• ampans@ampans.cat
  • 938 272 300

Més de 50 anys al costat de les persones amb disCapacitat intel·lectual

Contacta'nsTots els serveis

Carretera de Manresa a Santpedor, Km 4,4
08251 Santpedor
Tel.: 938 272 300 

ampans@ampans.cat 

Horari d'atenció al públic: 8.30 a 18:00

Descripció

Recepció
Administració
Comunicació
Informàtica
Qualitat
Riscos Laborals i Medi Ambient
Manteniment
Recursos Humans


Mapa ubicació

Des de l'adreça: A:

Serveis Centrals

Carretera de Manresa a Santpedor, Km 4,4
08251 Santpedor
Tel.: 938 272 300  

ampans@ampans.cat

Horari obertura: 8:30 a 18:00

Descripció

Recepció
Administració
Comunicació
Informàtica
Qualitat
Riscos Laborals i Medi Ambient
Manteniment
Recursos Humans


Mapa ubicació

Des de l'adreça:

Servei de Suport a les Famílies

Carretera de Manresa a Santpedor, Km 4,4
08251 Santpedor
Tel.: 938 272 300

Horari obertura: 9:00 a 17:30

Contacte: Fina Riera friera@ampans.cat

Descripción

Ampans disposa d'un servei per donar suport i recolzament a les famílies, donar resposta a les demandes de nous serveis, o bé altres suports i ajudes, ja siguin socials, econòmics o de la salut i garantitzar una resposta a les queixes i suggerències per part de les famílies.


Mapa ubicació

Des de l'adreça:

Escola Jeroni de Moragas

Carretera de Manresa a Santpedor, Km 4,4
08251 Santpedor
Tel.: 938 321 956

Horari obertura: 9:00 a 17:00

Contacte: Alba Cortina acortina@ampans.cat

Descripció

Per a infants i adolescents amb necessitats especials, des dels 3 fins als 21 anys.


Mapa ubicació

Des de l'adreça:

Centre de Dia Julio Payás

Carretera de Manresa a Santpedor, Km 4,4
08251 Santpedor
Tel.:938 272 800

Horari obertura: 9:30 a 17:30

Contacte: Albert Puig apuigt@ampans.cat

 

Descripció

Atenció especialitzada de caràcter diurn destinada a persones que pel seu alt grau d'afectació necessiten suport continuada per les activitats bàsiques de la vida diària.


Mapa ubicación

Des de l'adreça:

Centre Ocupacional L'Art de Viure

Bernat Cabrera, 10-14
08242 Manresa
Tel.: 930 175 810

Horari obertura: 09:30 a 17:30

Contacte: Cristina Llohis cllohis@ampans.cat

 

Descripció

Atenció especialitzada a les persones que han assolit la majoria d'edat i que tenen un grau mig o sever de discapacitat. Es realitzen tasques que ajuden a desenvolupar, mantenir i potenciar les capacitats individuals de les persones, fomentar la seva autonomia personal i social, i la seva integració a la comunitat. Cadascuna de les persones ateses disposa d'un programa d'atenció personal i específica.


Mapa ubicación

Des de l'adreça:

Centre Ocupacional Canonge Montanyà

Passatge Canonge Montanyà, 2
08242 Manresa
Tel.: 938 768 014

Horari obertura: 09:30 a 17:30

Contacte: Cristina Llohis cllohis@ampans.cat

Descripció

Atenció especialitzada a les persones que han assolit la majoria d'edat i que tenen un grau mig o sever de discapacitat. Es realitzen tasques que ajuden a desenvolupar, mantenir i potenciar les capacitats individuals de les persones, fomentar la seva autonomia personal i social, i la seva integració a la comunitat. Cadascuna de les persones ateses disposa d'un programa d'atenció personal i específica.


