El consum de cànnabis i el risc de depressió

Estudi en adults que havien estat consumidors

Quin impacte té el consum de cànnabis durant l’adolescència en l’estat anímic de l’edat adulta? Què diuen els estudis epidemiològics publicats fins ara?

El consum de cànnabis és habitual o fins i tot molt prevalent entre adolescents. Hi ha indicis que mostren que aquest hàbit pot impactar en l’estat anímic en l’edat adulta, però aquesta relació no ha estat estudiada en profunditat. Si el consum de cànnabis promou el desenvolupament de depressió major, el nombre de casos atribuïts al consum seria molt elevat en el futur.

Ara, en un estudi publicat a la revista JAMA Network, s’ha avaluat la relació entre el consum de cànnabis durant l’adolescència i el risc de desenvolupar depressió major, ansietat y comportament suïcida en l’etapa adulta.

Els autors de l’estudi, s’han basat en els estudis epidemiològics publicats a bases de dades especialitzades (Medline, Embase, CINAHL, PsycInfo y Proquest), des dels seus inicis fins al mes de gener de 2017.

Així, els investigadors van recollir estudis longitudinals i prospectius (que comencen en el present i les dades s’analitzen transcorregut un determinat temps) que avaluaven el consum de cànnabis en adolescents menors de 18 anys i el desenvolupament de depressió a l’edat adulta primerenca (entre els 18 i els 32 anys).

A tots els estudis, la relació entre consum de cànnabis i el desenvolupament de depressió s’expressava a través de la Odds ratio (OR), que és la mesura que es fa servir en l’àmbit biomèdic per expressar la probabilitat de que tingui lloc un efecte determinat. Per altra banda, la depressió havia estat diagnosticada segons el Manual diagnòstic i estadístic de trastorns mentals III o IV (DSM) o l’ús d’altres escales.

Els 3.142 articles resultants de la recerca a les bases de dades, van passar per controls de qualitat específics i per la revisió de 2 experts independents, donant lloc a 11 estudis epidemiològics que agrupaven el seguiment de fins a 23.317 persones sobre les quals es va realitzar la investigació.

L’anàlisi de resultats va ser el següent:

  • L’OR del desenvolupament de depressió en els consumidors de cànnabis vs. els no consumidors va ser d’1,37.
  • L’OR del desenvolupament d’ansietat en els consumidors de cànnabis vs. els no consumidors va ser d’1,18.
  • L’OR del desenvolupament d’ideació suïcida en els consumidors de cànnabis vs. els no consumidors va ser d’1,50.

Els resultats d’aquest estudi revelen un risc individual entre moderat i baix, però els autors ressalten que calen estudis prospectius de més magnitud que aprofundeixin en aquest aspecte. L’elevada prevalença del consum de cànnabis entre els joves converteix aquest hàbit en una preocupació de salut pública que, segons els autors, ha de ser abordada convenientment per la política d’atenció mèdica.

Referències:

Gobbi, et al. Association of Cannabis Use in Adolescence and Risk of Depression, Anxiety, and Suicidality in Young Adulthood: A Systematic Review and Meta-analysis. JAMA Psychiatry. 2019 Apr 1;76(4):426-434.

https://prevencion.umh.es/files/2015/03/riesgo-relativo-y-odds-ratio.pdf

Accedeix al servei gratuït de primera atenció

Oferim un servei gratuït de primera atenció, en el qual seràs atès per un dels nostres professionals especialistes en trastorns de conducta. En aquesta primera atenció es realitzarà una primera acollida de la petició i se t'oferirà un recurs, propi o extern, on poder tractar-la amb major profunditat.

Anar-hi