Itineraris Formatius i Programes Específics per a joves alumnes amb discapacitat intel·lectual

En la franja dels 16 als 21 anys, les opcions de formació post-obligatòria s'orienten en funció del nivell d'aprenentatge i dels interessos de l'alumne.
L'escola de Jeroni de Moragas ha dissenyat Itineraris Formatius Específics (IFE) i Programes de Formació i Inserció dirigits a joves amb discapacitat intel·lectual lleu o moderada.

L’itinerari formatiu de cada jove alumne es dissenya tenint en compte les seves necessitats educatives, les seves habilitats i amb l’acompanyament necessari.

Com adaptem el model pedagògic per a cada alumne

Itineraris a mida

Un cop finalitzada l’educació obligatòria, l’itinerari formatiu de cada jove es dissenya tenint en compte les seves necessitats educatives, les seves habilitats i l’acompanyament requerit. El seu seguiment serà sempre personalitzat.

Interessos de l’alumne

Els interessos genuïns dels joves són un element clau a l’hora de definir els següents passos en la seva trajectòria educacional. Els nostres cicles i itineraris formatius (IFE) són flexibles i s’amotllen als objectius de cada alumne.

Formar per inserir

Plantegem propostes que condueixen a la incorporació al món laboral o bé a la continuïtat de l’itinerari formatiu, sempre buscant una millora en l’ocupabilitat del jove.

01

Itineraris a mida

Un cop finalitzada l’educació obligatòria, l’itinerari formatiu de cada jove es dissenya tenint en compte les seves necessitats educatives, les seves habilitats i l’acompanyament requerit. El seu seguiment serà sempre personalitzat.

02

Interessos de l’alumne

Els interessos genuïns dels joves són un element clau a l’hora de definir els següents passos en la seva trajectòria educacional. Els nostres cicles i itineraris formatius (IFE) són flexibles i s’amotllen als objectius de cada alumne.

03

Formar per inserir

Plantegem propostes que condueixen a la incorporació al món laboral o bé a la continuïtat de l’itinerari formatiu, sempre buscant una millora en l’ocupabilitat del jove.

Itineraris formatius per a joves amb discapacitat intel·lectual

Itineraris Formatius Específics (IFE)

Formació professional adaptada orientada a l'alumnat amb necessitats educatives especials (NEE) associades a discapacitat intel·lectual lleu o moderada i TEA que no pot seguir una formació professional ordinària.

Impartim l’IFE d'Auxiliar de comerç i vendes.

Concertat amb el Departament d'Educació:

Programa de Formació i Inserció (PFI)

Oferta formativa per a l'alumnat que ha disposat de plans de suport específics durant la seva escolarització bàsica obligatòria al centre ordinari . El PFI ofereix formació en competències personals i professionals per accedir, amb garanties, a un procés de preparació per a la inserció laboral.

Subvencionat pel Departament d'Educació:

Contacta amb AMPANS

Per fer-nos arribar les teves consultes, sol·licituds o comentaris, omple aquest formulari. Molt aviat ens posarem en contacte amb tu.

    0/ 500

    Col·labora amb AMPANS

    El suport social ha estat fonamental per l’avenç de la missió d’AMPANS, tant en l’assoliment dels projectes que milloren la qualitat de vida de les persones amb discapacitat intel·lectual i amb necessitats de suport, com en la sensibilització de la societat. El camí cap a la plena inclusió continua i et necessitem al costat.