Programes de formació i orientació laboral

A través dels programes de formació i orientació laboral oferim preparació en competències personals i professionals per accedir, amb garanties, al món professional o a un procés de preparació per a la inserció laboral. Els programes de formació i orientació tenen per objectiu oferir itineraris que s’adapten òptimament al perfil, els interessos i les necessitats de cada persona.

Formar-se per seguir creixent

Programes per a tothom

La nostra oferta de cursos i programes formatius i d’orientació és diversa i ens permet adaptar-nos a la situació, els interessos i les necessitats de cada persona.

Atenció a mida

Serveis i programes personalitzats d’orientació, acompanyament i assessorament d’acord amb les circumstàncies personals i professionals de cada persona.

Certificats de professionalitat, habilitats personals i formació complementària

Cursos bàsics, específics i a mida, de diferents nivells i amb diferents objectius.

Vinculació al mercat laboral

Vinculació permanent al mercat laboral actual, coneixent-ne la demanda i les exigències. Programes formatius amb sortides laborals d’alta demanda.

01

Programes per a tothom

La nostra oferta de cursos i programes formatius i d’orientació és diversa i ens permet adaptar-nos a la situació, els interessos i les necessitats de cada persona.

02

Atenció a mida

Serveis i programes personalitzats d’orientació, acompanyament i assessorament d’acord amb les circumstàncies personals i professionals de cada persona.

03

Certificats de professionalitat, habilitats personals i formació complementària

Cursos bàsics, específics i a mida, de diferents nivells i amb diferents objectius.

04

Vinculació al mercat laboral

Vinculació permanent al mercat laboral actual, coneixent-ne la demanda i les exigències. Programes formatius amb sortides laborals d’alta demanda.

PROGRAMA SINGULARS: BAGES JOVE, INSERLAB 4.0

Programa adreçat a joves d’entre 16 i 29 anys, inscrits a Garantia Juvenil i DONO, on s’ofereix orientació laboral i/o reorientació pel retorn al sistema educatiu.

Formacions amb certificat de professionalitat en l’àmbit de la Indústria 4.0 i de l’Hoteleria i Restauració.

Subvencionat pel Servei Públic d’Ocupació de Catalunya, el Ministeri de Treball i Economia Social i el Fons Social Europeu en el marc de la iniciativa d’Ocupació Juvenil, d’acord amb els Projectes Singulars de Garantia Juvenil, regulat per l’ordre TSF/3520/2019 i modificada per l’Ordre EMT/194/2021, de 15 d’octubre.

Amb el suport de:

PROGRAMA SINGULARS: JOVE, VIU UNA EXPERIÈNCIA SINGULAR!

Programa per al foment de l’ocupabilitat adreçat a joves d’entre 16 i 29 anys, amb Certificat de Discapacitat, inscrits a Garantia Juvenil i DONO, basat en un itinerari d’orientació i acompanyament a la inserció i formació en catàleg.

Formacions a mida en operacions auxiliars en el departament d’administració i recepció i en activitats bàsiques d’atenció al client. Amb possibilitat de realitzar pràctiques.
Subvencionat pel Servei Públic d’Ocupació de Catalunya, el Ministeri de Treball, Migracions i Seguretat Social i el Fons Social Europeu en el marc de la Iniciativa d’Ocupació Juvenil, d’acord els Projectes Singulars de Garantia Juvenil, regulat per l’Ordre TSF/142/2018

Amb el suport de:

SERVEIS INTEGRALS D'ORIENTACIÓ, ACOMPANYAMENT I SUPORT A LA INSERCIÓ DE PERSONES AMB DISCAPACITAT O TRASTORNS DE LA SALUT MENTAL (SIOAS 2022)

Servei adreçat a persones amb discapacitat intel·lectual o trastorns de la salut mental, així com persones amb discapacitat física que tinguin reconegut un grau de discapacitat igual o superior al 33%, i que siguin demandants d’ocupació no ocupades inscrites al Servei d’Ocupació de Catalunya, com a millora de feina o persones treballadores en actiu que es trobin en la fase de seguiment a la inserció i/o treball amb suport.

Ordre EMT/180/2022, de 20 de juliol, per la qual s’aproven les bases reguladores per a la concessió de subvencions per a la realització de serveis integrals d’orientació, acompanyament i suport a la inserció de persones amb discapacitat o trastorns de salut mental.

