Servei de Centre Ocupacional: suport per a l'autonomia i la inclusió

El servei de Centre Ocupacional ofereix suport a les persones amb diversitat intel·lectual mitjançant programes i activitats significatives que potencien el seu paper proactiu en la societat; un factor clau per al reforçament de la seva inclusió social.

Programa adreçat a persones majors d’edat amb un grau de discapacitat igual o superior al 65 per cent.

El nostre objectiu és desenvolupar i mantenir les capacitats de cada persona, fomentant la participació social i la màxima autonomia personal i social.

Com treballem

Inclusió i proximitat

El servei ocupacional, desplegat a tot el territori, contempla un programa d’activitats inclusives compartides amb altres entitats i col·lectius com ara escoles, esplais de gent gran, universitats, agrupacions veïnals… Actors que són claus per a la plena inclusió social i contribueixen a la major sensibilització i a una societat més amable i acollidora.

Amb identitat pròpia

Cada servei es dota de personalitat pròpia per afavorir la creació de vincles naturals entre les persones i la comunitat. Així, per exemple l’Art de Viure és el projecte que dona identitat al Centre Ocupacional Les Bases o el trencadís és l’activitat que dona identitat al Centre Ocupacional L’Encaix.

Avaluat per la UAB

Hem desplegat aquest servei a tota la comarca per acostar-nos més encara a les persones, als seus llocs d’origen i a les seves famílies, en un model avançat basat en la inclusió comunitària. Un model avaluat per la Universitat Autònoma de Barcelona (UAB) que n’avala la metodologia i els resultats.

01

Inclusió i proximitat

El servei ocupacional, desplegat a tot el territori, contempla un programa d’activitats inclusives compartides amb altres entitats i col·lectius com ara escoles, esplais de gent gran, universitats, agrupacions veïnals… Actors que són claus per a la plena inclusió social i contribueixen a la major sensibilització i a una societat més amable i acollidora.

02

Amb identitat pròpia

Cada servei es dota de personalitat pròpia per afavorir la creació de vincles naturals entre les persones i la comunitat. Així, per exemple l’Art de Viure és el projecte que dona identitat al Centre Ocupacional Les Bases o el trencadís és l’activitat que dona identitat al Centre Ocupacional L’Encaix.

03

Avaluat per la UAB

Hem desplegat aquest servei a tota la comarca per acostar-nos més encara a les persones, als seus llocs d’origen i a les seves famílies, en un model avançat basat en la inclusió comunitària. Un model avaluat per la Universitat Autònoma de Barcelona (UAB) que n’avala la metodologia i els resultats.

Tipologia del servei: Centres Ocupacionals

El model de Servei Ocupacional

Els serveis ocupacionals són equipaments d’acolliment diürn que ofereixen atenció rehabilitadora i habilitadora, com a alternativa a la inserció laboral. L’objectiu és capacitar les persones perquè aconsegueixin la màxima integració social a través d’una ocupació activa i significativa.

Ofereix serveis diferenciats que adequen les activitats i les intensitats de suport a les necessitats de cada persona. Té dues àrees d'activitat destinades a prestar serveis d'ajustament personal i social, i formació prelaboral.

Servei Ocupacional d’Inserció (SOI)


S’adreça a persones amb una major capacitat laboral o amb perspectives de poder accedir, en un futur, a la inserció laboral. Té per objectiu l’ajustament personal i social, mitjançant activitats significatives i de caràcter formatiu i prelaboral, recollides al pla d’activitats del servei.

Es tracta d’activitats que les persones escullen en funció de les seves preferències i aptituds personals i que es combinen amb altres activitats de caràcter més lúdic o de creixement personal, que milloren l’autonomia personal i les habilitats socials.

Servei de Teràpia Ocupacional (STO)


Té per finalitat l’ajustament personal i social mitjançant activitats significatives i d’ocupació terapèutica que s’ofereixen en funció de les capacitats i preferències de cada persona i que estan recollides al pla d’activitats del servei.

Es tracta d’activitats que les persones escullen en funció de les seves preferències i aptituds personals i que poden ser d’àmbits molt diversos com esportives, lúdiques, artístiques o creatives, entre d’altres.

Els Serveis Ocupacionals d’AMPANS

Contacta amb AMPANS

Per fer-nos arribar les teves consultes, sol·licituds o comentaris, omple aquest formulari. Molt aviat ens posarem en contacte amb tu.

    0/ 500

    Col·labora amb AMPANS

    El suport social ha estat fonamental per l’avenç de la missió d’AMPANS, tant en l’assoliment dels projectes que milloren la qualitat de vida de les persones amb discapacitat intel·lectual i amb necessitats de suport, com en la sensibilització de la societat. El camí cap a la plena inclusió continua i et necessitem al costat.