Projectes europeus.
Oportunitats per la diversitat

Com a membres de l’Assemblea General d'ARFIE (Association de Recherche et de Formation sur l'Insertion en Europe), participem en diversos programes d’àmbit europeu que treballen per la millora d’oportunitats socials i laborals de les persones amb discapacitat intel·lectual i amb necessitats especials de suport, amb una mirada global des del continent europeu.

Impulsant projectes amb entitats arreu d'Europa

Amb quins objectius?

Suport, inclusió social i disponibilitat de serveis

Treballar per la millora i l’evolució dels recursos per a les persones amb discapacitat, persones amb necessitats de dependència importants i amb necessitats de salut mental associades.

Professionals formats

Promoure la formació de qualitat del personal entre els proveïdors de serveis socials.

Treball col·lectiu i inclusiu

Cerca de solucions des de la col·lectivitat. Pensem, investiguem i plasmem fent equip amb entitats d’arreu d’Europa. Hi participem equitativament: professionals i, sobretot, persones ateses.

Atenció a necessitats específiques

Participar en l'àmbit europeu ens permet posar el focus a l’atenció de necessitats específiques de manera col·laborativa, amb desenes d’entitats de la discapacitat, amb la finalitat d'enriquir els nostres processos, serveis i activitats.

01

Suport, inclusió social i disponibilitat de serveis

Treballar per la millora i l’evolució dels recursos per a les persones amb discapacitat, persones amb necessitats de dependència importants i amb necessitats de salut mental associades.

02

Professionals formats

Promoure la formació de qualitat del personal entre els proveïdors de serveis socials.

03

Treball col·lectiu i inclusiu

Cerca de solucions des de la col·lectivitat. Pensem, investiguem i plasmem fent equip amb entitats d’arreu d’Europa. Hi participem equitativament: professionals i, sobretot, persones ateses.

04

Atenció a necessitats específiques

Participar en l'àmbit europeu ens permet posar el focus a l’atenció de necessitats específiques de manera col·laborativa, amb desenes d’entitats de la discapacitat, amb la finalitat d'enriquir els nostres processos, serveis i activitats.

ValorEmpl: Valorising Employment for people with disability

Reflexionem sobre la contribució laboral i social que les persones amb discapacitat poden aportar a la nostra comunitat, així com sobre el paper que hi juguem els serveis i professionals. Desenvolupat amb DeLork, ARFIE, Les Genêts d’Or, SEVEL, CADIAI i Margarita.

ValorEmpl, el projecte
Employment and Disability. TheSpanish system

CirculAbility Erasmus+: Inclusió laboral de persones amb discapacitat i reducció dels residus alimentaris

AMPANS i 6 entitats més de França, Bèlgica, Itàlia i Luxemburg desenvolupen el projecte CirculAbility Erasmus+, que té com a objectiu formar al personal de les estructures que donen ocupació a persones amb disCapacitat en el desenvolupament d’activitats econòmiques capaces de reduir els residus d’aliments i, per tant, promoure la inclusió professional de les persones amb disCapacitat en els Estats membres de la Unió Europea.


CirculAbility Erasmus+, el projecte

Projecte Enable: From culture of caring to culture of co-production

AMPANS i 4 entitats més de Luxemburg, Àustria, Itàlia i Bèlgica treballen en un projecte que pretén capacitar, possibilitar i facilitar la participació de les persones amb discapacitat intel·lectual i necessitats de suport especial en la creació de productes i serveis, mitjançant la Coproducció.

Document de presentació del projecte Enable

La metodologia de coproducció

Projecte Força: Formation vers une Citoyenneté Active

AMPANS i cinc entitats europees del sector de la discapacitat intel·lectual, originàries de França, Itàlia, Luxemburg, Bèlgica i Suïssa, han participat al projecte europeu “Força, Formació per una Ciutadania Activa”, finalitzat l’any 2015.

Fer aportacions per fomentar l’autodeterminació, la participació activa de les persones amb disCapacitat intel·lectual i les polítiques d’inclusió sociolaborals eren l’objectiu d’aquest projecte, que va concloure el seu treball amb la presentació a la Comissió Europea del Parlament de Luxemburg del document de recomanacions treballat pels membres impulsors del projecte.

Document final que recull les recomanacions d’AMPANS presentades dins del grup Força al Parlament de Luxemburg

Projecte Enable 'In Cuba': Un entorn favorable per a l'experimentació, autoocupació i emprenedoria en l'economia social

AMPANS i cinc entitats més de Bèlgica, Itàlia, França i Portugal treballen en el projecte Enable “In Cuba”, que pretén impulsar l’emprenedoria de les persones amb discapacitat intel·lectual. El projecte està orientat a crear una metodologies coproductives que facilitin iniciatives d’emprenedoria entre les persones amb disCapacitat intel·lectual. Es tracta d’un sistema que permeti a les persones amb discapacitat afavorir les seves habilitats i millorar la seva independència, així com promoure la igualtat d’oportunitats.

Presentació IN-CUBA Project (anglès)

Presentació IN-CUBA Project (Català)

Methodology

Projecte IncludNet: Desenvolupament d'un ecosistema d'emprenedoria inclusiva per a joves amb discapacitat intel·lectual

IncludNet és un programa d’abast europeu que neix de la mà d’ARFIE (Association for Research and Training on Integration in Europe) per fomentar l’emprenedoria inclusiva. Té com a objectiu la inclusió social i laboral de joves amb discapacitat intel·lectual. Per primera vegada, s’ha desenvolupat una formació sobre emprenedoria adaptada a aquests joves, oferint-los una xarxa de suport d’empreses que els proporcionaran un servei de coaching i de mentoria.

Includnet – Erasmus+, el projecte

Col·labora amb AMPANS

El suport social ha estat fonamental per l’avenç de la missió d’AMPANS, tant en l’assoliment dels projectes que milloren la qualitat de vida de les persones amb discapacitat intel·lectual i amb necessitats de suport, com en la sensibilització de la societat. El camí cap a la plena inclusió continua i et necessitem al costat.