L’espai i la pràctica esportiva com a eina terapèutica

Un estudi comparatiu analitza dos programes d’activitat física amb persones amb trastorns mentals greus

Les persones amb Trastorns Mentals Greus acostumen a tenir una participació menor en la pràctica esportiva. A ells s’adrecen els programes Inclúyete i Sportsame, l’objectiu dels quals és el desenvolupament de les aptituds personals i la millora o recuperació de les capacitats que permetin la seva participació activa.

Les persones amb Trastorns Mentals Greus (TMG) acostumen a tenir una menor participació en pràctiques esportives a causa de diversos factors, com ara les dificultats per socialitzar o adquirir rutines, la preocupació per no estar en bona forma física, no tenir les habilitats esportives suficients o les barreres econòmiques.

Com a resposta a la necessitat de crear espais inclusius per a les persones amb TMG, es van iniciar dos programes de naturalesa socioeducativa anomenats Inclúyete (Madrid) i Sportsame (Almería). Les activitats de tots dos espais estan orientades a afavorir la creació de rutines i les relacions socials dels participants. Més que tractar els símptomes negatius, l’objectiu de les activitats és el desenvolupament de les aptituds personals i la millora o recuperació de les capacitats que permeten la participació activa en societat.

Un estudi comparatiu ha analitzat, a través del mètode comparat qualitatiu, les característiques de tots dos programes esportius, que s’han realitzat en espais externs a l’àmbit clínic.

D’una banda, s’han trobat alguns aspectes centrals que tots dos projectes tenen en comú:

  • L’ús d’espais comunitaris i externs a recursos clínics.
  • L’ús de l’espai com a entorn terapèutic i rehabilitador on s’afavoreixen les relacions socials, les rutines i l’ús dels recursos públics.
  • Adaptació de l’espai a les necessitats de tots els usuaris.
  • Lluita activa contra l’estigma i l’autoestigma.
  • Metodologia activa com a complement a l’ús dels espais normalitzats.

D’altra banda, s’han trobat algunes diferències clau entre tots dos projectes:

  • La vinculació d’una institució universitària (Universidad de Almería) al projecte Inclúyete, que ajuda a fomentar altres espais de relació i de difusió d’informació per a les persones amb TMG.
  • Al projecte Sportsame s’ha instaurat un codi ètic.
  • La major part dels esdeveniments del programa Inclúyete s’han realitzat a l’aire lliure.
  • Ocasionalment, a Inclúyete han participat persones a partir de 16 anys provinents d’unitats infanto-juvenils.
  • A Sportsame hi ha hagut una major implicació dels usuaris gràcies a la seva inclusió en els comitès d’àrbitres i comissions concretes.

Tots dos programes posen en relleu la importància dels espais d’inclusió en les persones amb TMG, els quals s’han d’entendre com un element important de l’entorn i l’ambient d’un individu que té una repercussió important en la seva conducta.

Per a les persones amb TMG, els espais adaptats on es fomenten els vincles socials són elements prioritaris, ja que moltes pateixen un procés d’aïllament social que sovint no poden abandonar per sí soles. Existeix, doncs, la necessitat de crear el suport adient per ajudar-les a desconstruir aquests procés i a desenvolupar les capacitats i actituds que faciliten la normalització de la vida en societat. Per dur-ho a terme, els espais esportius poden ser una eina fonamental.

 

Referència:

El espacio como herramienta terapéutica. Comparativa entre dos programas de actividad física con personas con Trastorno Mental Grave.

Accedeix al servei gratuït de primera atenció

Oferim un servei gratuït de primera atenció, en el qual seràs atès per un dels nostres professionals especialistes en trastorns de conducta. En aquesta primera atenció es realitzarà una primera acollida de la petició i se t'oferirà un recurs, propi o extern, on poder tractar-la amb major profunditat.

Anar-hi