Quaranta persones amb un elevat risc d’exclusió social han estat ateses per AMPANS a través del programa Diversitat i Empresa

 

Dins del mateix programa, 21 empreses col·laboradores de la Catalunya central han desenvolupat internament un Pla de diversitat amb el suport de PIMEC i AMPANS

El Programa Next Diversitat i Empresa ha atès 40 persones de col·lectius molt diversos i amb un elevat risc d’exclusió social, a través de la fundació AMPANS que ha liderat el programa a la Catalunya central.  El 88% d’aquestes persones ha finalitzat de forma satisfactòria l’itinerari traçat pels professionals del servei, i el 12% restant  ha aconseguit una inserció laboral  al mercat de treball.

A més, mitjançant aquest programa, un total de 21 empreses de l’Anoia i el Bages han desenvolupat un Pla de Diversitat amb el suport d’AMPANS i PIMEC. Aquest treball ha permès que les empreses puguin esdevenir companyies més conscienciades amb els col·lectius més vulnerables i incorporar una visió més inclusiva en totes les polítiques de gestió de personal.  Aquest era un dels objectius del programa,  promoure la diversitat entre les empreses de Catalunya a través de dos mecanismes principals: d’una banda els Plans de Diversitat i de l’altra, els itineraris individualitzats d’orientació i inserció laboral. Pel que fa als Plans de Diversitat són uns documents-guia que incorporen mesures i recomanacions per tal de dotar d’eines a les organitzacions empresarials a l’hora de gestionar la diversitat en els seus equips.

El programa ha anat dirigit a col·lectius molt diversos, que compartien un elevat risc d’exclusió social i per tant, dificultats per inserir-se al mercat de treball. Cada una de les 40 persones ateses per AMPANS en aquest programa ha seguit un itinerari d’orientació, formació i inserció laboral individualitzat, tot reforçant els interessos i motivacions, amb la finalitat d’establir un full de ruta que ha permès a les persones participants adquirir nous coneixements tecnicoprofessionals d’una manera realista i adaptada a la realitat de cada persona.

Dins d’aquest itinerari, el grup ha tingut l’oportunitat de visitar empreses destacades a l’Anoia i al Bages, rebre la visita de tècniques de selecció, realitzar sessions individuals d’orientació i sessions grupals. Aquestes últimes els han permès cooperar en equip malgrat partir de circumstàncies diferents, al mateix temps que compartir vivències pròpies que en paraules d’una de les participants del programa “han estat hores d’aprenentatge professional però també personal on m’he sentit molt acompanyada ”.

El programa Next Diversitat i Empresa impulsat pel Departament d’Empresa i Treball de la Generalitat de Catalunya i finançat per la Unió Europea a través del fons Next Generation,  ha estat coordinat conjuntament per ECAS i PIMEC. Precisament aquest dilluns s’ha celebrat  l’acte institucional de cloenda del programa a la ciutat de Barcelona. Un total de 31 entitats socials associades a ECAS, entre les quals AMPANS, han desplegat el projecte arreu de Catalunya.