Suport i acompanyament a persones i famílies

Acompanyem i donem suport a les persones i a les seves famílies mitjançant un contínuum de serveis formatius, laborals, assistencials, d’habitatge i residencials que s’adapten a les necessitats de les persones i a les diferents etapes de la vida. Serveis per acollir i ser acollits. Per ajudar i ser ajudats. Espais amb una mirada àmplia que donen suport a les persones i creen comunitat. Aquest és el concepte que inspira els nous models d’atenció que impulsem per fomentar la plena inclusió i l’autonomia personal de les persones amb discapacitat intel·lectual.

Serveis educatius

Descobreix la nostra escola

Les aules de l’escola atenen alumnes de 3 a 21 anys en educació infantil, educació primària, educació secundària adaptada i suports especialitzats. Impulsem activitats inclusives orientades a compartir unitats de programació entre alumnes amb necessitats educatives especials del nostre centre i alumnes d’altres escoles del Bages.

Veure més

Itineraris a mida

Itineraris formatius específics i programes de formació i inserció dirigits a joves amb discapacitat intel·lectual lleu o moderada. L’itinerari formatiu de cada jove es dissenya tenint en compte les seves necessitats educatives, les seves habilitats i l’acompanyament requerit.

Veure més

Centre d'Educació Especial

El CEEPSIR desenvolupa accions de suport com a centre de referència als centres ordinaris de la comarca del Bages i del Solsonès en l’escolarització inclusiva de l’alumnat amb necessitats de suport educatiu, aplicant programes específics de suport directe a alumnes i docents.

Veure més

Serveis educatius

  Descobreix la nostra escola

  Les aules de l’escola atenen alumnes de 3 a 21 anys en educació infantil, educació primària, educació secundària adaptada i suports especialitzats. Impulsem activitats inclusives orientades a compartir unitats de programació entre alumnes amb necessitats educatives especials del nostre centre i alumnes d’altres escoles del Bages.

  Veure més

  Itineraris a mida

  Itineraris formatius específics i programes de formació i inserció dirigits a joves amb discapacitat intel·lectual lleu o moderada. L’itinerari formatiu de cada jove es dissenya tenint en compte les seves necessitats educatives, les seves habilitats i l’acompanyament requerit.

  Veure més

  Centre d'Educació Especial

  El CEEPSIR desenvolupa accions de suport com a centre de referència als centres ordinaris de la comarca del Bages i del Solsonès en l’escolarització inclusiva de l’alumnat amb necessitats de suport educatiu, aplicant programes específics de suport directe a alumnes i docents.

  Veure més

Orientació, formació i feina

Cursos i Formació Ocupacional

Troba el teu curs, el teu programa o el teu itinerari. Consulta tota l’oferta formativa disponible en els següents mesos. Propostes a mida i en coordinació amb el nostre servei d’orientació i inserció laboral.

Veure més

Programes formatius de qualificació professional

Amb la nostra oferta de cursos professionals, podràs adquirir els coneixements i habilitats necessàries per a la teva futura inserció laboral. Disposem d'un ampli ventall d'oportunitats formatives per al teu desenvolupament personal i professional: cursos de jardineria, informàtica, atenció sociosanitària, serveis administratius i molts altres.

Veure més

Formació professional ocupacional DUAL

La formació DUAL (FPO DUAL) és un programa de promoció i inserció socioeducativa adreçat a joves de 16 a 29 anys, amb discapacitat intel·lectual o en risc d’exclusió social. Aquest programa combina l’aprenentatge teòric i pràctic amb el treball, a través d’un contracte de formació i aprenentatge. Formem en serveis a la indústria i serveis de jardineria.

Veure més

El model Noves Oportunitats

El nostre centre de Noves Oportunitats de la Catalunya Central ofereix un nou camí perquè impulsis el teu desenvolupament personal i professional mitjançant assessorament, cursos i cicles formatius, i perquè trobis el treball que t'agrada. El programa Noves Oportunitats és un servei de formació i inserció adreçat a persones de 16 a 24 anys que, per causes diverses, no han trobat el seu lloc als instituts i que, per raó de la seva edat, troben dificultats per aconseguir feina.

Veure més

Programes d’orientació laboral

A través dels programes de formació i orientació laboral oferim preparació en competències personals i professionals per accedir, amb garanties, al món professional o a un procés de preparació per a la inserció laboral. Els programes de formació i orientació tenen per objectiu oferir itineraris que s’adapten òptimament al perfil, els interessos i les necessitats de cada persona.

