Trastorn específic de l’aprenentatge

Els Trastorns específics de l’aprenentatge fan referència a les dificultats en àrees específiques, com la lectura o el càlcul

Els Trastorns Específics de l’Aprenentatge són dificultats notables en aptituds acadèmiques específiques que no s’expliquen per discapacitats intel·lectuals o físiques ni per trastorns neurològics o de la salut mental.

 

Què és el Trastorn Específic de l’Aprenentatge?

El V Manual Diagnòstic i Estadístic dels Trastorns Mentals defineix els trastorns de l’aprenentatge com a Trastorns del Neurodesenvolupament, prèviament emmarcats en el grup de Trastorns d’Inici en la Infantesa. Aquest tipus de trastorns tenen origen en el període del desenvolupament i es caracteritzen per dèficits en el mateix, amb dificultats en àrees específiques o limitacions en l’àmbit personal, social o acadèmic. A diferència del DSM-IV, la nova edició els agrupa dins una sola categoria: el Trastorn Específic de l’Aprenentatge, en el què cal especificar les habilitats acadèmiques alterades.

 

Com detecto el Trastorn Específic de l’Aprenentatge?

L’existència d’un trastorn de l’aprenentatge pot afectar l’autoestima d’un nen o adolescent i impactar en el seu rendiment. Per detectar-lo, cal fer una observació de les seves aptituds i sub-aptituds acadèmiques i del seu historial. El diagnòstic requereix que es compleixin tots els següents criteris:

1. Dificultat en l’aprenentatge i utilització de les aptituds acadèmiques, indicada per la presència d’alguns símptomes que han persistit al menys durant 6 mesos:

  • Lectura de paraules lenta i imprecisa
  • Dificultat per comprendre el significat del que llegeix
  • Dificultats ortogràfiques
  • Dificultats en l’expressió escrita
  • Dificultats per dominar el sentit numèric, les dades numèriques o el càlcul
  • Dificultats amb el raonament matemàtic

2. Les aptituds acadèmiques afectades estan notablement per sota del que s’espera per edat, i interfereixen en el rendiment acadèmic o en les activitats quotidianes.

3. Les dificultats d’aprenentatge comencen en edat escolar, però poden no manifestar-se fins que les demandes acadèmiques augmenten.

4. Les dificultats d’aprenentatge no s’expliquen per discapacitats intel·lectuals, trastorns visuals o auditius corregits, altres trastorns mentals o neurològics, adversitats psicosocials o falta de domini de la llengua d’instrucció.

 

Com actuo davant d’un Trastorn Específic de l’Aprenentatge?

Si se sospita que un fill o filla o que algú proper pot tenir un Trastorn Específic de l’Aprenentatge, és imprescindible cercar ajuda professional per fer un diagnòstic del problema. Els tractaments poden incloure assessorament i pautes per a la família, reeducació psicopedagògica, treball coordinat amb l’escola i seguiment psicològic i/o psiquiàtric.

 

Referència:

Definición/Clasificación: Trastornos del Aprendizaje

Accedeix al servei gratuït de primera atenció

Oferim un servei gratuït de primera atenció, en el qual seràs atès per un dels nostres professionals especialistes en trastorns de conducta. En aquesta primera atenció es realitzarà una primera acollida de la petició i se t'oferirà un recurs, propi o extern, on poder tractar-la amb major profunditat.

Anar-hi