El teatre com a eina de prevenció i millora de la salut mental

Una revisió de 26 estudis suggereix que el teatre té un impacte positiu en la salut mental

Una revisió de 26 estudis analitza els beneficis del teatre en la prevenció i el tractament de persones amb diversos trastorns de salut mental.

 

La prevalença dels problemes de salut mental continua en augment. En molts casos, els trastorns mentals no tractats tenen efectes en la salut general de les persones i conseqüències socioeconòmiques importants. Davant la necessitat de crear i reforçar programes de prevenció i tractament, el teatre i les arts dramàtiques han estat estudiats com a possibles eines amb resultats molt positius.

 

En aquest context, una revisió de la literatura científica existent va avaluar els efectes del teatre en diversos trastorns mentals i va documentar els beneficis en cada cas. Els resultats es van basar en l’avaluació de 26 estudis enfocats en diferents àmbits: trastorns de la conducta alimentària (27%), trastorn de l’espectre autista (23%), abús de substàncies (8%), demències (8%), episodis psicòtics inicials (4%) i altres problemes de salut mental (31%). La metodologia dels diferents estudis analitzats variava entre qualitativa, quantitativa i mixta. Un 92% afirmaven que els programes de teatre són eficaços en la prevenció i el tractament dels problemes de salut mental, en front d’un 8% que suggerien el contrari.

El teatre en la prevenció i tractament dels TCA

La revisió dels estudis enfocats en la prevenció dels trastorns de conducta alimentària (TCA) va mostrar uns resultats molt positius. Algunes de les conclusions van ser que el teatre ajuda a millorar la comunicació, la resiliència als comentaris rebuts i la satisfacció corporal. A més, segons dos estudis realitzats en participants d’entre 12 i 15 anys a escoles de Catalunya, la participació en programes teatrals pot protegir l’autoestima i reduir les cognicions desadaptatives relacionades amb el risc de trastorns de la conducta alimentària. Gràcies als assajos i les discussions de l’obra, els participants van poder internalitzar uns missatges més positius i crítics, en contraposició a altres creences perjudicials prèviament interioritzades. Altres estudis relacionats amb els TCA van informar de beneficis del teatre en pacients hospitalitzats, com ara disminuir el perfeccionisme i la rigidesa, millorar l’ansietat i l’anhedònia i deixar de banda els pensaments obsessius en desprendre’s del paper de pacients. Posteriorment, també es va observar una millora de la regulació afectiva, l’espontaneïtat i la comprensió del propi cos en aquests pacients.

 

Els beneficis del teatre en el TEA

Els estudis enfocats en pacients diagnosticats amb trastorn de l’espectre autista (TEA) van observar en els participants una millora del reconeixement facial, de la teoria de la ment i de la percepció social, a més d’una disminució de l’estrès i l’ansietat en la interacció amb companys. Es van identificar millores en la consciència, la cognició social, la comunicació social i l’empatia, així com avenços en el funcionament adaptatiu. Aquests beneficis es van traduir en una millora de la qualitat de vida dels pacients i de les seves famílies.

 

Els beneficis del teatre en la salut mental

Els estudis centrats en l’impacte de la pràctica teatral en la demència van suggerir uns efectes positius immediats en l’estat d’ànim de les persones i, a més llarg termini, menys aïllament social i una millora de l’expressió creativa, la comunicació i el plaer. Alguns dels altres trastorns estudiats van ser el trastorn bipolar, l’esquizofrènia, la depressió, l’ansietat i els trastorns de la personalitat límit i esquizoide. En tots ells, es va observar una millora significativa de l’autoestima, l’autoconeixement, la diversió, la relaxació i l’empatia. Altres estudis més recents van confirmar els resultats anteriors i van suggerir que el teatre té beneficis en els àmbits cognitiu, emocional i social, i els pacients van desenvolupar una comprensió més profunda dels seus estats psicològics i nous mecanismes d’adaptació. A més, van experimentar una transformació de la identitat individual i col·lectiva en desenvolupar un major sentit de pertinença i empoderament.

 

 

Referència:

Prevención y tratamiento de los trastornos mentales a través del teatro

Accedeix al servei gratuït de primera atenció

Oferim un servei gratuït de primera atenció, en el qual seràs atès per un dels nostres professionals especialistes en trastorns de conducta. En aquesta primera atenció es realitzarà una primera acollida de la petició i se t'oferirà un recurs, propi o extern, on poder tractar-la amb major profunditat.

Anar-hi