Mapa ubicació

Des de l'adreça:

Centre Ocupacional La Colònia

C. Verge del Pilar, 1-3-5-7
08260 Súria
Tel.: 938 696 903

Horari obertura:

Contacte: Janeta Camps jcamps@ampans.cat

Descripció

Atenció especialitzada a les persones que han assolit la majoria d'edat i que tenen un grau mig o sever de discapacitat. Es realitzen tasques que ajuden a desenvolupar, mantenir i potenciar les capacitats individuals de les persones, fomentar la seva autonomia personal i social, i la seva integració a la comunitat. Cadascuna de les persones ateses disposa d'un programa d'atenció personal i específica.


Mapa ubicació

Des de l'adreça:

Centre Ocupacional Sant Joan Vilatorrada

C. Migdia, 22
08250 Sant Joan de Vilatorrada
Tel.: 938 071 957

Horari obertura: 09:30 a 17:30

Contacte: Cristina Llohis cllohis@ampans.cat

Descripció

Atenció especialitzada a les persones que han assolit la majoria d'edat i que tenen un grau mig o sever de discapacitat. Es realitzen tasques que ajuden a desenvolupar, mantenir i potenciar les capacitats individuals de les persones, fomentar la seva autonomia personal i social, i la seva integració a la comunitat. Cadascuna de les persones ateses disposa d'un programa d'atenció personal i específica.


Mapa ubicació

Des de l'adreça:

Centre Ocupacional Sallent

C. Àngel Guimerà, 23
08650 Sallent
Tel.: 931 313 323

Horari obertura: 09:30 a 17:30

Contacte: Cristina Llohis cllohis@ampans.cat

Descripció

Atenció especialitzada a les persones que han assolit la majoria d'edat i que tenen un grau mig o sever de discapacitat. Es realitzen tasques que ajuden a desenvolupar, mantenir i potenciar les capacitats individuals de les persones, fomentar la seva autonomia personal i social, i la seva integració a la comunitat. Cadascuna de les persones ateses disposa d'un programa d'atenció personal i específica.


Mapa ubicació

Des de l'adreça:

Centre Especial de Treball

Carretera de Manresa a Santpedor, Km 4,4
08251 Santpedor
Tel. 938 272 300

Horari obertura: 09:00 a 18:00

Contacte: ampans@ampans.cat

Descripció

AMPANS crea al 1969 el Centre Especial de Treball per generar oportunitats d'ocupació per persones amb discapacitat, a través d'un treball productiu i adaptat. La seva finalitat és la creació de llocs de treball estables, ajustats a la realitat del mercar i orientats a la integració de les persones amb discapacitat.


Mapa ubicació

Des de l'adreça:

Servei d'Inserció Laboral

Carretera de Manresa a Santpedor, Km 4,4
08251 Santpedor
Tel. 938 272 300

Horari obertura: 09:00 a 14:00 i 15:00 a 18:00

Contacte: Imma Pallarés ipallares@ampans.cat

Descripció

El nostre servei d'intermedicació laboral fa de nexe entre empreses i persones amb discapacitat intel·lectual, física, sensorial o amb enfermetat mental que desitgen incorporar-se al mercat laboral.


Mapa ubicació

Des de l'adreça:

Servei Prelaboral

Carretera de Manresa a Santpedor, Km 4,4
08251 Santpedor
Tel. 938 272 300

Horari obertura: 09:00 a 14:00 i 15:00 a 18:00

Contacte: Cristina Llohis cllohis@ampans.cat

Descripció

Suport i orientació a les persones amb trastorn mental sever, ajudant-les a recuperar i mantenir les capacitats suficients per poder tornar a ser insertats al món laboral.

Mapa ubicació

Des de l'adreça:

Servei d'Impremta

Carretera de Manresa a Santpedor, Km 4,4
08251 Santpedor
Tel. 938 272 300

Horari obertura: 06:00 a 14:00

Contacte: Lluís Nuñez llnunez@ampans.cat

Descripció

Solucions específiques per tot tipus d'edició de treballs d'arts gràfiques amb l'experiència que ens donen més de 45 anys al sector.


