Aula Integral de Suport (AIS)

L’Aula Integral de Suport (AIS) és un servei d’acompanyament destinat a acollir alumnes de l’escola ordinària i que, per una situació de salut mental, necessiten un recurs educatiu transitori de suport específic.

L’AIS és un servei educatiu que segueix un procés d’especialització en alumnat que presenta alteracions o trastorns de conducta. L’objectiu és proporcionar de forma temporal (una permanència màxima de 2 anys) una atenció de suport integral i intensiva per ajudar l’alumne a superar la situació que viu.

L’Escola d’Educació Especial Jeroni de Moragas posa en marxa per primer cop aquest servei de suport educatiu transitori el curs 2020-2021, atenent a alumnes de primària i secundària en funció de la seva edat, nivell educatiu i situació clínica. El funcionament d’aquestes unitats de suport integral són equivalents a una escolaritat compartida; és a dir, els alumnes estan matriculats al centre ordinari i comparteixen escola amb l’AIS, dos dies de la setmana.

La metodologia d'intervenció a  l'AIS promou els hàbits més que la memorització de coneixements. Les activitats tenen com a punt de partida la simulació, la reflexió, el joc, la lectura, el debat i el contrast d'opinions... S'utilitzen sovint els recursos audiovisuals i digitals com a elements de cerca d'informació i eines per aprendre a aprendre.

Una de les característiques i potencialitats de les AIS és el treball transversal i coordinat que es fa amb diferents professionals i serveis educatius, de salut mental i de serveis socials. És per això que el servei de les Aules de Suport Integral compta amb 2 docents d'atenció directa a l'aula i el suport d'un referent dels Equips d’Assessorament i orientació Psicopedagògica (EAP) i dels Centres de Salut Mental Infantil i Juvenil (CSMIJ) de Manresa, que donen suport i planifiquen amb els docents, observacions i intervencions a l'aula.

Així mateix, l'AIS de l’Escola Jeroni de Moragas fa coordinacions periòdiques, amb les diferents escoles ordinàries amb les quals es fa escolarització compartida, amb la presència també de professionals dels àmbits educatius i de salut, però també amb els serveis socials de les localitats, on resideixen els alumnes.

Existeix també l'espai de la xarxa d'AIS de la Catalunya Central per poder parlar, debatre i treballar aspectes específics del servei. Tot això permet poder tenir una perspectiva àmplia de les característiques i dificultats de cada un dels alumnes, garantint l'abordatge de cada cas amb intervencions que tenen en compte totes les opinions i valoracions dels professionals. Això ens ajuda a ajustar en cada moment les estratègies i les respostes a allò que als alumnes els cal per treballar i millorar aquestes dificultats, a partir del model d'acció en les tres dimensions ja esmentades i que l'alumne pugui acabar fent un retorn a l'aula ordinària, tenint consciència i capacitat de gestió d'aquestes dificultats.

La intervenció a l'AIS s'estructura al voltant de tres dimensions

Personal

Ens centrem en la personalització de cada alumne per ajudar-lo a prendre les seves pròpies decisions, ajudar-lo a resoldre els conflictes i adaptar-se millor als canvis.

Interpersonal

A mig camí entre la dimensió personal i la social. És el conjunt de relacions quotidianes en què s'assagen actituds de convivència, simpatia, empatia...

Social

Abraça un entorn més ampli (la ciutat, la comarca, el país…). Proposa una reflexió sobre problemes que ens afecten col·lectivament i ens fa sensibles a les condicions i circumstàncies de les altres persones.

"L’AIS és un recurs excel·lent pels alumnes que necessiten un pla de suport intensiu."

Glòria Rodrigo
Coordinadora de l’AIS a l’escola Jeroni de Moragas

Contacta amb AMPANS

Per fer-nos arribar les teves consultes, sol·licituds o comentaris, omple aquest formulari. Molt aviat ens posarem en contacte amb tu.

    0/ 500

    Col·labora amb AMPANS

    El suport social ha estat fonamental per l’avenç de la missió d’AMPANS, tant en l’assoliment dels projectes que milloren la qualitat de vida de les persones amb discapacitat intel·lectual i amb necessitats de suport, com en la sensibilització de la societat. El camí continua i et necessitem al costat. Ens hi ajudes?