Vull fer una donació

Des dels inicis, AMPANS ha rebut donacions que l'han ajudat a fer realitat els seus projectes d'atenció i acompanyament a les persones amb discapacitat intel·lectual i amb necessitats de suport. Aquestes donacions arriben en format econòmic mitjançant aportacions de particulars, empreses i entitats.

Amb una aportació puntual o periòdica ajudaràs a fer que les persones amb discapacitat intel·lectual puguin dur a terme els seus projectes de vida. El teu ajut, per petit que sigui, és molt valuós.

Les ajudes dels donants van destinades íntegrament al Programa de beques per a famílies.

Les famílies amb fills amb discapacitat intel·lectual i les persones en situació de discapacitat intel·lectual, pateixen un important greuge comparatiu econòmic.

El programa de beques per a famílies vol ajudar a pal·liar el sobreesforç econòmic que origina la discapacitat. Ofereix ajudes en serveis complementaris com menjador, transport i material escolar a les famílies i persones en situació de precarietat que acompanya.

El programa es dota amb donacions de particulars, empreses i institucions.

Les famílies amb fills amb discapacitat intel·lectual i les persones en situació de discapacitat intel·lectual, pateixen un important greuge comparatiu econòmic.

El programa de beques per a famílies vol ajudar a pal·liar el sobreesforç econòmic que origina la discapacitat. Ofereix ajudes en serveis complementaris com menjador, transport i material escolar a les famílies i persones en situació de precarietat que acompanya.

El programa es dota amb donacions de particulars, empreses i institucions.

  • 2021

    492 persones beneficiàries

  • 2020

    470 persones beneficiàries

  • 2019

    427 persones beneficiàries

Figura

Vols fer una donació a AMPANS?

FUNDACIÓ AMPANS és una entitat que està inclosa en les regulades per l'article 16 de la Llei 49/2002, de 23 de desembre, de "règim fiscal de les entitats sense finalitats lucratives i dels incentius fiscals al mecenatge" i per tant, les donacions fetes es poden beneficiar dels incentius fiscals establerts en els articles 19, 20 i 21 de l'esmentada llei.

Des de l’apartat “Fer un donatiu” i introduint el codi 01939

aquí o escanejant el codi QR

donacions cat

Per donacions d’import superior a 100€, en compliment de la llei 10/2010, de 28 d’abril, de prevenció del blanqueig de capitals i del finançament del terrorisme, en cas de persona física haureu d’adjuntar còpia del DNI, targeta de residència o altre document identificatiu i per persones jurídiques còpia de NIF o altre document públic que identifiqui l’entitat. I adjuntar-la a l’alta o bé fer-la arribar via correu electrònic a ampans@ampans.cat

Vull ser Amic d'AMPANS

Vull ser voluntari