La cerca d’ajuda sobre problemes mentals entre nois adolescents

Un estudi analitza l’eficiència d’un programa australià per fomentar la cerca d’ajuda en salut mental entre nois adolescents

Segons algunes investigacions, els homes són menys propensos a buscar ajuda per resoldre problemes de salut mental en comparació amb les dones. Això és especialment important per reduir la taxa de suïcidi, sobretot durant l’adolescència.

Diferents estudis indiquen que els homes són menys propensos a buscar ajuda per problemes de salut mental en comparació amb les dones, sobretot durant l’adolescència. A això cal afegir que les taxes de suïcidi són tres vegades majors en nois que en noies. Buscar atenció en els problemes de salut mental durant l’adolescència pot ajudar a reduir la taxa de suïcidi entre els adolescents.

Silence is Deadly (“El silenci és mortal”) és un programa australià de prevenció i intervenció de suïcidis que es focalitza en la cerca d’ajuda sobre problemes personals i emocionals a les escoles. L’objectiu principal del programa és provar la seva viabilitat. Com a objectius secundaris s’inclouen millorar les actituds de cerca d’ajuda, reduir l’estigma i analitzar l’impacte d’una intervenció amb un posterior seguiment de l’adolescent.

El programa es va iniciar l’any 2013 i cada any arriba a més de 8.000 estudiants de 30 a 40 escoles australianes. Les sessions de Silence is Deadly duren uns 50 minuts, en les quals es presenta a les aules un diàleg obert sobre temes com l’assetjament escolar, la gestió emocional o discussions sobre com ajudar als altres. A més, a les presentacions es projecta contingut multimèdia i es distribueixen fulls informatius i polseres per donar suport a la causa.

Un estudi ha volgut testar l’eficàcia i eficiència del programa Silence is Deadly per fomentar la cerca d’ajuda en els problemes de salut mental i ideació suïcida entre estudiants de secundària masculins. A l’estudi sobre el programa van participar 800 alumnes de 8 instituts australians amb nois d’entre 16 i 18 anys.

Aquest estudi va emprar una metodologia basada en dos grups controlats: es va comparar un grup que va rebre atenció del programa Silence is Deadly i un altre que no en va rebre.

Les conclusions de l’estudi apunten que el programa Silence is Deadly té “un considerable potencial per contribuir a la salut mental dels nois a Austràlia” gràcies a fomentar la cerca d’ajuda en problemes mentals i ideació suïcida.

Referències

Calear, A. L., Banfield, M., Batterham, P. J., Morse, A. R., Forbes, O., Carron-Arthur, B., & Fisk, M. (2017). Silence is deadly: a cluster-randomised controlled trial of a mental health help-seeking intervention for young men. BMC public Health.

Will the Silence is Deadly Program Improve Men’s Mental Health? (2017). Medical News Bulletin.

Accedeix al servei gratuït de primera atenció

Oferim un servei gratuït de primera atenció, en el qual seràs atès per un dels nostres professionals especialistes en trastorns de conducta. En aquesta primera atenció es realitzarà una primera acollida de la petició i se t'oferirà un recurs, propi o extern, on poder tractar-la amb major profunditat.

Anar-hi