Premi Insert a la creació audiovisual de persones amb discapacitat intel·lectual

Festival Clam. Del 23 de setembre al 2 d’octubre de 2022

Les arts audiovisuals s'han convertit en una eina important de motivació i aprenentatge per a la inclusió activa de les persones amb discapacitat intel·lectual. AMPANS va crear el Premi Insert per a donar impuls a aquesta realitat i fomentar la transmissió de valors i drets mitjançant el cinema.

Bases de la convocatòria

Objectiu

AMPANS convoca aquest Premi en col·laboració i en el marc del Festival Internacional de Cinema Social de Catalunya (CLAM) per donar suport al talent, la creativitat i l’expressió artística en format audiovisual de les persones amb discapacitat intel·lectual i del desenvolupament, i malaltia mental. El premi vol fomentar el cinema i les arts audiovisuals com a eines de treball per a la inclusió activa i la transmissió de valors i drets.

Condicions generals

La temàtica és lliure. Hi poden participar curtmetratges de ficció, animació o documental amb una durada màxima de 20’ incloent presentació i crèdits. La data de producció dels treballs presentats no podrà ser anterior als dos anys de la data d’exhibició en el Festival CLAM (setembre de 2022).

Participants

Podran participar-hi produccions a nivell individual o col·lectiu, originàries de qualsevol indret de l’estat espanyol i en qualsevol de les seves llengües oficials. En el cas que la llengua de la producció no sigui ni català ni castellà, haurà d’incorporar subtítols en una d’aquestes llengües. Per accedir a la convocatòria, com a mínim, la meitat de l’equip de la producció (actors i actrius, equip tècnic, equip de direcció i producció) ha d’estar integrat per persones amb discapacitat intel·lectual i del desenvolupament o malaltia mental.

Presentació i terminis

Els treballs s’han de presentar en arxiu .mov o .mp4 i en Full HD (tamany 1920x1080) mitjançant wetransfer o Dropbox a premiinsert@ampans.cat Els treballs es poden presentar fins el 15 de setembre de 2022. Caldrà adjuntar-hi un document pdf amb la fitxa tècnica de l’equip artístic i tècnic amb detall de les persones amb discapacitat intel·lectual i del desenvolupament, o malaltia mental, una breu sinopsi i un breu historial de la producció, així com el nom i cognoms, domicili, NIF, telèfon de contacte i adreça de correu electrònic de la persona responsable de la producció; a més de dues fotografies en format digital i el material gràfic de que es disposi.

Selecció de treballs i jurat

Si la totalitat dels treballs inscrits superen el temps previst d’exhibició en el Festival CLAM 2022, un comitè de preselecció format per membres de l’organització triarà els treballs finalistes per a la seva projecció en el certamen cinematogràfic. El Jurat que avaluarà els treballs finalistes estarà format per dos vocals designats pel Festival CLAM i dos vocals i un president designats per AMPANS, actuant com a secretari/a el mateix/a del Festival amb veu però sense vot. El jurat podrà deixar fora de concurs els treballs seleccionats, si creu que aquests no compleixen els requisits de les bases o vulneren el codi ètic i els valors d’AMPANS o el Festival CLAM. El veredicte es farà saber als guanyadors per telèfon o correu electrònic i serà inapel·lable. El jurat podrà deixar fora de concurs els treballs seleccionats, si creu que aquests no compleixen els requisits de les bases o vulneren el codi ètic i els valors d’AMPANS o el Festival CLAM. El veredicte es farà saber als guanyadors per telèfon o correu electrònic i serà inapel·lable.

Premi

S’estableix un únic premi a títol individual o col·lectiu al MILLOR CURTMETRATGE, dotat amb 500€ (Cinc-cents euros) i trofeu. El premi es lliurarà el 2 d’octubre de 2022 a la gala de clausura del Festival CLAM, que tindrà lloc a Navarcles. El premi s’haurà de recollir personalment en l’acte d’entrega. En cas d’impossibilitat s’haurà de designar un representant. L’organització agraeix als finalistes la seva presència en l’acte de lliurament.

Cessió dels drets i exhibició

El fet de concursar implica de forma automàtica, la cessió a AMPANS i el Festival CLAM dels drets d’exhibició dels treballs presentats en règim de NO EXCLUSIVITAT i per un període temporal limitat a la vigència del certamen i la seva promoció. Els treballs finalistes seran projectats públicament, depenent de la durada total dels mateixos, en una o dues sessions dins la programació oficial del Festival CLAM, que tindrà lloc del 23 de setembre al 2 d’octubre de 2022 a Manresa i Navarcles. Els treballs finalistes podran ser exhibits total o parcialment com a promoció del certamen, en els mitjans de comunicació que estableixi la oficina de premsa del Festival o en les pàgines web i xarxes socials del Festival i AMPANS.

Acceptació de les bases

El fet de participar en el concurs suposa la plena acceptació d’aquestes bases, quedant l’organització, facultada per resoldre qualsevol eventualitat no prevista en les mateixes.