Empresa d'Inserció EI - AMPANS Empresa d’Inserció Sociolaboral S.L.U.

A través de programes formatius i d’orientació, potenciem la millora de l’ocupació i la inserció laboral de persones amb discapacitat i en situació de vulnerabilitat, amb l’objectiu d’aconseguir la seva integració al mercat de treball ordinari. Aquesta iniciativa respon a la necessitat de crear itineraris on aquestes persones puguin fer una transició l’empresa ordinària o cap a l’emprenedoria.

 

 

S'ofereix la realització d'accions de treball continuat amb el suport de personal especialitzat:

  • Tècnica d'acompanyament a la inserció laboral. Tècnica d'acompanyament a la inserció per tal d'orientar i elaborar itineraris personalitzats, segons les capacitats i interessos de les persones, tenint en compte la realitat del mercat de treball. I per capacitar les persones en competències bàsiques i transversals.

  • Tècnica d'acompanyament a la producció. Tècnica d'acompanyament a la producció, que acompanya en l'acció formativa en competències tècnico-professionals per assolir la millora de la qualificació dels treballadors i treballadores.


Les accions de treball continuat tenen per objectiu oferir, a la persona treballadora, un ventall d’oportunitats professionals adequades a la formació rebuda. De la mateixa manera, pretenen assegurar una activitat professional adequada un cop iniciat el contracte, aportant els mitjans que facilitin l'adquisició d'hàbits socials i de treball i la formació del treballador o treballadora en procés d'inserció.

AMPANS Empresa d’Inserció Sociolaboral S.L.U. és una entitat mercantil, constituida el 29/07/2008, i que forma part del “Grup AMPANS”. El seu domicili social es C/ Sant Rafel nº 4 de Manresa, i el seu NIF és B-64932213. Va iniciar la seva activitat l’any 2014.

Segons la detecció de necessitats de les persones contractades, es treballa en coordinació amb el personal del Servei d’Inserció. L’objectiu del treball d’aquestes persones a les empreses d’inserció és aconseguir la seva integració al mercat de treball ordinari, per a la qual cosa es facilita als treballadors l’accés a la formació i a l’orientació.

Per donar compliment a la “Ley 19/2013, de 9 de diciembre, de transparencia, acceso a la información pública y buen gobierno” i a la “Llei 19/2014, del 29 de desembre, de transparència, accés a la informació pública i bon govern”, facilitem la Transparència en l’activitat subvencional i la Transparència en la contractació amb l’Administració.

Contacta amb AMPANS

Per fer-nos arribar les teves consultes, sol·licituds o comentaris, omple aquest formulari. Molt aviat ens posarem en contacte amb tu.

    0/ 500

    Col·labora amb AMPANS

    El suport social ha estat fonamental per l’avenç de la missió d’AMPANS, tant en l’assoliment dels projectes que milloren la qualitat de vida de les persones amb discapacitat intel·lectual i amb necessitats de suport, com en la sensibilització de la societat. El camí continua i et necessitem al costat. Ens hi ajudes?