Els ingressos familiars i el risc d'esquizofrènia

Estudi sobre la relació entre ingressos familiars i risc d'esquizofrènia

Un estudi associa un menor nivell d’ingressos familiars a un major risc d’esquizofrènia posterior en els fills.

L’esquizofrènia és un trastorn de conducta i mental caracteritzat per una distorsió del pensament, la conducta, les percepcions i la consciència d’un mateix. Aquesta malaltia està present en més de 21 milions de persones a nivell mundial, afectant en major mesura als homes.

Les investigacions sobre l’esquizofrènia no identifiquen una causa única per a l’aparició d’aquest trastorn. Els experts consideren que la interacció genètica i els factors ambientals poden provocar el desenvolupament de la malaltia. Estudis recents indiquen que també pot tenir una interacció amb factors psicosocials.

En un estudi realitzat a Dinamarca i publicat a la revista JAMA Psychiatry, es va comparar la freqüència de diagnòstic d’esquizofrènia entre dues poblacions: persones que han crescut en famílies de nivell socioeconòmic baix i persones amb pares de nivell socioeconòmic mitjà-alt.

En l’estudi van participar 1.051.033 joves de 15 anys provinents de famílies de diferent nivell socioeconòmic. Entre 1980 i l’any 2000, els investigadors van fer seguiment de les seves vides, registrant els diagnòstics d’esquizofrènia entre els fills dels diferents tipus de família.

L’anàlisi de resultats va trobar una associació entre les situacions prolongades de baixos ingressos i major risc de desenvolupar esquizofrènia.

D’altra banda, independentment del nivell d’ingressos de la família al néixer, l’augment progressiu dels ingressos disminuia el risc de patir esquizofrènia. No obstant això, una disminució dels salaris en les famílies de més ingressos es correlacionava amb un major risc de tenir esquizofrènia.

Encara que són molts els factors que poden influir en el desenvolupament d’un trastorn com l’esquizofrènia, els autors de l’estudi conclouen que l’augment dels ingressos de les famílies durant la infància dels seus fills, pot reduir la probabilitat d’aquests a desenvolupar esquizofrènia.

Referències:

Esquizofrenia infantil. MayoClinic.

Esquizofrenia (2019). Organización Mundial de la Salud

Asociación entre los ingresos de los padres durante la infancia y el riesgo de esquizofrenia posterior en los hijos (2019). Psiquiatría. 

Accedeix al servei gratuït de primera atenció

Oferim un servei gratuït de primera atenció, en el qual seràs atès per un dels nostres professionals especialistes en trastorns de conducta. En aquesta primera atenció es realitzarà una primera acollida de la petició i se t'oferirà un recurs, propi o extern, on poder tractar-la amb major profunditat.

Anar-hi