La importància de mantenir les rutines tot i no tenir escola

Consells per mantenir les rutines i els beneficis que aporten

Les rutines aporten grans beneficis al benestar emocional i psicològic, pel que és important mantenir-ne fins i tot en situacions com les vacances o confinaments com el provocat per la COVID-19

 

Una rutina és un costum pres de fer alguna cosa de manera determinada, regular i periòdica. Quan una rutina s’aprèn, s’acaba creant un hàbit. Això és especialment important per fomentar l’autonomia i comprendre millor l’entorn de l’infant. Molts especialistes de la salut apunten la importància d’implementar rutines, sobretot durant els primer anys de vida de la persona. És important que els infants comencin a interioritzar les pautes per tal de mantenir-les al llarg del temps.

 

Una manca de rutina pot provocar una sensació de desordre, desorganització, inseguretat i mal comportament, ja que no saben què han de fer. Això pot comportar problemes de comportament, però també d’alimentació, de son o de socialització. Tanmateix, massa rutines poden acabar avorrint o creant inflexibilitat. La clau és un equilibri entre ambdues opcions.

 

l’escola s’estableixen rutines a través dels horaris dels àpats, d’higiene, d’activitats, i es respecten les hores de descans. Les escoles se serveixen de cartells, horaris amb imatges, música o timbres que ajuden a marcar l’ordre de cada activitat i ajuden a la comprensió de les normes… Però establir pautes a casa també és molt important.

 

En aquest sentit, els adults poden ajudar a organitzar, planificar, fer memoritzar i gestionar el temps de les rutines. Així, el nen aprendrà la seqüència lògica dels esdeveniments per seguir-la amb naturalitat: després de menjar, s’ha de rentar les dents. Això fomenta la seva autonomia. Aquestes pautes són importants per diversos motius:

 • Aporten ordre.
 • Són oportunitats d’aprenentatge.
 • Fomenten l’autonomia.
 • Milloren la comprensió de l’entorn.
 • Redueixen l’ansietat i les conductes negatives, derivades del neguit i la incertesa de no saber què fer/toca fer.
 • Augmenten l’autoestima.
 • Ajuden a madurar.

 

Quines rutines es poden crear a casa?

La manera en què estructurem el temps i l’espai és molt important. Concretar rutines pels àpats, crear horaris per respectar les hores de descans, un temps per la higiene, un altre per l’oci i per l’estudi… Cada activitat ha de tenir un lloc determinat per a la seva realització i un temps de dedicació.

Cada família adoptarà un horari segons les seves necessitats, però és essencial que es tinguin en compte una sèrie d’aspectes comuns:

 • Àpats. Tenir uns horaris per menjar i en un lloc concret. D’aquesta manera, l’infant aprendrà les normes a l’hora dels àpats: no menjar a deshores, no aixecar-se, etc.
 • Descans. Infants i joves han de dormir entre 8 i 9 hores pel seu correcte desenvolupament. Per això, és recomanable acordar uns horaris per anar al llit i evitar la sobreexposició a pantalles just abans d’anar a dormir.
 • Higiene. No només s’inclou la dutxa, sinó també rentar-se les mans, raspallar-se les dents després de cada àpat, pentinar-se, etc.
 • Oci. L’oci i el joc són importants per joves i infants, és el seu moment de desconnexió, però s’han d’acordar uns límits de temps per no abusar-ne.
 • Estudi. Establir un lloc concret per les tasques de l’escola o per llegir pot ser útil perquè en un futur adquireixin l’hàbit d’estudiar de forma autònoma en aquell espai.

Les rutines a casa solen estar condicionades pels horaris laborals dels pares, de l’escola i/o les activitats extraescolars. En canvi, hi ha situacions en què la rutina canvia: durant el cap de setmana, les vacances o confinaments com el provocat per la COVID-19. Tant infants com joves han d’aprendre què fer quan hi ha un canvi en el seu dia a dia. Per a això, cal:

 • Planificar-se amb antelació i informar sobre la rutina que es durà a terme. Es poden buscar jocs per fer a casa, planificar els deures i estudis, fer activitats diferents i seguir amb els horaris per a cada activitat.
 • Establir horaris per a cada tasca. És recomanable recórrer a suports visuals com calendaris o horaris amb imatges per facilitar la comprensió. També es pot utilitzar música o alarmes per indicar la finalització de l’activitat. A més, és aconsellable que als infants els anticipem el canvi d’activitat.
 • Definir espais per a cada activitat. L’habitació per dormir, el menjador o cuina per menjar, un altre espai per estudiar i jugar…
 • Ser constant. Cal recordar que un hàbit s’adquireix amb la repetició constant de la rutina i que cal ser pacients.

Referències:

Rutines per crear hàbits. Ara.cat

La necesidad de hábitos y rutinas en niños hiperactivas. Fundación CADA

Accedeix al servei gratuït de primera atenció

Oferim un servei gratuït de primera atenció, en el qual seràs atès per un dels nostres professionals especialistes en trastorns de conducta. En aquesta primera atenció es realitzarà una primera acollida de la petició i se t'oferirà un recurs, propi o extern, on poder tractar-la amb major profunditat.

Anar-hi