Pòsters i comunicacions

PÒSTERS

Pot contenir: 2 taules o 2 figures ( imatge, fotos o gràfiques)  i un màxim de 5 cites bibliogràfiques.

El pòster ha de  ser en format vertical i mides de 80 x 120, i l’heu de portar el dia del congrés per poder-los penjar.

 

Inscripcions tancades

 

COMUNICACIONS

Les comunicacions han de ser resultats de treballs d'investigació que no hagin estat publicats prèviament a cap revista.

Per a presentar un treball és imprescindible que com a mínim un dels autors estigui inscrit al Congrés.

Només s'acceptaran aquells treballs enviats mitjançant aquest formulari d'inscripció:

 

Inscripcions tancades

tvw497agsj