Quins són els símptomes i com es diagnostica?

El TC el diagnostica un professional de la salut

El trastorn de conducta es manifesta per la presència d’una sèrie de criteris definits en el DSM i el diagnostica un professional de la salut.

El diagnòstic final el farà un professional de l’àmbit de la salut; però per fer-lo adequadament, les descripcions i informacions que aporta la família, els docents i professors i altres persones de l’entorn personal són molt rellevants. Una vegada fet el diagnòstic, es determina el tipus d’intervenció. El més probable és que aquesta intervenció es dugui a terme des de diferents àmbits (educatiu, familiar, terapèutic, psicològic i psiquiàtric).

La principal característica diagnòstica és l’existència i persistència d’un patró de comportament repetitiu i continuat en el que no es respecten els drets bàsics dels altres, les normes o regles socials pròpies de l’edat, que segons el Manual Diagnòstic i Estadístic dels Trastorns Mentals o DSM (de l’anglès Diagnostic and Statistical Manual of Mental Disorders) es manifesta amb la presència, en els darrers 12 mesos de, almenys, 3 de 15 criteris que mostrem seguidament.

Agressió a persones i animals

 • Sovint assetja, amenaça o intimida a d’altres.
 • Sovint inicia baralles.
 • Ús d’armes provocant danys seriosos a tercers.
 • Exerceix la crueltat física contra les persones.
 • Exerceix la crueltat física contra els animals.
 • Furts i robatoris, enfrontament amb les víctimes.
 • Assetjament i violacions sexuals.

Destrucció de la propietat

 • Provocar incendis amb la finalitat de danyar la propietat.
 • Destrucció de la propietat.

Engany o robatori

 • Vulneració, apropiació de l’habitatge, propietat, automòbil o altres pertinences personals .
 • Ús de la mentida i l’engany per obtenir objectes, favors o per evitar obligacions i compliments.
 • Furts i robatoris sense enfrontament amb la víctima.

Incompliment greu de les normes

 • Hàbits de lleure i diversió no adequats a l’edat, freqüenta ambients no desitjables, abans dels 13 anys.
 • Absentisme escolar, iniciat abans dels 13 anys.

Per tal de fer un bon diagnòstic, utilitzarem sistemes de mesura, que podran ser: per avaluació directa, per avaluació dels companys, autoadministrats i altres que podran respondre persones de l’entorn proper (família i professors).

El trastorn de  la conducta provoca un malestar clínicament significatiu, que repercuteix en els àmbits socials, familiar, acadèmic i laboral dels infants, adolescents i joves afectats.

És probable que el trastorn de conducta clínicament diagnosticat vingui precedit per un Trastorn Negativista Desafiant (TND); un trastorn que genera dificultats en la regulació conductual i emocional. El TND que no inclou comportaments relacionats amb les agressions a persones o animals, ni destrucció de la propietat, furts, enganys o mentides, però sí un patró de desregulació emocional, amb humor irritable i enuig, que marquen l’estil relacional.

 

Referència:

American Psychiatric Association., et al. DSM-5: Manual Diagnóstico Y Estadístico De Los Trastornos Mentales. 5a ed. Editorial Médica Panamericana, 2014.

 

Accedeix al servei gratuït de primera atenció

Oferim un servei gratuït de primera atenció, en el qual seràs atès per un dels nostres professionals especialistes en trastorns de conducta. En aquesta primera atenció es realitzarà una primera acollida de la petició i se t'oferirà un recurs, propi o extern, on poder tractar-la amb major profunditat.

Anar-hi