Atenció a les famílies

De vegades, nois i noies presenten problemes de comportament a casa o a l'escola, problemes que poden ser temporals i provocats per una situació concreta, o bé ser hàbits continuats i persistents. Els problemes de comportament poden ser trastorns de conducta, o derivar en ells. Davant d’aquests problemes de comportament és necessària la valoració d'un professional, que podrà fer una avaluació del cas i, si és necessari, un seguiment amb tractament multidisciplinari que millori l'adaptació a l'entorn i el seu desenvolupament.

La comunicació i el suport familiar és la base del desenvolupament d'un infant.

01. Primera Atenció

Descripció: L’equip de professionals d’Inmens atendrà en un termini de 48 hores les demandes d’informació i atenció sobre problemes de conducta.
Atesa per: Pedagoga i Educador Social.
Tipus de servei: Online
Estructura: Se sol·licita la informació mitjançant el formulari de contacte, al qual es donarà resposta telefònica en un termini de 48 hores.
Servei gratuït

02. Avaluació personalitzada

Descripció: Es tracta d’aprofundir en la demanda sobre els problemes de conducta que pots conèixer, fent una primera exploració i posterior indicació fonamentada en criteris clínics.
Atesa per: Psicòloga clínica.
Tipus de servei: Online
Estructura: L’avaluació es realitzarà al llarg de tres sessions individuals:
– Una primera sessió d’1h30 en què s’entrevistarà als pares si el pacient és menor d’edat.
– Una segona sessió de 45 minuts amb el pacient.
– Una última sessió devolutiva de 45 minuts en la què s’entregarà un informe de seguiment i es farà una devolutiva sobre l’explorat en les sessions, i unes recomanacions sobre com continuar amb l’abordatge de la problemàtica presentada.
Servei gratuït

03. Orientació i acompanyament

Descripció: Es tracta d’aprofundir en la demanda sobre els problemes de conducta que pots conèixer, fent una primera exploració i posterior indicació fonamentada en criteris clínics.
Atesa per: Psicòloga clínica.
Tipus de servei: Online
Estructura: L’avaluació es realitzarà al llarg de tres sessions individuals:
– Una primera sessió d’1h30 en què s’entrevistarà als pares si el pacient és menor d’edat.
– Una segona sessió de 45 minuts amb el pacient.
– Una última sessió devolutiva de 45 minuts en la què s’entregarà un informe de seguiment i es farà una devolutiva sobre l’explorat en les sessions, i unes recomanacions sobre com continuar amb l’abordatge de la problemàtica presentada.
Servei gratuït

Atenció a les famílies

Primera atenció

Oferim un servei gratuït de primera atenció, en el qual seràs atès per un dels nostres professionals especialistes en trastorns de conducta. En aquesta primera atenció es realitzarà una primera acollida de la petició i se t'oferirà un recurs, propi o extern, on poder tractar-la amb major profunditat.

Avaluació personalitzada

Oferim serveis d'avaluació personalitzada a mans d'un equip de professionals experts per identificar possibles casos de trastorns de conducta en joves i diferenciar-los de possibles conductes transitòries dins de la normalitat.

Orientació i acompanyament

Les nostres entitats ofereixen serveis propis d'orientació i acompanyament sobre trastorns de conducta adreçats a joves i famílies, impulsant una atenció terapèutica individualitzada i proporcionant recursos per bregar amb el trastorn.

Altres serveis

Les entitats que constitueixen la plataforma Inmens tenen serveis propis, també dirigits a joves, famílies i professionals.

01

Primera atenció

Oferim un servei gratuït de primera atenció, en el qual seràs atès per un dels nostres professionals especialistes en trastorns de conducta. En aquesta primera atenció es realitzarà una primera acollida de la petició i se t'oferirà un recurs, propi o extern, on poder tractar-la amb major profunditat.

02

Avaluació personalitzada

Oferim serveis d'avaluació personalitzada a mans d'un equip de professionals experts per identificar possibles casos de trastorns de conducta en joves i diferenciar-los de possibles conductes transitòries dins de la normalitat.

03

Orientació i acompanyament

Les nostres entitats ofereixen serveis propis d'orientació i acompanyament sobre trastorns de conducta adreçats a joves i famílies, impulsant una atenció terapèutica individualitzada i proporcionant recursos per bregar amb el trastorn.

04

Altres serveis

Les entitats que constitueixen la plataforma Inmens tenen serveis propis, també dirigits a joves, famílies i professionals.

Accedeix al servei gratuït de primera atenció

Oferim un servei gratuït de primera atenció, en el qual seràs atès per un dels nostres professionals especialistes en trastorns de conducta. En aquesta primera atenció es realitzarà una primera acollida de la petició i se t'oferirà un recurs, propi o extern, on poder tractar-la amb major profunditat.

Anar-hi