Veure més

Acompanyament a la recerca de feina

Des d’AMPANS hem creat un servei d'inserció laboral per a persones que necessitin qualsevol mena d'acompanyament i ajuda en el procés de cerca de feina. Descobreix les nostres ofertes laborals i les opcions formatives professionals, perquè trobis el teu treball ideal. Dirigim aquest servei a persones amb discapacitat intel·lectual i del desenvolupament, discapacitat física, diversitat funcional, malaltia mental o persones en risc d’exclusió social, com ara persones a l’atur o afectades pels ERTO.

Veure més

CET - Centre Especial de Treball

Oportunitats d’inserció laboral i treball digne per a persones amb discapacitat intel·lectual, física, sensorial o malaltia mental. Treball adaptat i amb suports en jardineria, restauració, neteja, consergeria, medi ambient o serveis a la indústria, entre d’altres.

Veure més

Orientació, formació i feina

  Cursos i Formació Ocupacional

  Troba el teu curs, el teu programa o el teu itinerari. Consulta tota l’oferta formativa disponible en els següents mesos. Propostes a mida i en coordinació amb el nostre servei d’orientació i inserció laboral.

  Veure més

  Programes formatius de qualificació professional

  Amb la nostra oferta de cursos professionals, podràs adquirir els coneixements i habilitats necessàries per a la teva futura inserció laboral. Disposem d'un ampli ventall d'oportunitats formatives per al teu desenvolupament personal i professional: cursos de jardineria, informàtica, atenció sociosanitària, serveis administratius i molts altres.

  Veure més

  Formació professional ocupacional DUAL

  La formació DUAL (FPO DUAL) és un programa de promoció i inserció socioeducativa adreçat a joves de 16 a 29 anys, amb discapacitat intel·lectual o en risc d’exclusió social. Aquest programa combina l’aprenentatge teòric i pràctic amb el treball, a través d’un contracte de formació i aprenentatge. Formem en serveis a la indústria i serveis de jardineria.

  Veure més

  El model Noves Oportunitats

  El nostre centre de Noves Oportunitats de la Catalunya Central ofereix un nou camí perquè impulsis el teu desenvolupament personal i professional mitjançant assessorament, cursos i cicles formatius, i perquè trobis el treball que t'agrada. El programa Noves Oportunitats és un servei de formació i inserció adreçat a persones de 16 a 24 anys que, per causes diverses, no han trobat el seu lloc als instituts i que, per raó de la seva edat, troben dificultats per aconseguir feina.

  Veure més

  Programes d’orientació laboral

  A través dels programes de formació i orientació laboral oferim preparació en competències personals i professionals per accedir, amb garanties, al món professional o a un procés de preparació per a la inserció laboral. Els programes de formació i orientació tenen per objectiu oferir itineraris que s’adapten òptimament al perfil, els interessos i les necessitats de cada persona.

  Veure més

  Acompanyament a la recerca de feina

  Des d’AMPANS hem creat un servei d'inserció laboral per a persones que necessitin qualsevol mena d'acompanyament i ajuda en el procés de cerca de feina. Descobreix les nostres ofertes laborals i les opcions formatives professionals, perquè trobis el teu treball ideal. Dirigim aquest servei a persones amb discapacitat intel·lectual i del desenvolupament, discapacitat física, diversitat funcional, malaltia mental o persones en risc d’exclusió social, com ara persones a l’atur o afectades pels ERTO.

  Veure més

  CET - Centre Especial de Treball

  Oportunitats d’inserció laboral i treball digne per a persones amb discapacitat intel·lectual, física, sensorial o malaltia mental. Treball adaptat i amb suports en jardineria, restauració, neteja, consergeria, medi ambient o serveis a la indústria, entre d’altres.

  Veure més

Serveis d’atenció diürna

Inclusió i proximitat

Els centres ocupacionals són equipaments d’acolliment diürn que ofereixen atenció rehabilitadora i habilitadora, com a alternativa a la inserció laboral. L’objectiu és capacitar les persones perquè aconsegueixin la màxima integració social a través d’una ocupació activa i significativa. Programa adreçat a persones majors d’edat amb un grau de discapacitat igual o superior al 65%.

Veure més

Prelaboral per a persones amb trastorns de salut mental

Es tracta d'un servei social específic per a persones amb trastorns de salut mental. L’objectiu és ajudar a les persones ateses a què adquireixin les competències necessàries per incrementar el seu nivell d’ocupabilitat i facilitar la seva inserció laboral. El servei preveu una permanència de la persona usuària de 3 anys de durada màxima.