Mapa ubicació

Des de l'adreça:

Serveis a la indústria

Carrer Castelladral, 12-14
08243 Manresa
Tel. 938 272 300

Horari obertura: 9:00 a 18:00

Contacte: Lluis Nuñez llnunez@ampans.cat

Descripció

Un servei versàtil que ofereix la possibilitat de realitzar a les pròpies instal·lacions qualsevol part dels processos productius que suposin una manipulació del producte.


Mapa ubicació

Des de l'adreça:

Garden i Servei de Jardineria

Carretera de Manresa a Santpedor, Km 4,4
08251 Santpedor
Tel. 938 272 882

Horari obertura: de dilluns a dissabte de 10:00 a 14:00 i de 16:00 a 20:00. Diumenge de 10:00 a 14:00h

Contacte Garden: Albert Llimós  allimos@ampans.cat
Contacte Servei Jardineria: Judit Capel jcapel@ampans.cat

Descripció

Servei de venda de plantes, arbustos, arbres fruiters, flors, articles de decoració i llar, i tot allò que es pugui necessitar per al manteniment d'espais de jardineria i plantes tan d'interior com d'exterior.

Solucions de qualitat en treballs de jardineria, ja sigui a empreses, particulars o organismes públics.


Mapa ubicació

Des de l'adreça:

Servei de Neteja

Carretera de Manresa a Santpedor, Km 4,4
08251 Santpedor
Tel. 938 272 300

Horari obertura: 9:00 a 18:00

Contacte: Fina Clotet fclotet@ampans.cat

Descripció

Un servei global de neteja que garantitza un elevat nivell de pulcritud i d'alta qualitat als treballs, amb un equip de professionals que disposa de maquinària moderna.


Mapa ubicació

Des de l'adreça:

Servei de Medi Ambient

Carretera de Manresa a Santpedor, Km 4,4
08251 Santpedor
Tel. 938 272 300

Horari obertura:

Contacte: Lluis Nuñez llnunez@ampans.cat

Descripció

El nostre servei de Media Ambient gestiona 13 deixalleries fixes i tres deixalleries mòbils del Consorci de Residus del Bages. També gestiona, a través de l'entitat Ampans Medi Ambient SL, el servei de recollida selectiva de residus a la comarca del Bages, per concesió administrativa del Consorci de Residus del Bages.Nuestro servicio de Medio Ambiente gestiona 13 deixalleries fijas y tres deixalleries móviles del Consorci de Residus del Bages.


Mapa ubicació

Des de l'adreça:

Canonge Restaurant

Passatge Canonge Muntanyà, 2
08241 Manresa
Tel.: 938 725 658

Horari obertura:
DILL, DIMA, DIME: de 09:00 a 20:00
DIJ I DIV: de 9:00 a 01:00
DISS: de 12:00 a 16:00 i de 20 a 01:00
DIU i FESTIUS: cerrado

Reserves: http://www.canongerestaurantmanresa.com/reserves
Contacte: Sergi Valls canonge@ampans.cat

Descripció

Ubicat al centre de Manresa. Ofereix cuna de mercat, amb la possiblitat de reservar espais per reunions o trobades d'empresa o particulars.


Mapa ubicació

Des de l'adreça:

Residència La Caseta

Contacte: Janeta Camps jcamps@ampans.cat

Descripció

Servei residencial que acull a nens, nenes i adolescents amb necessitats de suport limitat o extens, que per causes socio familiars no poden seguir vivint a la seva llar d'origen. L'objectiu del servei és gararntir-los la màxima qualitat de vida i ajudar-los a crèixer amb les mateixes oportunitats que la resta de la societat.


Mapa ubicació

Residència Armengou

Contacte: Janeta Camps jcamps@ampans.cat

Descripció

Servei residencial que acull a nens, nenes i adolescents amb necessitats de suport limitat o extens, que per causes socio familiars no poden seguir vivint a la seva llar d'origen. L'objectiu del servei és gararntir-los la màxima qualitat de vida i ajudar-los a crèixer amb les mateixes oportunitats que la resta de la societat.

