Compromís amb la Sostenibilitat i el Medi Ambient

De les grans campanyes de recollida de l’ampolla i el paper, a les polítiques de medi ambient.

Des dels inicis, AMPANS ha transmès uns valors envers les persones i la societat, que no s’entendrien sense el nostre compromís de respecte per l’entorn i el medi ambient per no comprometre les generacions futures. En un entorn privilegiat, ubicat a tocar de la séquia de Manresa, una de les obres d’enginyeria més importants realitzades al Bages,  el present i futur de l’entitat passa per dissenyar qualsevol nou projecte que emprenem amb criteris de sostenibilitat i eficiència. 

Perseguim models de consum i emissions gairebé zero, i apostem per l’aprofitament de les energies renovables, l’economia circular i la mobilitat sostenible. Ens hem compromès en accions concretes de certificació energètica A per a tots els nous equipaments que projectem, aprofitament d’energies renovables, promoció de l’economia circular i mobilitat sostenible. 

 

Una política mediambiental de millora constant

 

Per la nostra forma d’entendre el concepte de qualitat, no podrem assolir-lo de forma completa i satisfactòria, si no incorporem el respecte i la protecció del medi ambient. Per això hem incorporat dins les nostres metodologies de treball, els criteris de l’ISO 14001 i del Reglament EMAS.

L’objectiu d’aquesta política és millorar de manera continuada els aspectes mediambientals dels nostres processos i consums de recursos naturals, matèries primeres, emissions atmosfèriques, abocaments d’aigua residual i generació de residus, entre d’altres. És per aquest motiu que cal que tota l’organització, equips i persones usuàries, coneguin els compromisos de l’entitat amb l’entorn i s’impliquin de forma decidida i proactiva en la protecció del medi ambient.

 

Les nostres polítiques mediambientals passen per:

  • Fomentar la protecció del medi ambient i treballar per un desenvolupament sostenible, satisfent les necessitats actuals sense comprometre la capacitat de les generacions futures.
  • El compliment de totes les disposicions vigents en matèria de medi ambient i de totes les normatives subscrites referides a la gestió ambiental.
  • Transparència envers la ciutadania, proveïdors, clients i administració pública, del nostre impacte i gestió sobre el medi ambient.
  • Criteris de protecció del medi ambient en el disseny i planificació de les nostres activitats diàries, nous projectes, nous serveis i edificis.
  • Sensibilització de tota l’organització per la conservació del medi ambient, introduint programes específics d’educació ambiental en les activitats dels centres i serveis, i fent arribar les campanyes i missatges, a tot el conjunt de la societat.
  • Fomentar i demanar a proveïdors, subcontractistes i clients la millora la seva gestió ambiental per tal de cooperar plegats en la protecció del medi ambient.

Declaració Ambiental

Per AMPANS, la qualitat no es pot entendre de forma completa si no incorpora el respecte i la protecció del medi ambient. Per això hem inclòs dins les nostres metodologies de treball els criteris de la ISO 14001 i del Reglament EMAS.

L’ampolla i el paper

Les campanyes de recollida d’ampolles de vidre i paper, durant 25 anys, formen part de la memòria històrica dels manresans i bagencs. A més de ser precursors del respecte al medi ambient, van ser grans campanyes de voluntariat amb l’objectiu de recaptar fons per l’entitat.

Recuperació de vinyes

Amb la donació d’Urpina, recuperem l’activitat vitivinícola de la finca, recuperant antigues vinyes i plantant-ne de noves. Amb l’Ajuntament de Manresa i la DO Pla de Bages, ens aliem en un nou i ambiciós projecte de recuperació de varietats de vinya en risc d’extinció, amb una plantació a la Torre Lluvià (Manresa).

Accions de voluntariat

Al llarg de l’any organitzem i participem en activitats de recuperació de l’entorn, impulsades per nosaltres o en col·laboració amb altres entitats. Per exemple la setmana del Let’s Clean Up, les campanyes Apilo, o les Neteges Perimetrals.

Capità Bombeta

Campanya de sensibilització interna que neix amb el doble objectiu de promoure la participació i la implicació de les persones usuàries en les bones pràctiques mediambientals. Equips organitzats d’escola i serveis d’atenció diürna vetllen pels bons hàbits com la reducció de consums d’aigua o de llum, a tota l’entitat.

Col·labora amb AMPANS

El suport social ha estat fonamental per l’avenç de la missió d’AMPANS, tant en l’assoliment dels projectes que milloren la qualitat de vida de les persones amb discapacitat intel·lectual i amb necessitats de suport, com en la sensibilització de la societat. El camí continua i et necessitem al costat. Ens hi ajudes?