Veure més

Centre de dia per a persones amb necessitats de suport continuat

Un servei d'atenció especialitzat de caràcter diürn destinat a l’acompanyament a persones en dependència que, pel seu grau de discapacitat, necessiten suport i atenció de forma continuada per a desenvolupar-se en les activitats bàsiques de la vida diària mitjançant programes, activitats i tallers dinàmics. El servei de Centre de Dia té cura dels aspectes sanitaris i rehabilitadors de la persona atesa, reforçant el seu nivell d'autonomia personal, el seu benestar des de tots els àmbits de vida, i la seva participació i inclusió social.

Veure més

Serveis d’atenció diürna

  Inclusió i proximitat

  Els centres ocupacionals són equipaments d’acolliment diürn que ofereixen atenció rehabilitadora i habilitadora, com a alternativa a la inserció laboral. L’objectiu és capacitar les persones perquè aconsegueixin la màxima integració social a través d’una ocupació activa i significativa. Programa adreçat a persones majors d’edat amb un grau de discapacitat igual o superior al 65%.

  Veure més

  Prelaboral per a persones amb trastorns de salut mental

  Es tracta d'un servei social específic per a persones amb trastorns de salut mental. L’objectiu és ajudar a les persones ateses a què adquireixin les competències necessàries per incrementar el seu nivell d’ocupabilitat i facilitar la seva inserció laboral. El servei preveu una permanència de la persona usuària de 3 anys de durada màxima.

  Veure més

  Centre de dia per a persones amb necessitats de suport continuat

  Un servei d'atenció especialitzat de caràcter diürn destinat a l’acompanyament a persones en dependència que, pel seu grau de discapacitat, necessiten suport i atenció de forma continuada per a desenvolupar-se en les activitats bàsiques de la vida diària mitjançant programes, activitats i tallers dinàmics. El servei de Centre de Dia té cura dels aspectes sanitaris i rehabilitadors de la persona atesa, reforçant el seu nivell d'autonomia personal, el seu benestar des de tots els àmbits de vida, i la seva participació i inclusió social.

  Veure més

Serveis d’habitatge

Model de vida independent

Servei de suport a la llar (IHSS) i habitatge per a persones amb discapacitat intel·lectual amb un alt grau d'autonomia personal i amb necessitats puntuals de suport a les activitats i rutines quotidianes, tant a la pròpia llar com a nivell de comunitat. Es tracta d'un programa mitjançant el qual la persona rep suport i seguiment puntual per garantir la màxima independència a casa seva.

Veure més

Habitatge per infants i adolescents amb discapacitat

Servei residencial que acull a nens i nenes i adolescents amb discapacitat intel·lectual i del desenvolupament que tenen necessitats de suport limitat o extens. Infants i joves que, per causes sociofamiliars, no poden seguir vivint a la seva llar d’origen. Vetllem per la seva màxima qualitat de vida i autonomia personal, perquè els nens i nenes que acollim, puguin créixer amb oportunitats i plenament inclosos a la comunitat.

Veure més

Habitatge per adults

La llar és l’espai més íntim de les persones, on ens podem expressar tal com som. L'habitatge és un dret que recull la Convenció de Drets de les Persones amb Discapacitat i que defensa el dret a viure de forma independent i a ser inclòs en la comunitat.

Proporcionem una llar amb el suport tècnic i humà necessari perquè les persones que hi viuen, amb necessitats de suport intermitent, limitat o extens, es puguin desenvolupar amb la màxima autonomia i qualitat de vida.

Veure més

Atenció 24 hores

AMPANS acull i dóna atenció les 24 hores del dia a persones amb discapacitat intel·lectual i amb necessitats de suport extens i/o generalitzat, i, a persones amb trastorns de conducta associats a la seva discapacitat. En aquests centres d’atenció residencial, es treballa seguint un programa personal i social destinat a cobrir totes les necessitats de la persona usuària.

Veure més

Serveis d’habitatge

  Model de vida independent

  Servei de suport a la llar (IHSS) i habitatge per a persones amb discapacitat intel·lectual amb un alt grau d'autonomia personal i amb necessitats puntuals de suport a les activitats i rutines quotidianes, tant a la pròpia llar com a nivell de comunitat. Es tracta d'un programa mitjançant el qual la persona rep suport i seguiment puntual per garantir la màxima independència a casa seva.

  Veure més

  Habitatge per infants i adolescents amb discapacitat

  Servei residencial que acull a nens i nenes i adolescents amb discapacitat intel·lectual i del desenvolupament que tenen necessitats de suport limitat o extens. Infants i joves que, per causes sociofamiliars, no poden seguir vivint a la seva llar d’origen. Vetllem per la seva màxima qualitat de vida i autonomia personal, perquè els nens i nenes que acollim, puguin créixer amb oportunitats i plenament inclosos a la comunitat.

