMENT I SUPORT A LA INSERCIÓ DE PERSONES AMB DISCAPACITAT O TRASTORNS DE LA SALUT MENTAL (SIOAS 2023)

Servei adreçat a persones amb discapacitat intel·lectual o trastorns de la salut mental, així com persones amb discapacitat física que tinguin reconegut un grau de discapacitat igual o superior al 33%, i que siguin demandants d’ocupació no ocupades inscrites al Servei d’Ocupació de Catalunya, com a millora de feina o persones treballadores en actiu que es trobin en la fase de seguiment a la inserció i/o treball amb suport.

ORDRE EMT/125/2023, de 19 de maig, per la qual s’aproven les bases reguladores per a la concessió de subvencions per a la realització de serveis integrals d’orientació, acompanyament i suport a la inserció de persones amb discapacitat o trastorns de salut mental.

Amb el suport de:

FORMACIÓ D'OFERTA EN ÀREES PRIORITÀRIES

Formació ocupacional adreçada prioritàriament a persones treballadores desocupades. Programa subvencionat pel Servei Públic d’Ocupació de Catalunya i efectuat d’acord amb les condicions establertes al Programa de Formació d’Oferta en Àrees Prioritàries regulat per l’ORDRE TSF/170/2018, de 8 d’octubre.

Amb el suport de:

CONTRACTACIÓ EN PRÀCTIQUES DE JOVES BENEFICIARIS DE GARANTIA JUVENIL

El programa de contractació en pràctiques de Garantia Juvenil Ordre TSF/1526/2020, de 26 de juny, cofinançat per la Iniciativa d’Ocupació Juvenil i el Fons Social Europeu 2014-2020, amb un cofinançament del 91,89%, és una iniciativa europea d’ocupació per reduir l’atur juvenil i inserir al món laboral joves formats que no estudien ni treballen. Amb el lema ‘El Fons Social Europeu inverteix en el teu futur’, té l’objectiu d’incentivar la contractació laboral en pràctiques de joves per a entitats del sector del lleure educatiu que preveu el Decret llei 21/2020, de 2 de juny, de mesures urgents de caràcter econòmic, cultural i social (ref. BDNS 512767).

Amb el suport de:

PROGRAMA TREBALL I FORMACIÓ

El programa Treball i Formació,  EMT/3145/2023, de 8 de setembre, en la seva Línia Joves, està adreçat a joves tutelats i ex tutelats. El programa està compost per accions d’experiència laboral i formativa permetran a les persones participants en aquest programa estar acompanyades pel personal tècnic i de suport de l’entitat en el desenvolupament de les tasques del seu lloc de treball.

El programa Treball i Formació,  EMT/4148/2022, de 22 de desembre, en la seva Línia ACOL consisteix en millorar l’ocupabilitat de les persones amb més dificultats sociolaborals mitjançant la subscripció d’un contracte de treball, per a que obtinguin una autorització de residència temporal per circumstàncies excepcionals d’arrelament social i realitzar un acompanyament en tot el procés, contribuint d’aquesta manera a la seva inserció sociolaboral. El projecte per al Programa Treball i Formació-Línia ACOL, contempla les accions de contractacions de 4 treballadors/res durant 12 mesos i la realització de les accions d’acompanyament corresponents. El Programa és una eina potent per aquells participants que volen regularitzar la seva situació.

Promoguda i impulsada pel Servei Públic d’Ocupació de Catalunya

Executada per Fundació AMPANS

Cofinançat per la Unió Europea.

 

 

PROGRAMA D'ORIENTACIÓ ALS MUNICIPIS

Programa de treball a mida per a la inserció i inclusió sociolaboral al propi municipi de persones amb discapacitat i/o en situació de vulnerabilitat de la comarca del Bages.

En el marc d’actuació d’aquest projecte, es duen a terme accions destinades a facilitar la inserció sociolaboral de persones ateses, procurant-los un lloc de treball.

Amb el suport de:

PROGRAMA DE MESURES ACTIVES D’INSERCIÓ PER A PERSONES DESTINATÀRIES DE LA RENDA GARANTIDA DE CIUTADANIA I PERSONES EN RISC O EN SITUACIÓ D’EXCLUSIÓ SOCIAL 2023-2024

En aquest programa, amb una durada fins el 30 d’abril de 2024, es duen a terme accions amb l’objectiu d’incrementar el grau d’ocupabilitat i la inserció en persones perceptores de la RGC i persones en risc o situació d’exclusió social.

“Programa subvencionat pel Departament d’Empresa i Treball de la Generalitat de Catalunya i el Fons Social Europeu”. Regulat per l’Ordre TSF/183/2023, de 14 de juliol – Resolució EMT/3531/2023, d’11 d’octubre.

Amb el suport de:

PROJECTE M.E.S.+45

Destinat a persones en situació d’atur de més de 45 anys, amb experiència laboral anterior i amb factors personals i/o socials que els dificulten poder accedir novament al mercat laboral.

Amb el suport de:

FORMACIÓ INTEGRAL EN ACTIVITATS BÀSIQUES DE RESTAURACIÓ I ATENCIÓ AL CLIENT PER LA MILLORA DE L'OCUPABILITAT DE PERSONES JOVES AMB DISCAPACITAT

Es tracta d’una formació integral en competències tècnic professionals de restauració i atenció al client, destinada a joves d’entre 16 i 29 anys amb discapacitat per la millora de l’ocupabilitat. De manera transversal i flexible, es donaran els coneixements, competències i eines necessàries perquè els participants puguin potenciar així les possibilitats d’una futura inserció al món laboral.

