OCELL DE FOC

 

PROGRAMA “OCELL DE FOC: BAGES-MOIANÈS-SOLSONÈS”Programa d’atenció integral per a persones joves d’entre 16 i 30 anys, especialment aquelles amb problemàtica de salut mental, per assolir el seu benestar emocional, una millora de la qualitat de vida, la construcció d’una vida independent i fomentar la seva inserció laboral o la recuperació del seu itinerari formatiu.

Dirigit a un total de 2.000 joves del Bages, Solsonès i Moianès. Amb una durada de 2 anys.   Gestionat per una Agrupació d’entitats formada per l’Ajuntament de Manresa, Althaia Xarxa Assistencial Universitària de Manresa. Fundació Privada, CAE Formació i Serveis Socioculturals, Fundació Germà Tomàs Canet i liderada per Fundació Ampans.

TERMINI: DESEMBRE 2022 -DESEMBRE 2024

 

ELS OBJECTIUS GENERALS DEL PROGRAMA SÓN:

  • Atenció a tots els joves d’entre 16 i 30 anys, especialment aquells amb problemàtica de salut mental.
  • Creació de serveis i espais per afavorir i generar dinàmiques per a la constitució de grups de joves amb iniciatives d’apoderament col·lectiu.
  • Proporcionar eines i recursos per aconseguir la inserció laboral o el retorn al sistema educatiu.

 

SERVEIS I ACTUACIONS QUE S’OFEREIXEN:

 SERVEI D’INFORMACIÓ, DE PREVENCIÓ I DE LLUITA EN CONTRA DE L’ESTIGMA DE LA SALUT mental i l’abandonament educatiu:

 ACTUACIONS

  • Reunions amb les entitats dels territoris d’actuació
  • Organització de jornades sobre salut mental
  • Jornades de presentació del programa
  • Accions de prevenció de l’estigma
  • Visibilització d’experiències