Setanta-una persones s’han format aquest any a AMPANS per dedicar-se professionalment a l’atenció a persones dependents per discapacitat o vellesa

Aquest perfil professional ha tingut una alta demanda per l’impacte de la pandèmia en l’àmbit de l’atenció a la dependència i al voltant del 75% de les persones formades, ja treballen al sector. AMPANS està finalitzant el darrer dels 5 cursos que ha organitzat durant el present any de Certificat de Professionalitat d’Atenció sociosanitària a persones dependents en Institucions socials. En total hauran superat amb èxit les formacions 71 persones que es volen dedicar professionalment al sector de l’atenció sociosanitària, i una part de les quals s’ha incorporat a l’equip de professionals d’AMPANS. En total, aquest 2021 l’entitat ha realitzat cinc cursos pertanyents a la convocatòria del SOC de Formació d’Oferta en Àrees Prioritàries (FOAP) Forma i Insereix i a l’Acord Marc d’Atenció Sociosanitària a Persones Dependents en Institucions Socials, que ofereixen a les persones treballadores, preferentment en situació d’atur i demandants d’ocupació, una formació adaptada a les necessitats d’aquest sector laboral. L’objectiu d’aquest programa és, a través d’una formació personalitzada, afavorir la productivitat i la competitivitat de les empreses, així com la qualificació i la promoció de les persones treballadores. Els alumnes de l’últim curs en marxa, catorze, estan finalitzant les 80 hores de pràctiques realitzades en diferents centres i institucions del món sociosanitari. Els docents són majoritàriament professionals referents de l’àmbit a impartir de la plantilla d’AMPANS i docents externs, dels sectors sanitari, psicologia i psicopedagogia, i treball social, entre altres. Els alumnes completen el seu aprenentatge al costat de professionals de diversos serveis d’entitats de l’àmbit de la dependència. L’objectiu d’aquests cursos es basa en 4 àmbits competencials: preparar i donar suport en les intervencions d’atenció a les persones i al seu entorn en l’àmbit institucional indicades per l’equip interdisciplinari; desenvolupar intervencions d’atenció física, sociosanitària i psicosocial. A través d’aquests cursos, els alumnes que assoleixen els objectius favorablement, surten preparats per desenvolupar les tasques relacionades amb l’atenció a persones dependents en institucions socials, i podran ocupar llocs de treball com a cuidadors de persones dependents per situació de discapacitat o vellesa. Aquest perfil professional ha tingut una alta demanda per l’impacte de la COVID-19 en l’àmbit de l’atenció a la dependència i al voltant del 75% de les persones que han finalitzat la formació, ja treballen al sector.