Serveis de formació

Professors, educadors socials, clínics i altres professionals poden trobar formacions adaptades i específiques en trastorns de conducta. Consulta’ns!

  • Famílies
  • Joves
  • Professionals

  • 1
  • 2
  • 3
  • 4
  • 5
  • 6
Més notícies

Tant per adquirir coneixements com per relacionar-se amb els altres, aprendre a gestionar el comportament és essencial.

Materials i eines

Accedeix al servei gratuït de primera atenció

Oferim un servei gratuït de primera atenció, en el qual seràs atès per un dels nostres professionals especialistes en trastorns de conducta. En aquesta primera atenció es realitzarà una primera acollida de la petició i se t'oferirà un recurs, propi o extern, on poder tractar-la amb major profunditat.

Anar-hi