Convocatòria d’ajudes econòmiques per la selecció d’operacions pel reforç de l’ocupabilitat per a persones amb discapacitat “UNO A UNO” 2023-2024. Forma part del Programa FSE+ de Empleo Juvenil 2021-2027.

Amb el suport de:

PROGRAMA INCORPORA

Programa d’intermediació laboral adreçat a persones amb discapacitat o trastorn de salut mental i persones en risc d’exclusió social. El programa ofereix a les empreses un recurs de responsabilitat social corporativa en integració laboral.

La missió dels Punts Formatius Incorpora és aconseguir la millora de l’ocupabilitat de les persones que es troben en risc o situació d’exclusió social, de manera que puguin incorporar-se o tornar al mercat laboral.

AMPANS, amb el suport de “la Caixa”, impulsa cursos dirigits a persones que es troben en risc o situació d’exclusió social, que no tenen accés a educació postobligatòria i que, mitjançant aquest programa, reben una formació molt específica pel lloc de feina que desenvoluparan. El Punt Formatiu Incorpora busca la implicació de l’empresa en tot el procés formatiu. Totes les formacions es basen a empoderar a la persona i desenvolupar les competències transversals com a element diferencial per millorar aquesta ocupabilitat.

Amb el suport de:

PROGRAMA FUNCIONA

Programa d’orientació dissenyat per AMPANS que es duu a terme amb el suport de diferents centres educatius de la comarca. El programa està destinat a alumnes majors de 16 anys que requereixin d’un suport per orientar el seu itinerari formatiu i professional.

FORMACIÓ PROFESSIONAL OCUPACIONAL DUAL

La formació professional ocupacional DUAL (FPO DUAL) és un programa de promoció i inserció socioeducativa adreçat a joves de 16 a 29 anys, amb discapacitat intel·lectual o en risc d’exclusió social. Aquest programa combina l’aprenentatge teòric i pràctic amb el treball, a través d’un contracte de formació i aprenentatge. Formem en serveis a la indústria i serveis de jardineria.

PROGRAMA NOVES OPORTUNITATS A LA CATALUNYA CENTRAL

El programa Noves Oportunitats és un servei de formació i inserció adreçat a persones de 16 a 24 anys que, per causes diverses, no han trobat el seu lloc als instituts i que, per raó de la seva edat, troben dificultats per aconseguir feina.

Amb el suport de:

PROGRAMA ORIENTA (SOC-ORIENTA)

El Programa Orienta és un servei personalitzat d’orientació professional i d’acompanyament a la inserció per millorar l’ocupabilitat i facilitar la inserció de persones aturades demandants d’ocupació o en precarietat laboral mitjançant accions d’orientació per a l’ocupació, coneixement de l’entorn productiu i prospecció del mercat de treball. Desembre 2023-Desembre 2024.

Aquest programa està subvencionat pel Servei Públic d’Ocupació de Catalunya i finançat amb càrrec als fons rebuts del Servicio Público de Empleo Estatal (SEPE), regulat per l’Ordre EMT/8/2022 del 10 de Febrer.

PROGRAMA “OCELL DE FOC: BAGES-MOIANÈS-SOLSONÈS”

Programa d’atenció integral per a persones joves d’entre 16 i 30 anys, especialment aquelles amb problemàtica de salut mental, per assolir el seu benestar emocional, una millora de la qualitat de vida, la construcció d’una vida independent i fomentar la seva inserció laboral o la recuperació del seu itinerari formatiu.

PROGRAMA DE SUPORT A LES DONES EN ELS ÀMBITS RURAL I URBÀ

El Programa de suport a dones en l’àmbit rural i urbà és un programa de suport que vol fomentar la inserció laboral de les dones que viuen en entorns rurals o urbans, mitjançant la creació d’itineraris d’inserció personalitzats.

Aquestes actuacions estan subvencionades pel SOC i es financen amb càrrec als fons procedents del Pla de Recuperació, Transformació i Resiliència –Finançat per la Unió Europea-NextGenerationEU.

PROGRAMA PROJECTA'T

L’objectiu del programa és acompanyar a les persones treballadores per a que puguin millorar professionalment a través de la definició i desenvolupament del seu projecte professional, mitjançant un itinerari d’orientació professional personalitzat i individualitzat. Es realitzaran accions per identificar interessos i motivacions, per conèixer l’entorn productiu, per identificar i millorar competències a través del mapa de talent i per definir un pla d’acció a mida, que es desenvoluparà posteriorment.

Cursos i formació relacionada

Veure tots els cursos

Contacta amb AMPANS

Per fer-nos arribar les teves consultes, sol·licituds o comentaris, omple aquest formulari. Molt aviat ens posarem en contacte amb tu.

    0/ 500

    Col·labora amb AMPANS

    El suport social ha estat fonamental per l’avenç de la missió d’AMPANS, tant en l’assoliment dels projectes que milloren la qualitat de vida de les persones amb discapacitat intel·lectual i amb necessitats de suport, com en la sensibilització de la societat. El camí cap a la plena inclusió continua i et necessitem al costat.