Un equip del CET treballa a Rossignol, a Artés, gràcies a un enclavament laboral

És una fórmula que pretén obrir la porta a persones amb discapacitat intel·lectual en el món de l’empresa ordinària Un equip de sis persones del Centre Especial de Treball està ubicat a l’empresa Rossignol, a Artés, mitjançant un enclavament laboral. Es tracta d’una fórmula que pretén obrir la porta a persones amb discapacitat intel·lectual en el món de l’empresa ordinària. L’enclavament laboral és un contracte entre una empresa i un Centre Especial de Treball, en què un grup de treballadors amb discapacitat es desplaça temporalment a les instal•lacions de l’empresa col·laboradora per realitzar-hi unes tasques concretes, sense afectar el funcionament de l’empresa. La durada mínima d’un enclavament és de 3 mesos i la màxima de 3 anys, prorrogable fins a sis. Els treballadors de l’enclavament mantenen, a tots els efectes, la seva relació laboral amb el centre especial de treball així com el seguiment i suports necessaris L’objectiu és que les persones amb discapacitat puguin accedir al món laboral ordinari, garantint la igualtat d’oportunitats i com a via d’accés al món laboral de manera estable. Per a l’empresa, suposa també el compliment de la LISMI, la llei d’integració social de les persones amb discapacitat, i que per raons tècniques, econòmiques o organitzatives no puguin tenir en plantilla treballadors amb discapacitat o bé no troben treballadors per a cobrir les places La feina és un element bàsic d’integració que totes les persones necessitem i les persones amb discapacitat afronten amb més dificultats les situacions de inestabilitat, de manera que és molt important pel seu benestar personal entorns estables. El valor integrador que aporta el treball, fa que les persones se sentin part d’un equip, que aportem i som importants. Els aporta experiència i nous aprenentatges, tenir relacions amb nous companys de treball. Les persones es senten valorades i augmenta la seva autoestima i desenvolupament personal i professional. Per les persones amb discapacitat tenir feina significa desenvolupar-se com a persones, tan a nivell social com laboral, es senten útils i integrats i augmenta la seva autoestima, poder acompanyar-los en aquest procés i formar-hi part és el que realment fa mantenir la il·lusió cada dia per la feina que fas. Generalment reps més del que arribes a donar, la relació que s’estableix és de confiança i alhora de respecte, sempre amb la implicació directa de la persona amb discapacitat i cedint espais on pugui expressar-se quan ho necessiti.