Trastorns de conducta: quins són els factors de risc?

Factors relacionats amb la predisposició a les alteracions de la conducta

Hi ha una sèrie de factors que nombrosos estudis relacionen amb la predisposició a les alteracions de la conducta en infants i adolescents.

Els factors que predisposen als nens i adolescents a les alteracions de la conducta han estat estat àmpliament estudiats, dels estudis desenvolupats  es pot concloure que els infants que tenen més risc de desenvolupar trastorns de la conducta són els que presenten: temperament difícil (poca capacitat d’adaptació), signes primerencs de comportament agressiu, dificultats escolars, baix rendiment acadèmic, històries familiars de comportament antisocial (pares i/o avis), una criança incoherent, estils educatius negligents, disciplina severa, abús físic o sexual, violència familiar, falta de supervisió i algunes psicopatologies familiars.

Altres causes  o factors no tan evidents, però que han demostrat una augment i relació  del risc de presentar trastorns de la conducta són: discapacitat psíquica per part d’alguns dels progenitors, complicacions perinatals (baix pes al néixer, complicacions obstètriques) maternitat precoç (abans dels 18 anys), poc interès dels progenitors pel progrés i aprenentatge acadèmic dels infants i adolescents, consum de programes, videojocs i sèries visuals o televisives amb alt component  de violència i agressivitat.

En general els factors de risc es solen presentar combinats, per això la combinació de tots ells fan la contribució especifica al  pronòstic.

Els factors de risc tenen diferent pes específic segons el moment evolutiu en que es manifesten i segons les condicions de l’entorn social, familiar i educatiu.

Els factors de risc també varien  en funció de l’infant i/o adolescent, en algunes ocasions els factors de risc són els mateixos, però la incidència i persistència de la conducta ve condicionada pel sexe.

Per exemple, situacions d’agressivitat vers els  mestres en l’educació primària, és un factor de risc, en l’aparició de trastorns de la conducta relacionats amb la delinqüència. També els factors  ambientals i les relacions complexes dels nois amb les mares, són factors de risc.

Referència:

American Psychiatric Association., et al. DSM-5: Manual Diagnóstico Y Estadístico De Los Trastornos Mentales. 5a ed. Editorial Médica Panamericana, 2014.

Accedeix al servei gratuït de primera atenció

Oferim un servei gratuït de primera atenció, en el qual seràs atès per un dels nostres professionals especialistes en trastorns de conducta. En aquesta primera atenció es realitzarà una primera acollida de la petició i se t'oferirà un recurs, propi o extern, on poder tractar-la amb major profunditat.

Anar-hi