Amb el suport de:

PROGRAMES MIXTOS D'ORIENTACIÓ I FORMACIÓ ADREÇATS A PERSONES AFECTADES PER UN ERTO, EN ACTIU O EN SITUACIÓ D'ATUR

Subvencionat pel Consorci de Formació Continua de Catalunya (Ordre TSF/86/2021, de 27 d’abril). Inici el setembre 2021 fins el setembre 2022, amb acompanyament personalitzat en la reorientació laboral, sessions de desenvolupament personal i professional, i una oferta formativa en mòduls de Certificat de Professionalitat en els àmbits Sociosanitari, Logística i Magatzem, sector Serveis, Administració i Emprenedoria.

Amb el suport de:

FORMACIÓ D'OFERTA EN ÀREES PRIORITÀRIES

Formació ocupacional adreçada prioritàriament a persones treballadores desocupades. Programa subvencionat pel Servei Públic d’Ocupació de Catalunya i efectuat d’acord amb les condicions establertes al Programa de Formació d’Oferta en Àrees Prioritàries regulat per l’ORDRE TSF/170/2018, de 8 d’octubre.

Amb el suport de:

CONTRACTACIÓ EN PRÀCTIQUES DE JOVES BENEFICIARIS DE GARANTIA JUVENIL

El programa de contractació en pràctiques de Garantia Juvenil Ordre TSF/1526/2020, de 26 de juny, cofinançat per la Iniciativa d’Ocupació Juvenil i el Fons Social Europeu 2014-2020, amb un cofinançament del 91,89%, és una iniciativa europea d’ocupació per reduir l’atur juvenil i inserir al món laboral joves formats que no estudien ni treballen. Amb el lema ‘El Fons Social Europeu inverteix en el teu futur’, té l’objectiu d’incentivar la contractació laboral en pràctiques de joves per a entitats del sector del lleure educatiu que preveu el Decret llei 21/2020, de 2 de juny, de mesures urgents de caràcter econòmic, cultural i social (ref. BDNS 512767).

Amb el suport de:

PROGRAMA TREBALL I FORMACIÓ

El programa Treball i Formació, ORDRE TSF/2232/2019 d’1 d’Agost, en la seva Línia PRGC, està adreçat a persones en situació d’atur beneficiàries de la Renda Garantida de Ciutadania i està desenvolupat pel Departament d’Empresa i Ocupació, mitjançant el Servei d’Ocupació de Catalunya (SOC). És un programa mixt que combina treball i formació, i fomenta la contractació de persones perceptores de la Renda Garantida de Ciutadania amb greus dificultats econòmiques i socials, per tal d’afavorir la seva inserció sociolaboral.

Amb el suport de:

PROGRAMA D'ORIENTACIÓ ALS MUNICIPIS

Programa de treball a mida per a la inserció i inclusió sociolaboral al propi municipi de persones amb discapacitat i/o en situació de vulnerabilitat de la comarca del Bages.

En el marc d’actuació d’aquest projecte, es duen a terme accions destinades a facilitar la inserció sociolaboral de persones ateses, procurant-los un lloc de treball.

Amb el suport de:

PROGRAMA DE MESURES ACTIVES D’INSERCIÓ PER A PERSONES DESTINATÀRIES DE LA RENDA GARANTIDA DE CIUTADANIA I PERSONES EN RISC O EN SITUACIÓ D’EXCLUSIÓ SOCIAL 2022-2023

En aquest programa, amb una durada fins el 30 d’abril de 2023, es duen a terme accions amb l’objectiu d’incrementar el grau d’ocupabilitat i la inserció en persones perceptores de la RGC i persones en risc o situació d’exclusió social.

Programa subvencionat pel Departament d’Empresa i Treball de la Generalitat de Catalunya i el Fons Social Europeu”. Regulat per l’Ordre TSF/128/2017, de 19 de juny –  Resolució EMT/2467/2022, de 27 de juliol.

Amb el suport de:

PROJECTE M.E.S.+45

Destinat a persones en situació d’atur de més de 45 anys, amb experiència laboral anterior i amb factors personals i/o socials que els dificulten poder accedir novament al mercat laboral.

Amb el suport de:

FORMACIÓ INTEGRAL EN JARDINERIA PER LA MILLORA DE L'OCUPABILITAT DE PERSONES JOVES AMB DISCAPACITAT

Es tracta d’una formació integral en competències tècnic professionals de jardineria, destinada a joves d’entre 16 i 29 anys amb discapacitat per la millora de l’ocupabilitat. De manera transversal i flexible, es donaran els coneixements, competències i eines necessàries perquè els participants puguin potenciar així les possibilitats d’una futura inserció al món laboral. Forma part del Programa Operativo de Empleo Juvenil (POEJ) 2014-2020, cofinançat pel Fons Social Europeu (FSE).

