L’infradiagnòstic dels trastorns mentals en atenció primària

Un estudi avalua l’infradiagnòstic de problemes mentals en centres sanitaris

El 80% dels pacients psiquiàtrics atesos provenen dels centres d’atenció primària. Una detecció precoç d’aquests casos és fonamental per a un correcte diagnòstic i tractament.

A Espanya, un 9% de la població pateix algun problema de salut mental. L’atenció primària és la porta d’entrada dels pacients i d’ells depèn el diagnòstic precoç per fer-ne una bona derivació.

Un estudi descriptiu realitzat a Lanzarote (llles Canàries) l’any 2011, va analitzar la magnitud de l’infradiagnòstic de trastorns mentals i les característiques relacionades amb aquest fenomen en centres d’atenció primària.

La metodologia emprada va ser l’estudi de 310 pacients d’entre 18 i 65 anys escollits aleatòriament. A cada participant se li va atorgar un qüestionari per identificar problemes psicosocials (General Health Questionnaire-28). També es va realitzar una entrevista estructurada, la Mini International Neuropsychiatric Interview, per tal de confirmar el diagnòstic del trastorn mental. Per últim, es van recollir els diagnòstics dels participants registrats pel metge de família a la història clínica electrònica DRAGO-AP.

Els resultats van mostrar com dels 310 participants, 75 pacients van ser detectats amb trastorns mentals segons l’entrevista Mini, però tan sols 14 d’aquests casos tenien un diagnòstic previ a l’historial clínic. A més, també es va analitzar el nombre de visites als centres de salut en els darrers 3 mesos. La xifra de visites era significativament superior en aquells pacients amb algun trastorn mental ja diagnosticat, en relació amb aquells que no ho estaven.

Els investigadors conclouen que s’observen pacients infradiagnosticats pel que fa als trastorns mentals en els centres de salut, i que quantes més visites s’hi fan més augmenta la probabilitat de detecció precoç. Per tant, apunten a la necessitat d’un major nombre de visites al centre de salut.

Referències

J.L. Cabrera, R. Youriño, E. Núñez. Los trastornos mentales y su infradiagnóstico en atención primaria (2018). SEMERGEN

Salud mental en Atención Primaria, la atención en “primera línia” (2017). Confederación de la Salud Mental en España.

Accedeix al servei gratuït de primera atenció

Oferim un servei gratuït de primera atenció, en el qual seràs atès per un dels nostres professionals especialistes en trastorns de conducta. En aquesta primera atenció es realitzarà una primera acollida de la petició i se t'oferirà un recurs, propi o extern, on poder tractar-la amb major profunditat.

Anar-hi