Els casos de depressió augmenten durant la pandèmia per COVID-19

Un 80% dels joves adults enquestats manifestaven símptomes de depressió

Un estudi ha analitzat l’impacte de la COVID-19 en la salut mental dels joves adults. Els resultats són alarmants: un 80% dels participants mostraven símptomes significatius de depressió.

 

Un estudi dut a terme als Estats Units analitza els efectes de la pandèmia per COVID-19 en la salut mental dels joves adults, mesurant principalment els factors de la depressió i la solitud. L’estudi es va realitzar a través d’un qüestionari anònim en línia, amb participats d’entre 18 i 35 anys, i tenint en compte factors com l’ansietat i l’ús de substàncies.

 

Els resultats, publicats a Journal of Psychoactive Drugs, assenyalen una situació alarmant: un 80% dels participants van referir símptomes significatius de depressió. Aproximadament un 61% dels participants van comunicar que patien ansietat: entre aquests, un 45% patien ansietat moderada i, un 17%, ansietat severa. A més, un 30% dels individus van referir un ús excessiu de l’alcohol. Un 22% dels participants van admetre consumir drogues i, entre aquests, un 38% en consumien de forma severa.

 

Elements de l’estudi

L’estudi va analitzar cada símptoma amb un sistema de puntuació internacionalment reconegut. Aquests incloïen solitud, ansietat, depressió, ús d’alcohol i ús d’altres drogues. A més, es va estudiar la relació entre la solitud i els trastorns de la salut mental remarcats. Per fer-ho, es va emprar un model que observa els efectes directes de la solitud i de la connexió social sobre la depressió, l’ansietat, l’ús d’alcohol i l’ús d’altres drogues. També es van examinar els efectes indirectes de la solitud i de les relacions socials en el consum de substàncies en situacions d’ansietat i depressió. Per últim, es van estudiar els comportaments i la simptomatologia psicosocial abans de la COVID-19 i en l’actualitat.

Es va estudiar la relació entre els sentiments de solitud i els altres problemes. Entre els participants que afirmaven sentir-se sols, un 58% va augmentar el consum d’alcohol i un 56% el consum de drogues. A més, un 76% va experimentar un empitjorament dels símptomes d’ansietat i, un 78%, dels símptomes de depressió. El 58% sentien una major desconnexió social. És a dir, es va trobar un vincle entre la solitud i l’increment dels problemes de salut mental i de l’ús de substàncies durant la pandèmia. Els participants de l’enquesta van assenyalar un empitjorament d’aquests problemes a causa de COVID-19

 

Les seqüeles de la COVID-19

Altres estudis en la mateixa línia van obtenir resultats igualment alarmants, analitzant factors com l’ús de substàncies, la ideació suïcida i els trastorns de la salut mental abans i després de la COVID-19. La professora Viviana Horigian de la Universitat de Miami, directora del present estudi, va declarar que donar resposta a aquesta situació és imperatiu, i que cal proporcionar recursos per a la salut mental amb més urgència que mai.

 

Referències:

‘Alarming’ COVID-19 study shows 80 percent of respondents report significant symptoms of depression

Mental Health, Substance Use, and Suicidal Ideation During the COVID-19 Pandemic

Accedeix al servei gratuït de primera atenció

Oferim un servei gratuït de primera atenció, en el qual seràs atès per un dels nostres professionals especialistes en trastorns de conducta. En aquesta primera atenció es realitzarà una primera acollida de la petició i se t'oferirà un recurs, propi o extern, on poder tractar-la amb major profunditat.

Anar-hi