PROGRAMA INCORPORA

Programa d’intermediació laboral adreçat a persones amb discapacitat o trastorn de salut mental i persones en risc d’exclusió social. El programa ofereix a les empreses un recurs de responsabilitat social corporativa en integració laboral.

La missió dels Punts Formatius Incorpora és aconseguir la millora de l’ocupabilitat de les persones que es troben en risc o situació d’exclusió social, de manera que puguin incorporar-se o tornar al mercat laboral.

AMPANS, amb el suport de “la Caixa”, impulsa cursos dirigits a persones que es troben en risc o situació d’exclusió social, que no tenen accés a educació postobligatòria i que, mitjançant aquest programa, reben una formació molt específica pel lloc de feina que desenvoluparan. El Punt Formatiu Incorpora busca la implicació de l’empresa en tot el procés formatiu. Totes les formacions es basen a empoderar a la persona i desenvolupar les competències transversals com a element diferencial per millorar aquesta ocupabilitat.

Amb el suport de:

PROGRAMA FUNCIONA

Programa d’orientació dissenyat per AMPANS que es duu a terme amb el suport de diferents centres educatius de la comarca. El programa està destinat a alumnes majors de 16 anys que requereixin d’un suport per orientar el seu itinerari formatiu i professional.

FORMACIÓ PROFESSIONAL OCUPACIONAL DUAL

La formació professional ocupacional DUAL (FPO DUAL) és un programa de promoció i inserció socioeducativa adreçat a joves de 16 a 29 anys, amb discapacitat intel·lectual o en risc d’exclusió social. Aquest programa combina l’aprenentatge teòric i pràctic amb el treball, a través d’un contracte de formació i aprenentatge. Formem en serveis a la indústria i serveis de jardineria.

PROGRAMA NOVES OPORTUNITATS A LA CATALUNYA CENTRAL

El programa Noves Oportunitats és un servei de formació i inserció adreçat a persones de 16 a 24 anys que, per causes diverses, no han trobat el seu lloc als instituts i que, per raó de la seva edat, troben dificultats per aconseguir feina.

Amb el suport de:

PROGRAMA ORIENTA (SOC-ORIENTA)

El Programa Orienta és un servei personalitzat d’orientació professional i d’acompanyament a la inserció per millorar l’ocupabilitat i facilitar la inserció de persones aturades demandants d’ocupació o en precarietat laboral mitjançant accions d’orientació per a l’ocupació, coneixement de l’entorn productiu i prospecció del mercat de treball. Octubre 2022-Setembre 2023.

Aquest programa està subvencionat pel Servei Públic d’Ocupació de Catalunya i finançat amb càrrec als fons rebuts del Servicio Público de Empleo Estatal (SEPE), regulat per l’Ordre EMT/8/2022 del 10 de Febrer.

PROGRAMA NEXT DIVERSITAT I EMPRESA

Impulsat pel Departament d’Empresa i Treball de la Generalitat de Catalunya amb els fons europeus Next Generation. Coordinat conjuntament per ECAS (federació d’Entitats d’Acció Social de Catalunya) i PIMEC (Micro, petita i mitjana empresa de Catalunya). Mitjançant Plans de Diversitat i Itineraris Individualitzats d’Orientació, es pretén incorporar o potenciar la perspectiva de la diversitat a l’empresa i acompanyar col·lectius en situació de vulnerabilitat per millorar la seva ocupabilitat.

PROGRAMA “OCELL DE FOC: BAGES-MOIANÈS-SOLSONÈS”

Programa d’atenció integral per a persones joves d’entre 16 i 30 anys, especialment aquelles amb problemàtica de salut mental, per assolir el seu benestar emocional, una millora de la qualitat de vida, la construcció d’una vida independent i fomentar la seva inserció laboral o la recuperació del seu itinerari formatiu.

Cursos i formació relacionada

Veure tots els cursos

Contacta amb AMPANS

Per fer-nos arribar les teves consultes, sol·licituds o comentaris, omple aquest formulari. Molt aviat ens posarem en contacte amb tu.

    0/ 500

    Col·labora amb AMPANS

    El suport social ha estat fonamental per l’avenç de la missió d’AMPANS, tant en l’assoliment dels projectes que milloren la qualitat de vida de les persones amb discapacitat intel·lectual i amb necessitats de suport, com en la sensibilització de la societat. El camí cap a la plena inclusió continua i et necessitem al costat.