Suport i acompanyament per a la inclusió a les escoles

Abordar de forma positiva els trastorns del comportament que sovint presenten infants, adolescents i joves a les escoles, és una alternativa per acabar amb l’exclusió a les aules dels alumnes amb trastorns de conducta i l’aplicació dràstica de sancions.

Des d’un enfoc de valors i drets de les persones, l’aplicació del model de Suport Conductual Positiu té per objectiu el benestar de l’alumne i la millora de les relacions amb el seu entorn, a partir del reforçament positiu de les capacitats i l’aprenentatge de noves habilitats. 

El servei de Suport Conductual Positiu que oferim a les escoles, format per un equip de psicòlegs i psicopedagogs amb una llarga expertesa en el model, ofereix formació personalitzada i acompanyament als professionals de l’educació per abordar les conductes problemàtiques dins de l’aula i millorar el benestar de l’alumne i de les persones del seu entorn.

Identifiquem com un trastorn de conducta o una conducta problemàtica aquelles conductes que per la seva identitat, durada i freqüència afecten al desenvolupament personal de l’alumne, així com a les seves relacions personals i la seva capacitat de participació en l’entorn aula i escola, però també la resta d’entorns comunitaris i socials. 

Les situacions de conducta problemàtica, exigeixen un sobreesforç del sistema de suports per atendre de forma adequada les necessitats de l’alumne dins l’aula. Habitualment es farà un abordatge integral, que requereix una resposta individualitzada i adaptativa, ajustant i adaptant l’entorn. Les conductes problemàtiques es poden modificar, canviar i reeducar, i deixen de ser problemàtiques per ser conductes alternatives.

El Suport Conductual Positiu (SCP) és una estratègia per millorar les intervencions comprensives per a les persones amb problemes de conducta greus i discapacitat en el desenvolupament.  Actualment, l’aplicació d’aquest model de suport s’ha demostrat com una gran eina davant d’una varietat de situacions que es produeixen tant a l’escola, com a casa i a la comunitat, per a persones en edat infantil, adolescents, joves i adults, amb discapacitat i sense, i davant d’una àmplia sèrie de conductes problemàtiques que s’originen tant en àmbits acadèmics com socials. 

Encara més important, el model ha ampliat el seu enfocament des d’una perspectiva de casos individuals a una implementació a nivell de sistemes de grup, especialment pensat per a escoles, residències i centres de  dia. D’aquesta manera, aquest model de suport es defineix com un conjunt ampli d’estratègies sistèmiques i individuals per aconseguir resultats socials i d’aprenentatge importants per a tots els alumnes i també persones usuàries de centres de dia i residencials.

Quines són les característiques principals del Suport Conductual Positiu?

L’aplicació sistèmica del Suport Conductual Positiu ofereix a escoles, centres de dia, serveis residencials, famílies i comunitats, un enfoc efectiu que permet l’adopció i manteniment de pràctiques basades en la  qualitat de vida i aprenentatges acadèmics i conductuals efectius:

  • Prevenció centrada en un contínuum de suports.
  • Enfocaments proactius per ensenyar i millorar les conductes socials, basades en pràctiques fonamentades en l’evidència.
  • Conjunt de propostes sistèmiques de canvi per recolzar pràctiques efectives, basant les decisions en l’anàlisi de les causes i les dades recollides.

La prevenció, el factor clau

 

Les pràctiques i sistemes del Suport Conductual Positiu s’organitzen al llarg d’un contínuum en què es considera la prevenció, com un dels factors claus del model, des de 3 perspectives principals.

-Prevenció primària: se centra en la disminució del nombre de nous casos de conducta o situacions problemàtiques, assegurant i mantenint l’ús de les pràctiques més efectives per a tots els alumnes/persones usuàries.  Se centra en l’organització dels espais d’aprenentatge i de vida, mitjançant sistemes d’aprenentatge efectius.

-Prevenció secundària: se centra en la disminució del nombre de casos existents de conductes o situacions problemàtiques, proporcionant ensenyament o suports conductuals addicionals a un nombre relativament més petit d’alumnes i persones usuàries  que presenten un risc mitjà  i que necessiten suports més especialitzats dels que es donen en la prevenció primària.

-Prevenció terciària: se centra en la disminució de casos existents de conductes problemàtiques complexes, difícils i de llarga durada que presenten alumnes/usuaris  que tenen risc de fracàs emocional, conductual i social significatiu. En aquests casos es fa èmfasi en l’ús d’intervencions especialment dissenyades i individualitzades per tal de disminuir la durada, la intensitat, la complexitat i/o la freqüència de la conducta o situació problemàtica (avaluació funcional, plans de suport conductual específics basats en les funcions, aprenentatge de noves conductes).

Formació en Suport Conductual Positiu

Acostament al Suport Conductual Positiu

Coneixement dels principis i pràctiques del SCP i acostament bàsic a l'enfocament, actitud i estil de suport basat en la prevenció.

Formació per a professionals

Destinat a professionals d'atenció directa, persones voluntàries i persones interessada a conèixer què és el SCP, els principis i estratègies bàsiques de suport a persones amb problemes de conducta.

Coneixement del SCP

Coneixerem que és el SCP i com treballem els valors i principis a la pràctica del dia dia.

Recursos per a la inclusió a les escoles

Com entenem la conducta des d’una perspectiva de la seva funció.

Acompanyament a les escoles

Model d’intervenció des del SCP (prevenció primària, secundària i terciària)

Aplicació d’estratègies reactives

Eines per abordar plans de prevenció i intervenció a l’aula

Apunta't al curs

Aprofundir en els coneixements relacionats amb la conducta

Amb l’interès d’aprofundir en l’aplicació del Suport Conductual Positiu en els nostres àmbits de treball relacionats amb la conducta, podeu actualitzar els vostres coneixements, en el següent enllaç:

Consulta la declaració de principis sobre l'aplicació de Suport Conductual Positiu

Contacta amb AMPANS

Per fer-nos arribar les teves consultes, sol·licituds o comentaris, omple aquest formulari. Molt aviat ens posarem en contacte amb tu.

    0/ 500

    Col·labora amb AMPANS

    El suport social ha estat fonamental per l’avenç de la missió d’AMPANS, tant en l’assoliment dels projectes que milloren la qualitat de vida de les persones amb discapacitat intel·lectual i amb necessitats de suport, com en la sensibilització de la societat. El camí continua i et necessitem al costat. Ens hi ajudes?