El nostre model territorial de centres ocupacionals ha estat avalat per la UAB

“De la perifèria a la comunitat: el suport dels professionals als centres ocupacionals” és l’estudi del grup de recerca Diversitat i Orientació de la Universitat Autònoma de Barcelona, presentat com a treball de fi de grau, que avalua el canvi de model ocupacional que hem impulsat per a persones amb discapacitat intel·lectual i dependència.

AMPANS implementa un canvi cabdal en el servei de Centre Ocupacional per a persones amb discapacitat intel·lectual l’any 2017, quan es detecta la ubicació en el territori com a element determinant en l’acompliment del propòsit de plena inclusió de les persones amb discapacitat intel·lectual a la societat. 

La nova estratègia es basa en la descentralització: l’únic Centre Ocupacional de l’entitat, situat a la finca perifèrica de Comabella, es converteix en un equipament de diversos centres situats en nuclis de població de la comarca del Bages, ubicats estratègicament segons volum de necessitat. 

Un dels factors que treballa aquest nou model, és l’obertura a la ciutadania i el treball en xarxa amb altres entitats i serveis del municipi, amb la voluntat de contribuir i afavorir al màxim  la  plena inclusió. El segon factor clau, és l’impuls de l’autonomia de les persones ateses als centres, que es veurà potenciada i facilitada per la proximitat dels espais. Una metodologia facilitadora perquè la persona amb discapacitat tingui un paper actiu i pugui exercir més control sobre la seva vida i, alhora, una proposta per una major utilització dels recursos comunitaris i de les xarxes naturals de suport de l’entorn.

Aquest nou model d’atenció del servei ocupacional basat en la inclusió i l’apoderament de la persona, ha estat avaluat en un estudi realitzat per la Universitat Autònoma de Barcelona (UAB) que n’avala la metodologia i els resultats obtinguts.

“De la perifèria a la comunitat: el suport dels professionals als centres ocupacionals”

Un estudi de Blanca Domènech Pellejà i Joana Soler Torramilans

Els centres ocupacionals que atenen a persones amb discapacitat intel·lectual s'estan transformant amb la intenció d'apropar-se a la comunitat, procurant la inclusió social del col·lectiu a través d'una planificació centrada en la persona. La Fundació AMPANS segueix aquesta línia. És per això que aposta per un model d'atenció a la persona i d'inclusió comunitària i fa un canvi d'ubicació del centre ocupacional, de la perifèria a la comunitat. S’estudia com el canvi d'ubicació i la praxi dels professionals, determinen el desenvolupament del nou model. La planificació individualitzada i el component comunitari, facilitat pel canvi d'ubicació, milloren la qualitat de vida de les persones amb discapacitat intel·lectual. La formació i motivació dels professionals i la xarxa de suport comunitària, són alhora imprescindibles pel bon desenvolupament del model.

Acostant el servei de centre ocupacional als municipis

Hem apostat per acostar als nuclis municipals el servei ocupacional, basat en un model de proximitat i vincles a la comunitat, i ho fem amb la complicitat dels agents del territori, ajuntaments, serveis comunitaris entitats, veïns i d'altres.

Col·labora amb AMPANS

El suport social ha estat fonamental per l’avenç de la missió d’AMPANS, tant en l’assoliment dels projectes que milloren la qualitat de vida de les persones amb discapacitat intel·lectual i amb necessitats de suport, com en la sensibilització de la societat. El camí continua i et necessitem al costat. Ens hi ajudes?