La Parada-Far, un projecte social i comunitari

La Parada-Far és un equipament social i comunitari, dissenyat mitjançant arquitectura sostenible i bioclimàtica, que vol donar resposta a les situacions de dependència per discapacitat intel·lectual, envelliment i vulnerabilitat, que incorpora serveis de llars i residència, espais formatius per a joves en situació de risc, ocupació laboral i serveis comunitaris destinats a les persones beneficiàries, que es podran obrir a la societat.

L’equipament, un edifici social, ecològic i sostenible, que porta el segell de RCR arquitectes, Premi Pritzker de l’arquitectura 2017, estarà situat a Manresa, a la comarca del Bages, en uns terrenys cedits per l’Ajuntament de la ciutat, i vol ser un Far, amb mirada àmplia,  que doni servei i suport a les persones que seran les beneficiàries. Acollirà serveis residencials adaptats als nivells d’autonomia de les persones usuàries, serveis formatius destinats a joves en situació de vulnerabilitat, i la creació de llocs de treball adaptats mitjantçant serveis laborals d’hostaleria i restauració, impulsats per la pròpia entitat.

Disposarà inicialment de:

48 places de llar-residència
12 places de residència
60 places d’atenció diurna
15 llocs de treball protegit

El projecte, que és una aposta per la transformació dels models d’atenció a les persones, aposta per l’apoderament social i la digitalització i tecnologia de suport a les persones, mitjançant la creació de xarxes que enforteixin la comunitat i millorin la qualitat de vida i la plena inclusió.

La Parada-Far és un equipament social i comunitari, dissenyat mitjançant arquitectura sostenible i bioclimàtica, que vol donar resposta a les situacions de dependència per discapacitat intel·lectual, envelliment i vulnerabilitat.

Objectius i activitats del projecte

Edifici d’arquitectura social

Sostenible i intel·ligent, facilitador de suports i serveis a les persones que hi viuen i a la comunitat.

S’orienta a les necessitats de les persones residents, respectant la seva privacitat i buscant la comunicació amb la comunitat, creant espais oberts a la ciutadania.

Tecnologia al servei de les persones

Mitjançant serveis presencials i digitals, les residents comptaran amb un gestor personalitzat que farà seguiment, amb un procés coproductiu.

A través d’una app adaptada a lectura fàcil, les persones podran demanar els diferents serveis oferts.

Creem comunitat i fem xarxa

La comunitat és un entorn d’interacció de persones. El projecte vol recuperar l'espai social comunitari on les persones són protagonistes i poden posar en valor les seves capacitats i la seva solidaritat.

Els serveis socials no els construeixen exclusivament els professionals, la coproducció dels ciutadans en els serveis, els fa esdevenir usuaris i prestadors al mateix temps (mutualitat).

01

Edifici d’arquitectura social

Sostenible i intel·ligent, facilitador de suports i serveis a les persones que hi viuen i a la comunitat.

S’orienta a les necessitats de les persones residents, respectant la seva privacitat i buscant la comunicació amb la comunitat, creant espais oberts a la ciutadania.

02

Tecnologia al servei de les persones

Mitjançant serveis presencials i digitals, les residents comptaran amb un gestor personalitzat que farà seguiment, amb un procés coproductiu.

A través d’una app adaptada a lectura fàcil, les persones podran demanar els diferents serveis oferts.

03

Creem comunitat i fem xarxa

La comunitat és un entorn d’interacció de persones. El projecte vol recuperar l'espai social comunitari on les persones són protagonistes i poden posar en valor les seves capacitats i la seva solidaritat.

Els serveis socials no els construeixen exclusivament els professionals, la coproducció dels ciutadans en els serveis, els fa esdevenir usuaris i prestadors al mateix temps (mutualitat).

Col·labora amb AMPANS

El suport social ha estat fonamental per l’avenç de la missió d’AMPANS, tant en l’assoliment dels projectes que milloren la qualitat de vida de les persones amb discapacitat intel·lectual i amb necessitats de suport, com en la sensibilització de la societat. El camí cap a la plena inclusió continua i et necessitem al costat.