Mapa ubicació

Residència El Turó

Contacte: Janeta Camps jcamps@ampans.cat

Descripció

Servei residencial que acull a nens, nenes i adolescents amb necessitats de suport limitat o extens, que per causes socio familiars no poden seguir vivint a la seva llar d'origen. L'objectiu del servei és gararntir-los la màxima qualitat de vida i ajudar-los a crèixer amb les mateixes oportunitats que la resta de la societat.

Mapa ubicació

Llar El Pinet

Contacte: Janeta Camps jcamps@ampans.cat


Descripció

Servei residencial que acull a nens, nenes i adolescents amb necessitats de suport limitat o extens, que per causes socio familiars no poden seguir vivint a la seva llar d'origen. L'objectiu del servei és gararntir-los la màxima qualitat de vida i ajudar-los a crèixer amb les mateixes oportunitats que la resta de la societat.

Mapa ubicacióLlar Sant Joan

Avd. Torrent del Canigó, 35-37
08250 St. Joan de Vilatorrada
Tel. 938 750 316

Horari obertura:

Contacte: Janeta Camps jcamps@ampans.cat

Descripció

Acollida residencial per persones adultes. Proporciona una llar amb el suport tècnic i personal per tal que les persones, joves i adultes, amb necessitats de suport intermitent, limitat o extens, es puguin desenvolupar amb la màxima normalitat i qualitat de vida.

Mapa ubicació

Des de l'adreça:

Llar Zamenhof

Cr. Zamenhof, 20 - 27-29.
08243 Manresa
Tel. 938 735 712

Horario apertura:

Contacte: Janeta Camps jcamps@ampans.cat

Descripció

Acollida residencial per persones adultes. Proporciona una llar amb el suport tècnic i personal per tal que les persones, joves i adultes, amb necessitats de suport intermitent, limitat o extens, es puguin desenvolupar amb la màxima normalitat i qualitat de vida.

Mapa ubicació

Des de l'adreça:

Llar Balconada

C/ Oleguer Miró, 9 1º 1º
08243 Manresa
Tel. 938 741 500

Horari obertura:

Contacte: Janeta Camps jcamps@ampans.cat

Descripció

Acollida residencial per persones adultes. Proporciona una llar amb el suport tècnic i personal per tal que les persones, joves i adultes, amb necessitats de suport intermitent, limitat o extens, es puguin desenvolupar amb la màxima normalitat i qualitat de vida.

Mapa ubicació

Des de l'adreça:

Llar Florinda

C/ Ramon Llull, 5, baixos
08240 Manresa
Tel. 938 729 898

Horari obertura:

Contacte: Janeta Camps jcamps@ampans.cat

Descripció

Acollida residencial per persones adultes. Proporciona una llar amb el suport tècnic i personal per tal que les persones, joves i adultes, amb necessitats de suport intermitent, limitat o extens, es puguin desenvolupar amb la màxima normalitat i qualitat de vida.

Mapa ubicació

Des de l'adreça:

Llar Mión

Cr. Florida, 48-50
08242 Manresa
Tel. 938 746 808

Horari obertura:

Contacte: Janeta Camps jcamps@ampans.cat

Descripció

Acollida residencial per persones adultes. Proporciona una llar amb el suport tècnic i personal per tal que les persones, joves i adultes, amb necessitats de suport intermitent, limitat o extens, es puguin desenvolupar amb la màxima normalitat i qualitat de vida.

Mapa ubicació

Des de l'adreça:

Llar Urpina

Mas Urpina s/n
08253 Sant Salvador de Guardiola
Tel. 938 354 123

Horari obertura:

Contacte: Janeta Camps jcamps@ampans.cat

Descripció

Acollida residencial per persones adultes. Proporciona una llar amb el suport tècnic i personal per tal que les persones, joves i adultes, amb necessitats de suport intermitent, limitat o extens, es puguin desenvolupar amb la màxima normalitat i qualitat de vida.

