Som l’entitat coordinadora del programa “Ocell de foc”, al Bages, Moianès i Solsonès

 

Per millorar la qualitat de vida de joves, especialment amb problemes de salut mental

 

Oferir atenció a joves, especialment als que tenen problemes de salut mental, per millorar la seva autonomia personal i facilitar la construcció d’una vida independent. Aquest és l’objectiu del programa ‘Ocell de foc’, finançat pel departament d’Empresa i Treball de la Generalitat de Catalunya, i que al Bages, Moianès i Solsonès es tirarà endavant amb una aliança d’entitats entre l’Ajuntament de Manresa, AMPANS —entitat coordinadora—, Althaia, CAE i Mosaic de la Fundació Germà Tomàs Canet.

Es tracta d’un programa transversal que implica les administracions i les entitats especialitzades del territori i que promou un abordatge integral per tal que les persones joves puguin dur a terme el seu projecte de vida d’una manera autònoma i independent, posant especial èmfasi en aquelles que pateixen problemes de salut mental.

El programa vol promoure l’atenció a joves d’entre 16 i 30 anys, especialment amb problemes de salut mental, per assolir el seu benestar emocional, una millora de la qualitat de vida i la seva inserció laboral o recuperació del seu itinerari formatiu. Es desenvoluparà per tot el país amb un pressupost de 9,9 milions d’euros, amb la voluntat d’arribar a 20.000 joves, 3.000 dels quals amb problemes de salut mental o benestar emocional. Al Bages, Moianès i Solsonès, la previsió és atendre 2.000 joves en dos anys, el 15% dels quals amb problemàtiques de salut mental.

Aquest migdia, el projecte s’ha presentat amb la presència de l’alcalde de Manresa, Marc Aloy Guàrdia; de la regidora d’Ocupació, Empresa i Coneixement, Cristina Cruz Mas; del director general d’Economia Social i Solidària, el Tercer Sector i les Cooperatives del departament d’Empresa i Treball, Josep Vidal Fàbrega, i del director general de la fundació AMPANS, Toni Espinal Freixas, i amb la participació d’Althaia, el CAE i Mosaic, i les regidores d’Acció i Inclusió Social, Ciutat Saludable i Joventut.

 

Accions i serveis proposats

1.- Servei d’informació, de prevenció i de lluita en contra de l’estigma de la salut mental i l’abandonament educatiu a la comunitat propera.

 1. Donar visibilitat al servei a la ciutadania i entre les persones joves.
 2. Formar i acompanyar els professionals de les entitats i dels serveis que atenen persones joves o estan constituïts per persones joves.
 3. Donar visibilitat a la problemàtica de la salut mental entre les persones joves i a les possibilitats d’atenció i millora d’aquesta salut.
 4. Fomentar la participació ciutadana en la lluita contra l’estigma.
 5. Elaborar material específic sobre prevenció i lluita contra l’estigma i sobre salut mental.
 6. Fer activitats adreçades a les persones de sensibilització i foment del respecte, per trencar estereotips preconcebuts i per lluitar contra les desigualtats de gènere.

 

2.- Servei d’Atenció Grupal al col·lectiu de persones joves. Té l’objectiu de generar espais de trobada de joves, aprofitant els recursos existents al territori, per compartir experiències.

 1. Fomentar l’establiment de relacions positives, de suport i empoderament entre les persones joves.
 2. Col·laborar i treballar amb les entitats que atenen les persones joves des dels àmbits de l’esport, la cultura, el lleure, entre altres, per detectar la problemàtica de salut mental, atendre-la i informar-ne les persones joves.
 3. Fomentar l’autoorganització col·lectiva de les persones joves, orientada a la seva participació i implicació en la comunitat.

 

3.- Servei Niu de Projectes i d’Iniciatives Juvenils. Té l’objectiu de crear un espai obert i inspirador de treball per concretar projectes prelaborals, semilaborals o primeres experiències laborals o d’emprenedoria, a través de les Cooperatives Juvenils de Serveis (CJS).

 1. Activitats de formació i d’aprenentatge.
 2. Suport a les iniciatives juvenils, perquè s’estructurin i es consolidin a través del disseny de projectes.
 3. Organització de tallers pràctics.
 4. Creació d’una borsa de cooperatives i d’empreses mentores del territori.

 

4.- Servei d’Assessorament a les Persones Joves.

 1. Acompanyament a les persones joves en l’elaboració i el desenvolupament del seu itinerari de vida independent i del seu itinerari laboral, i acompanyament per al retorn al sistema educatiu.
 2. Derivació cap als recursos públics existents: programes de formació, de garantia juvenil, de transició al món laboral o a l’educació postobligatòria.
 3. Coordinació amb els serveis especialitzats de salut, educació i serveis socials.

 

5.- Punt de trobada del nucli ‘Ocell de foc’. Amb l’objectiu de constituir un espai físic que ha d’esdevenir un punt de trobada, d’informació i de referència per als diferents públics objectiu del programa. És voluntat del dispositiu enxarxar les accions proposades amb recursos ja existents al territori, com els serveis que ofereix l’Oficina Jove del Bages, en especial al nou l’Espai Èmfasi, o l’Oficina Tècnica Laboral del Bages i la propera que es desplegarà al Moianès.