Projectes en curs i de futur

Projectes per seguir avançant cap a la plena inclusió de totes les persones.

Des d’AMPANS estem treballant actualment en diversos projectes amb l’objectiu de seguir avançant cap a la plena inclusió de les persones, garantint l’educació i la formació, la qualitat de vida i la inserció laboral de les persones amb discapacitat intel·lectual, malaltia mental i en situació de vulnerabilitat. Aquests són alguns projectes que estem duent a terme.

Descobreix els nostres projectes

Atenció a les persones en situació d'envelliment

Estem projectant un nou equipament d'acolliment residencial específic per a persones amb discapacitat en situació d'envelliment que doni resposta a les necessitats de les persones amb discapacitat que envelleixen en el si de les famílies i que, sovint, s'han d'acabar separant per una manca de recursos específics.

Acolliment residencial d'infants i adolescents amb Trastorns de l'Espectre de l'Autisme (TEA)

Estem treballant en una nova llar residència per a l'acollida i acompanyament d'infants i adolescents amb Trastorns de l'Espectre Autista (TEA).

Atenció a les necessitats de suport generalitzat i alteracions de la conducta

Estem ideant un nou equipament residencial per a persones amb discapacitat intel·lectual de suport generalitzat i amb alteracions de la conducta.

Centre de formació

Estem projectant un centre de formació que proporcioni eines i fomenti les habilitats de les persones amb discapacitat intel·lectual i en situació de vulnerabilitat per trobar una ocupació digna i de qualitat.

Acostament del servei de Centre Ocupacional als nuclis municipals

Estem impulsant un canvi de model del Servei Ocupacional, d'atenció diürna, seguint una trajectòria de l'entitat en altres serveis com ara les llars, basant-se en proximitat i vincles a la comunitat, amb la complicitat i col·laboració de tots els agents del territori: ajuntaments, entitats i veïns. Les persones disposaran d'un servei ocupacional al seu mateix municipi, i d'aquesta manera podran desenvolupar la seva vida diària plenament integrades al seu entorn natural.

Suport Conductual Positiu

Estem treballant en el desplegament del model d'intervenció de Suport Conductual Positiu que millora la qualitat de vida de les persones amb discapacitat intel·lectual i trastorns de conducta que mostren conductes desafiants. AMPANS aposta per aquest model universal perquè permet prevenir i donar resposta a les conductes problemàtiques, abordant el paper dels mestres, monitors, pares i tutors, i creant entorns favorables per una millor atenció a aquestes persones.

Promoció de la Lectura Fàcil

Llegir permet compartir idees, pensaments i experiències i aporta una enorme confiança a les persones perquè els permet exercir un control sobre les seves vides. AMPANS adapta la informació en format Lectura Fàcil perquè l'accés a la lectura i a la informació és un dret i la Lectura Fàcil és una eina per fer-la accessible per a tothom, en especial per a les persones amb dificultats lectores.

Pla d'Atenció a l'Envelliment

Les persones amb discapacitat poden presentar símptomes prematurs d'envelliment a partir dels 40 anys. Garantir el seu benestar i qualitat de vida és un dels compromisos d'AMPANS. Per això, comptem amb una comissió de treball per detectar els indicis d'envelliment i d'uns programes d'atenció personalitzada per adaptar-nos a les necessitats de cada persona.

Col·labora amb AMPANS

El suport social ha estat fonamental per l’avenç de la missió d’AMPANS, tant en l’assoliment dels projectes que milloren la qualitat de vida de les persones amb discapacitat intel·lectual i amb necessitats de suport, com en la sensibilització de la societat. El camí continua i et necessitem al costat. Ens hi ajudes?