Mapa ubicació

Des de l'adreça:

Llar La Colònia

Verge del Pilar. 1-3-5-7
08260 Súria
Tel. 938 696 903

Horari obertura:

Contacte: Janeta Camps jcamps@ampans.cat

Descripció

Acollida residencial per persones adultes. Proporciona una llar amb el suport tècnic i personal per tal que les persones, joves i adultes, amb necessitats de suport intermitent, limitat o extens, es puguin desenvolupar amb la màxima normalitat i qualitat de vida.

Mapa ubicació

Des de l'adreça:

Residència Júlio Payàs

Carretera de Manresa a Santpedor, Km 4,4
08251 Santpedor
Tel. 938 272 800

Horari obertura: 09:30 a 17:30

Contacte: Albert Puig apuigt@ampans.cat

Descripció

Equipament públic gestionat per Ampans que acull a persones amb discapacitat intel·lectual, que pel seu elevat grau de dependència requereixen un suport continuat i generalitzat. El centre elabora un programa personal i social (mèdic, psicològic i rehabilitador) destinat a cobrir totes les necessitats de les persones amb discapacitat.

Mapa ubicació

Des de l'adreça:

Residència Els Comtals

Grup Els Comtals. Torre Comtals s/n
08243 Manresa
Tel. 938 753 967

Horari obertura:

Contacte: Teresa Catot tcatot@ampans.cat


Descripció

Ofereix acollida residèncial especialitzada per persones que presenten trastorns de la conducta i que requereixen programes d'atenció rehabilitadora per la seva integració i normalització comunitària.

Mapa ubicació

Des de l'adreça:

Fundació Tutelar Santa Maria de Comabella

Carretera de Manresa a Santpedor, Km 4,4
08251 Santpedor
Tel. 938 272 300

Contacte: Laura Vilagrà lvilagra@ampans.cat


Descripció

La Fundació Tutelar Santa Maria de Comabella és un servei destinat a garantitzar els drets més bàsics tan personals com patrimonials i a cobrir les necessitats de suport de les persones greument afectades per la discapacitat intel·lectual, enfermetat mental o enfermetats derivades de l'envelliment que han estat incapacitades judicialment. S'ofereix protecció legal a les persones tutelades com també suport a les seves famílies amb l'objectiu de potenciar una integració total a la societat i ser ciudatans de ple dret.

Mapa ubicació

Des de l'adreça:

Quiosc Hospital Sant Joan de Déu

C/ Dr. Joan Soler, 1-3
08243 Manresa
Tel.938 742 112

Horari obertura:
Dilluns a divendres de 08:00 a 20:00
Dissabte 08:00 a 14:00 i 17:00 a 20:00
Diumenge 08:00 a 14:00

Contacte: Encarna Alvarez ealvarez@ampans.cat


Descripció

Gestió del quiosc ubicat a l'hospital Sant Joan de Déu de Manresa en col·laboració amb Althaia.

Mapa ubicació

Des de l'adreça:

Supermercat Caprabo

Barcelona, 72-74
08242 Manresa

Tel. 938 776 214

Horari obertura:
De setembre a juny
De dilluns a divendres de 9.30 a 14h i de 16.30 a 21.30h
Dissabtes de 9.30 a 15h i de 17 a 21.30h
Diumenges de 9.30 a 14.30h

Juliol i agost
De dilluns a dissabte de 9.30 a 14h i de 17 a 22h
Diumenges de 9.30 a 14.30h

Contacte: Ester Comellas ecomellas@ampans.cat

Mapa ubicació

Des de l'adreça:


Localitza els nostres centres

Aquest lloc web utilitza cookies, tan pròpies com de tercers, per recopilar informació estadística sobre la navegació. Si continua navegant, considerem que accepta el seu ús. Per a més informació consulti la nostra Política de cookies.