  Veure més

  Habitatge per adults

  La llar és l’espai més íntim de les persones, on ens podem expressar tal com som. L'habitatge és un dret que recull la Convenció de Drets de les Persones amb Discapacitat i que defensa el dret a viure de forma independent i a ser inclòs en la comunitat.

  Proporcionem una llar amb el suport tècnic i humà necessari perquè les persones que hi viuen, amb necessitats de suport intermitent, limitat o extens, es puguin desenvolupar amb la màxima autonomia i qualitat de vida.

  Veure més

  Atenció 24 hores

  AMPANS acull i dóna atenció les 24 hores del dia a persones amb discapacitat intel·lectual i amb necessitats de suport extens i/o generalitzat, i, a persones amb trastorns de conducta associats a la seva discapacitat. En aquests centres d’atenció residencial, es treballa seguint un programa personal i social destinat a cobrir totes les necessitats de la persona usuària.

  Veure més

Suport a les famílies

Programa Respirs

El programa de Respirs està adreçat a les famílies de persones amb discapacitat intel·lectual que, per raons de necessitat o descans, requereixen d'una acollida temporal del seu fill o filla.

Veure més

Serveis d’acollida matinal

Per facilitar la conciliació laboral o l'organització interna de les famílies, disposem del servei d’acollida matinal que s’ofereix a les instal·lacions de l’escola Jeroni de Moragas.

El servei funciona de dilluns a divendres, segons el calendari escolar, i amb quota mensual o per dia. Les famílies que ho necessitin poden portar els seus fills a partir de les 8.45h.

Veure més

Grups d’ajuda mútua

Es tracta de petits grups formats per mares, pares, o altres familiars, per a donar suport tant en la vessant personal com emocional (suport psicològic) a les famílies de les persones amb discapacitat.

Veure més

Escola d’estiu

Amb la finalització del curs escolar, posem en marxa l’Escola d’estiu, un programa d’activitats i sortides que es desenvolupen aprofitant el bon temps en aquesta època de l’any, per contribuir a la conciliació laboral de les famílies.

Veure més

Programa de suport a la capacitat jurídica

Donem suport en la presa de decisions que afecten la capacitat jurídica, per voluntat de la mateixa persona o per decisió judicial, de persones amb discapacitat intel·lectual, malaltia mental o amb deteriorament cognitiu, mitjançant una entitat impulsada per AMPANS.

Veure més

Suport a les famílies

  Programa Respirs

  El programa de Respirs està adreçat a les famílies de persones amb discapacitat intel·lectual que, per raons de necessitat o descans, requereixen d'una acollida temporal del seu fill o filla.

  Veure més

  Serveis d’acollida matinal

  Per facilitar la conciliació laboral o l'organització interna de les famílies, disposem del servei d’acollida matinal que s’ofereix a les instal·lacions de l’escola Jeroni de Moragas.

  El servei funciona de dilluns a divendres, segons el calendari escolar, i amb quota mensual o per dia. Les famílies que ho necessitin poden portar els seus fills a partir de les 8.45h.

  Veure més

  Grups d’ajuda mútua

  Es tracta de petits grups formats per mares, pares, o altres familiars, per a donar suport tant en la vessant personal com emocional (suport psicològic) a les famílies de les persones amb discapacitat.

  Veure més

  Escola d’estiu

  Amb la finalització del curs escolar, posem en marxa l’Escola d’estiu, un programa d’activitats i sortides que es desenvolupen aprofitant el bon temps en aquesta època de l’any, per contribuir a la conciliació laboral de les famílies.

  Veure més

  Programa de suport a la capacitat jurídica

  Donem suport en la presa de decisions que afecten la capacitat jurídica, per voluntat de la mateixa persona o per decisió judicial, de persones amb discapacitat intel·lectual, malaltia mental o amb deteriorament cognitiu, mitjançant una entitat impulsada per AMPANS.

  Veure més

Contacta amb AMPANS

Per fer-nos arribar les teves consultes, sol·licituds o comentaris, omple aquest formulari. Molt aviat ens posarem en contacte amb tu.

  0/ 500

  Col·labora amb AMPANS

  El suport social ha estat fonamental per l’avenç de la missió d’AMPANS, tant en l’assoliment dels projectes que milloren la qualitat de vida de les persones amb discapacitat intel·lectual i amb necessitats de suport, com en la sensibilització de la societat. El camí cap a la plena inclusió continua i et necessitem al costat.