Trobada amb empreses

La Trobada AMPANS i Empresa és una jornada biennal que organitzem des de l’any 1999 per acostar les empreses del nostre territori a la nostra tasca per la inserció sociolaboral de les persones amb discapacitat intel·lectual i amb necessitats de suport, i als nostres projectes d’economia social.

La trobada reconeix a les empreses amb les que creem futur junts per generar oportunitats per a les persones que acompanyem.

Empreses amb valors

Empreses compromeses amb la inserció laboral

Aquesta jornada vol ser un punt de trobada entre les empreses del nostre territori que fomenten sinergies, idees i relacions que afavoreixen un nou estil de fer negocis basat en els valors i en la responsabilitat social corporativa o empresarial. La nostra missió és la de treballar per generar oportunitats d’inclusió laboral i social per a les persones amb discapacitat intel·lectual i en situació de vulnerabilitat de les nostres comarques, i per avançar-hi necessitem la implicació i el compromís del teixit empresarial. La nostra principal eina per guanyar-nos la confiança de les empreses del territori és oferir productes i serveis competitius, eficients i fiables, amb criteris de qualitat i excel·lència.

Les jornades amb les empreses també tenen una vessant didàctica i divulgadora sobre la inclusió i la sensibilització social, amb la voluntat d’acostar realitats diverses i crear un entorn en comú que reforci els valors del teixit social i empresarial de la nostra comunitat.

Trobada AMPANS i Empresa, objectius compartits.

Noves perspectives

Facilitem un espai de trobada entre empreses i organitzacions, per fomentar noves perspectives i oportunitats de negoci basades en valors i nous models de relació socioeconòmics, que beneficiïn les empreses i el conjunt de la societat.

Corresponsabilitat

Totes les organitzacions i empreses som corresponsables del nostre entorn, les persones, el medi ambient. Compartim noves formes de pensar, innovar i transformar, per generar valor compartit i promoure conductes ètiques i compromís social.

Reconeixement

La sensibilització i la divulgació de les bones pràctiques forma part de les tasques que emprenem per desenvolupar i dur a terme la nostra missió. La trobada amb les empreses ens permet donar a conèixer les polítiques de responsabilitat social amb les que estan compromeses les empreses del territori.

Regió7

Guardonada a la X Trobada AMPANS i Empresa, per la seva tasca de sensibilització social entorn de les persones amb discapacitat intel·lectual.

Teknia

Guardonada a la X Trobada AMPANS i Empresa per la seva tasca d'inserció laboral de persones en situació de vulnerabilitat.

Rossignol

Guardonada a la X Trobada AMPANS i Empresa per la seva tasca d'inserció laboral de persones amb discapacitat intel·lectual i per ser un dels clients més antics d'AMPANS.

Col·labora amb AMPANS

El suport social ha estat fonamental per l’avenç de la missió d’AMPANS, tant en l’assoliment dels projectes que milloren la qualitat de vida de les persones amb discapacitat intel·lectual i amb necessitats de suport, com en la sensibilització de la societat. El camí cap a la plena inclusió continua i et necessitem al costat.