L’Escola Jeroni de Moragas d’AMPANS renova l’acreditació de CEEPSIR amb la màxima puntuació

 

El centre serà dotat amb nous professionals per formar part de l’equip CEEPSIR que acompanya més de 40 escoles ordinàries i instituts, en el model d’escola inclusiva.

L’Escola d’Educació Especial Jeroni de Moragas renova l’acreditació com a centre CEEPSIR, Centre d’Educació Especial Proveïdor de Serveis i Recursos de suport a la inclusió, que seguirà proveint aquest servei el pròxim curs 2022-2023 i durant 4 més, com a mínim. L’escola de la nostra fundació ha assolit la màxima puntuació del concurs, una nota que només han assolit dos centres més a tot Catalunya. 

Amb aquesta qualificació, l’Escola Jeroni de Moragas ha estat seleccionada en convocatòria pública pel Departament d’Educació, i a partir del curs vinent rebrà una dotació de tres professionals assignats pel Departament per poder desenvolupar Programes i Serveis de Suport a l’Escolarització d’alumnes amb discapacitat als centres ordinaris de les comarques del Bages, Moianès i Solsonès. Aquests professionals se sumen als que ja formen part de l’equip de l’escola, un equip multidisciplinari (que compta amb psicòlegs, fisioterapeutes, mestres d’educació especial, psicopedagogs i logopedes) que fa un abordatge des de diferents àmbits d’intervenció, sempre des de l’atenció personalitzada i centrada en les necessitats educatives especials dels infants i joves. 

Aquests professionals donen suport als mestres i escoles per a la incorporació i manteniment a les aules, d’alumnes amb necessitats educatives especials. Aquest equip treballa amb un model educatiu accessible per a tot l’alumnat amb necessitats especials, posant especial èmfasi en la presència a l’aula d’aquests alumnes, garantint la seva participació i progrés al llarg del curs. D’aquesta forma es treballa no només per una accessibilitat física, sinó també l’accessibilitat cognitiva, creant un entorn adaptat que s’aproximi al Disseny Universal per a l’Aprenentatge (DUA). 

Els equips CEEPSIR com el de l’Escola Jeroni de Moragas també compleixen la tasca de formació a professionals, amb formació específica a la comunitat educativa, composta per professionals i famílies, amb propostes d’intervenció en estimulació basal i multisensorial. Així l’escola d’educació especial pot teixir xarxa entre centres ordinaris, podent treballar de forma conjunta cap a un model general d’escola inclusiva. 

En aquesta última resolució de selecció de centres CEEPSIR, que han passat de 14 a 28 a tot Catalunya, s’ha repartit entre tots ells la dotació de 65 professionals de que disposa el Departament d’Educació, segons el projecte de cada centre i les necessitats territorials d’on es troba. 

L’equip CEEPSIR de l’Escola Jeroni de Moragas ha donat suport aquests darrers cursos a 41 centres de primària i també a 2 instituts escola, de les comarques del Solsonès, el Moianès i el Bages. Aquest equip realitza 4 accions bàsiques en aquests centres on intervenen, realitzant formacions als claustres, assessorant directament els equips docents, realitzant atenció individualitzada, i duent a terme avaluacions continuades i plans d’intervenció. 

L’Escola d’Educació Especial Jeroni de Moragas es troba a Santpedor, i ha atès aquest últim curs a 301 alumnes d’entre 3 i 20 anys amb Necessitats Educatives Especials. Dins del centre, s’atenen alumnes d’educació infantil, primària i es cursa secundària adaptada. També hi trobem programes propis d’Itinerari Formatiu Específic (IFE), Programes de Formació i Inserció (PFI), i ja ha completat dos cursos amb l’Aula Integral de Suport (AIS) en funcionament, un recurs destinat a l’acolliment temporal d’alumnes de l’escola ordinària que afronten un trastorn de Salut Mental.