L’excel·lència, un objectiu comú a tota l’organització

L’excel·lència és un procés continu, és activista, és sistèmic, és generador d’un flux constant de resultats.

Ens hem proposat donar la millor atenció possible a les persones i famílies que acompanyem i com a entitat social que som, sense ànim de lucre,  tenim l’obligació d’esdevenir una entitat èticament eficient que aporti valor a la societat. L’escolta activa, la identificació i anticipació de les necessitats i expectatives, la informació i l’atenció que donem, la participació, l’honestedat i la qualitat i seguretat dels serveis i productes que gestionem i desenvolupem, són les eines de les quals disposem per assolir de la millor manera possible, els objectius que ens hem marcat.

Per aconseguir el nostre propòsit, cerquem resultats equilibrats entre tots els nostres grups d’interès:  les persones ateses, les famílies, les persones treballadores, els nostres clients i proveïdors, i la societat en general. 

Creant valor per a les persones. Aportant valor a la societat

Aliances i cooperació

Impulsem aliances i relacions de cooperació, amb organitzacions i institucions públiques i privades, basades en la confiança, per compartir coneixement i impulsar projectes de transformació social, que beneficiïn les persones amb discapacitat i en situació de vulnerabilitat.

Excel·lència i millora contínua

Gestionem els centres i serveis amb criteris d’excel·lència, aplicant la millora continuada en tots els nostres processos. Gestionem i compartim coneixements dins d’una cultura general d’aprenentatge, innovació i millora contínua, analitzant els indicadors rellevants i redissenyant els nostres serveis, per assegurar la satisfacció de les expectatives dels nostres grups d’interès.

Eficiència i eficàcia dels serveis

Procurem una gestió de tots els nostres centres i serveis eficient i eficaç basada en els models d’excel·lència empresarials, amb la voluntat d’assegurar els resultats i la sostenibilitat dels projectes que impulsem, i facilitar l’avenç dels projectes socials i laborals de l’entitat.

Desenvolupament humà

Sabem del cert que la qualitat dels serveis l’assoleixen les persones, per la qual cosa fomentem el potencial humà i la implicació mitjançant la divulgació dels nostres valors, que han de ser compartits per tota l'organització, la cultura de confiança i l’assumpció de responsabilitats. Vetllem pel seu desenvolupament professional i cuidem de la seva seguretat i salut.

Col·labora amb AMPANS

El suport social ha estat fonamental per l’avenç de la missió d’AMPANS, tant en l’assoliment dels projectes que milloren la qualitat de vida de les persones amb discapacitat intel·lectual i amb necessitats de suport, com en la sensibilització de la societat. El camí continua i et necessitem al costat. Ens hi ajudes?