Programa de pràctiques clíniques

Pràctiques per a llicenciats de psiquiatria, psicologia, medicina, infermeria, treball-educació social, i altres: esport, oci i teràpies alternatives.

Dirigit a:
Professionals
Entitat:
Amalgama

Pràctiques per a llicenciats de psiquiatria, psicologia, medicina, infermeria, treball-educació social, i altres: esport, oci i teràpies alternatives.

Accedeix al servei gratuït de primera atenció

Oferim un servei gratuït de primera atenció, en el qual seràs atès per un dels nostres professionals especialistes en trastorns de conducta. En aquesta primera atenció es realitzarà una primera acollida de la petició i se t'oferirà un recurs, propi o extern, on poder tractar-la amb major profunditat.

Anar-hi