Un model d’atenció per a totes les etapes de la vida

Per un vida com la teva i com la meva. Com la de tots.

Al llarg de la nostra trajectòria hem centrat tota la nostra activitat a la protecció i a la defensa dels drets de les persones amb discapacitat intel·lectual i de les seves famílies, i a generar suports i oportunitats que contribueixin a una vida digna i en plena inclusió social. El dret a tenir una imatge digna, una vida autònoma i de qualitat, accedir a un lloc de treball, triar i disposar dels suports que siguin necessaris, ser escoltat, decidir per un mateix… són drets, tots ells recollits a la Convenció de Drets de les Persones amb disCapacitat de les Nacions Unides, que hem de poder gaudir totes les persones.

És en base als drets i a una forma de treballar que situa la persona al centre de tota l’activitat, que hem desplegat un model d’atenció que té com a eix vertebrador l’atenció continuada i la inclusió comunitària, mitjançant centres, serveis, programes i suports que abracen totes les etapes de la vida i que donen resposta a les necessitats de cada persona. Seguint el llegat dels nostres fundadors, hem de poder garantir que les persones se senten acompanyades, escoltades i valorades, i que som una entitat d’utilitat per a les seves vides i per a la societat.

La nostra forma de treballar es defineix per la calidesa en el tracte i la cura en tots els detalls que envolten les persones i els serveis.

Des d’equipaments que destaquen per la seva arquitectura social i comunitària, confortables i adaptats, dotats amb tecnologia domòtica que afavoreixen el benestar personal, la seguretat i l’autonomia de les persones, i les xarxes de relació social, i amb els recursos humans i tècnics necessaris per a poder desenvolupar-se en el dia a dia i fer realitat els projectes personals.

En l’àmbit laboral hem desplegat un ampli ventall de projectes d’emprenedoria social per a fomentar la inclusió laboral. La diversitat de sectors econòmics dels quals participem, ens permet una gran flexibilitat i adaptabilitat a les necessitats dels nostres clients que, junt amb els nostres proveïdors, esdevenen col·laboradors necessaris per a desenvolupar la nostra missió.

La nostra feina és donar suport a les persones i a les famílies per fer el dia a dia més fàcil, i que les persones disposin de tots els suports necessaris perquè puguin ser elles les que portin el comandament de les seves pròpies vides, puguin decidir per si mateixes i siguin escoltades i respectades. Amb un esperit emprenedor, inquiets i amb una actitud inconformista que ens ajuda a avançar-nos a les necessitats, hem anat adaptant el model d’atenció als nous reptes que se’ns plantegen, compartint la nostra forma de treballar amb altres entitats i professionals del sector, i ampliant la nostra proposta a nous perfils de persones que també requereixen suports.

Un projecte de vida per a cada persona

Apoderament personal

La persona amb discapacitat és la protagonista de la seva vida. Treballar per l’autonomia personal i l’autoestima, posant en valor les capacitats per sobre de les dificultats, és una forma d’apoderament que facilita la participació activa en la societat.

Reconeixement Social

Les persones usuàries participen i duen a terme projectes que els situen com a actius socials i referents en diversos àmbits, com per exemple projectes laborals i cara al públic, educatius com l’Aprenem Junts, de voluntariat, artístics o esportius. A través seu, s’assoleix un gran reconeixement social.

Inclusió comunitària

“Facilitar” és la paraula clau per fer real la inclusió comunitària. Facilitar espais per acollir i ser acollits. Per ajudar i ser ajudats. Espais amb una mirada àmplia que donen suport a les persones i creen comunitat.

Transformació social

Som una entitat oberta i activa, que treballa per donar respostes fiables i que perdurin en el temps; un projecte socialment transformador, de base comunitària, emancipador i que aporta valor a les persones i a la societat.

01

Apoderament personal

La persona amb discapacitat és la protagonista de la seva vida. Treballar per l’autonomia personal i l’autoestima, posant en valor les capacitats per sobre de les dificultats, és una forma d’apoderament que facilita la participació activa en la societat.

02

Reconeixement Social

Les persones usuàries participen i duen a terme projectes que els situen com a actius socials i referents en diversos àmbits, com per exemple projectes laborals i cara al públic, educatius com l’Aprenem Junts, de voluntariat, artístics o esportius. A través seu, s’assoleix un gran reconeixement social.

03

Inclusió comunitària

“Facilitar” és la paraula clau per fer real la inclusió comunitària. Facilitar espais per acollir i ser acollits. Per ajudar i ser ajudats. Espais amb una mirada àmplia que donen suport a les persones i creen comunitat.

04

Transformació social

Som una entitat oberta i activa, que treballa per donar respostes fiables i que perdurin en el temps; un projecte socialment transformador, de base comunitària, emancipador i que aporta valor a les persones i a la societat.

La petita història d'uns grans veïns

Un exemple d'acolliment i convivència a Manresa.

Col·labora amb AMPANS

El suport social ha estat fonamental per l’avenç de la missió d’AMPANS, tant en l’assoliment dels projectes que milloren la qualitat de vida de les persones amb discapacitat intel·lectual i amb necessitats de suport, com en la sensibilització de la societat. El camí cap a la plena inclusió continua i et necessitem al costat.