Coneixement

Coneixement i serveis sobre alteracions de la conducta en joves i adolescents. Metodologies, iniciatives, bones pràctiques i reflexions a través d'articles propis, referències a publicacions, investigacions o entrevistes a professionals. L'objectiu d'aquest contingut és ajudar a conèixer com abordar els trastorns del comportament de joves i adolescents des de diferents perspectives.

  • Experiències
  • Investigació
  • Material i eines
  • Prevenció i tractament
  • Què és el TC?

La investigació en el trastorn de la conducta millora la seva prevenció, el diagnòstic, el seu abordatge i en definitiva el benestar de qui el pateix i el seu entorn. En aquesta secció es poden trobar els últims estudis en el camp del TC.

1 2

Fruit de l'experiència i la investigació, s'han desenvolupat eines i recursos per a la gestió del trastorn de conducta en diferents àmbits. En aquesta secció, joves, familiars i educadors poden trobar recomanacions i materials sobre el TC.

1 2

Hi ha una sèrie de factors que nombrosos estudis relacionen amb la predisposició a trastorns de la conducta en infants, de la mateixa manera que hi ha eines per a la seva prevenció i tractament. En la majoria de casos, les intervencions són multimodals i multidisciplinàries, participant familiars, educadors i terapeutes.

1 2

Sovint, els nois i noies poden mostrar problemes de comportament a casa i a l’escola. Aquests problemes poden ser temporals i venir provocats per una situació que els envolta o poden formar part d’un hàbit continuat i persistent. En aquest cas, podem estar parlant d’un Trastorn de la Conducta (TC), pel qual serà necessari fer una valoració i, en base a una primera avaluació, un tractament multidisciplinari que millori l’adaptació a l’entorn i el seu desenvolupament.uè és el TC.

1 2

Tant per adquirir coneixements com per relacionar-se amb els altres, aprendre a gestionar el comportament és essencial.

Accedeix al servei gratuït de primera atenció

Oferim un servei gratuït de primera atenció, en el qual seràs atès per un dels nostres professionals especialistes en trastorns de conducta. En aquesta primera atenció es realitzarà una primera acollida de la petició i se t'oferirà un recurs, propi o extern, on poder tractar-la amb major profunditat.

Anar-hi