Programa de sensibilització de la salut mental en adolescents

Un estudi avalua l’eficàcia d’un programa d’alfabetització en la salut mental en adolescents

Les intervencions anomenades Alfabetització en la Salut Mental tenen per objectiu promoure el coneixement de la salut mental, reduir l’estigma i prevenir trastorns mentals entre els adolescents.

El 50% dels adults que desenvolupen algun trastorn mental ho fan durant l’adolescència. Diversos estudis han desenvolupat intervencions anomenades Alfabetització en la Salud Mental (ASM), que tenen per objectiu donar a conèixer els trastorns de salut mental i augmentar la cerca d’ajuda entre els adolescents.

Un estudi recent ha analitzat l’efectivitat d’EspaiJove.net, un paquet de programes d’Alfabetització en Salut Mental amb l’objectiu de promoure el coneixement de la salut mental, reduir els estigmes de les malalties mentals i prevenir trastorns mentals a les escoles espanyoles.

La metodologia emprada ha estat un assaig controlat aleatori durant 12 mesos. L’estudi s’ha realitzat en 408 estudiants de secundaria (3r d’ESO) de 8 escoles de Barcelona.

L’estudi va comparar quatre grups:

Cada programa es va impartir per part d’infermeres especialitzades en tractament de nens i adolescents.

Les conclusions que se’n deriven de l’estudi apunten que l’aplicació d’un programa d’alfabetització en salut mental pot ajudar a millorar els coneixements i la sensibilització de la població en matèria de salut mental. A més a més, podria ajudar a la detecció precoç de trastorns mentals, disminuir els estigmes i propiciar la cerca d’ajuda davant un problema de salut mental entre els adolescents. De fet, es planteja l’aplicació d’aquest programa a altres centres educatius d’arreu del territori.

Accedeix al servei gratuït de primera atenció

Oferim un servei gratuït de primera atenció, en el qual seràs atès per un dels nostres professionals especialistes en trastorns de conducta. En aquesta primera atenció es realitzarà una primera acollida de la petició i se t'oferirà un recurs, propi o extern, on poder tractar-la amb major profunditat.

Anar-hi