La Parada, un paisatge social i comunitari que transforma

Entenem, en general, per “paisatge” qualsevol àrea que inclou tant els trets naturals com els modelats per l’home i que tenen un reflex visual en l’espai. En ecologia es defineix paisatge com un conjunt heterogeni d’ecosistemes.

Definició de “Paisatge” a Viquipèdia

La Parada és un equipament social i comunitari, dissenyat com un paisatge natural i autòcton, com a font de benestar i respecte al medi ambient, que donarà llar i serveis residencials, formatius i laborals a persones en especials dificultats.

 

La Parada és un paisatge social, no és un edifici

Qui són els beneficiaris?

La Parada és un projecte social que té per repte afrontar les necessitats de suport de les persones en situació de dependència (discapacitat intel·lectual, envelliment, vulnerabilitat) i joves.

És un projecte de ciutat i com a tal, donarà servei a les perso-nes usuàries, però també beneficiarà al veïnat, que podrà accedir a espais i serveis comunitaris de l’equipament, i serà un pulmó per al barri i per a la ciutat. Serà un actiu arquitectònic so-cial, ecològic i sostenible, un referent de ciutat.

L’edifici compta amb els següents serveis:

» 12 places residència
» 36 llars-residència
» 12 places coliving intergeneracional
» 60 places d’atenció diürna
» 20 llocs de treball protegits
» Servei d’inserció laboral
» Formació sociosanitària i hostaleria
» Restauració

 

Equipament

Sostenible i intel·ligent, facilitador de su-ports i serveis a les persones que hi viuen i a la comunitat.

Que s’orienta cap a les necessitats de les persones residents, respectant la seva pri-vacitat, però alhora busca de manera ex-plicita la comunicació amb la comunitat, creant espais oberts a la ciutadania.

Comunitat

Entenem la comunitat com un entorn d’interacció de persones, volem recuperar l’es-pai social, on les persones són protagonistes i poden posar en valor les seves capaci-tats i la seva solidaritat.

La comunitat com a xarxa té un efecte multiplicador en els suports a les persones i contribueix molt especialment a la prevenció de l´aïllament social.

Pulmó

La Parada és un paisatge, la dilatació de l’espai públic, la continuació de la zona verda del Camí Vell de Santpedor. És un nou parc pel barri, amb 2.000m° de jardí i un centenar d’arbres.

Un espai únic i singular per viure en relació amb la natura, un lloc de benestar i salut. La Parada busca la sostenibilitat, sent la vegetació un actiu per aconseguir aquest objectiu, una resposta per l’espai.

Digitalització

La Parada és un espai on mitjançant serveis presencials i digitals, les persones residents a l’edifici contaran amb un gestor del cas que farà seguiment personalitzat.

01

Equipament

Sostenible i intel·ligent, facilitador de su-ports i serveis a les persones que hi viuen i a la comunitat.

Que s’orienta cap a les necessitats de les persones residents, respectant la seva pri-vacitat, però alhora busca de manera ex-plicita la comunicació amb la comunitat, creant espais oberts a la ciutadania.

02

Comunitat

Entenem la comunitat com un entorn d’interacció de persones, volem recuperar l’es-pai social, on les persones són protagonistes i poden posar en valor les seves capaci-tats i la seva solidaritat.

La comunitat com a xarxa té un efecte multiplicador en els suports a les persones i contribueix molt especialment a la prevenció de l´aïllament social.

03

Pulmó

La Parada és un paisatge, la dilatació de l’espai públic, la continuació de la zona verda del Camí Vell de Santpedor. És un nou parc pel barri, amb 2.000m° de jardí i un centenar d’arbres.

Un espai únic i singular per viure en relació amb la natura, un lloc de benestar i salut. La Parada busca la sostenibilitat, sent la vegetació un actiu per aconseguir aquest objectiu, una resposta per l’espai.

04

Digitalització

La Parada és un espai on mitjançant serveis presencials i digitals, les persones residents a l’edifici contaran amb un gestor del cas que farà seguiment personalitzat.

Una aposta per l'arquitectura social

“La proposta vol pertànyer a aquest lloc, vol formar part del seu entorn urbà i adaptar-se a les necessitats del barri, absorbint els fluxos i creant un vincle paisatgístic.

El gest global de la proposta amb la seva composició volumètrica accentua el valor de parc i permet crear una continuïtat al nivell dels vianants entre els diferents nivells d’espais exteriors i on els espais estan pensats amb base a un sistema adaptable i flexible, que ofereix la possibilitat de canvi en el temps.

Es crea un lloc on conflueix l’amabilitat i el tracte humà, el respecte, la pluralitat i la visibilitat. Un lloc obert que suma els diferents espais de relació, que és la suma d’espais exteriors i interiors que busquen crear un espai amb una entitat pròpia i singular, agradable i confortable.”

RCR arquitectes

100 arbres seran la façana de La Parada

Enlloc de col·locar “la primera pedra” farem plantació d’un arbre que arreli, centenari, que simbolitzi la vida, la consolidació, i els valors per una arquitectura social i bioclimàtica, que són els que regeixen el projecte.

Aquest serà el primer d’una plantada d’arbres més àmplia, que es farà al barri, arbres i aromàtiques, amb la participació dels alumnes de les escoles de la zona.

“La plantació d’arbres en àrees urbanes ens pot ajudar fins i tot, a salvar vides. Informes científics corroboren el fet que el nostre destí està lligat al dels arbres.”

Jordi Cuyàs, Responsable de Jardineria d’AMPANS

 

 

 

"Si m’haguéssiu dit de fer un edifici no l’hauria fet, però em vàreu explicar el projecte i em va captivar. No és un edifici, és un paisatge, i un paisatge és per a tothom."

Rafael Aranda, RCR Arquitectes

"Ens hem trobat en un moment de maduresa per experimentar i millorar en qualitat de vida. Ha de ser possible que les perso-nes amb DisCapacitat Intel·lectual i en situació de vulnerabilitat puguin viure i gaudir de llocs de qualitat arquitectònica."

Toni Espinal, Director General d'AMPANS

"Ens passem la vida en espais arquitectònics. Volem fer coses especials perquè podem fer coses especials. Les persones volem viure en llocs que ens agradin. Volem donar qualitat de vida."

Rosa Tous, Presidenta d'AMPANS

Col·labora amb AMPANS

El suport social ha estat fonamental per l’avenç de la missió d’AMPANS, tant en l’assoliment dels projectes que milloren la qualitat de vida de les persones amb discapacitat intel·lectual i amb necessitats de suport, com en la sensibilització de la societat. El camí cap a la plena inclusió continua i et necessitem al costat.