Quatre persones han aconseguit formalitzar oficialment la seva situació al país amb un contracte de treball als serveis laborals de l’entitat

La Victòria és una de les persones contractades a través del programa Quatre persones que estaven en situació irregular han pogut formalitzar oficialment la seva situació a Catalunya, amb l’ajuda que han rebut d’ un programa d’acollida anomenat ACOL, dins del Programa Treball i Formació, de la Generalitat de Catalunya, en el que participa AMPANS. Aquestes 4 persones treballen des d’aquesta primavera a diversos serveis laborals d’aquesta entitat que acompanya persones amb discapacitat intel·lectual, malaltia mental i en situació de risc. Una d’elles s’ha integrat a la plantilla del Garden d’AMPANS, dues més a la Secció laboral de Neteja i una quarta forma part de les brigades de Jardineria, del Centre Especial de Treball d’AMPANS. Les 4 persones s’han integrat perfectament a les seccions laborals d’aquesta entitat i gràcies a haver aconseguit la feina, també han pogut regularitzar la seva situació al país i disposar dels papers necessaris per poder fer tots els tràmits i gestions que necessita qualsevol ciutadà de ple dret al nostre país. Tres de les quatre persones a les que AMPANS ha pogut donar feina, van arribar a l’entitat de la mà de Càritas, que fa acompanyament sociolaboral a persones en situació irregular. Gràcies a la col·laboració d’ambdues entitats, aquestes i una d’elles, de la comunitat de Sant Egidi. Totes quatre persones han pogut normalitzar la seva residència i aconseguir un treball per ser autònomes i seguir el seu itinerari vital. La línia ACOL del Programa Treball i Formació de la Generalitat de Catalunya s’ha creat específicament per afavorir la regularització de persones en situació irregular, i té per objectiu facilitar l’obtenció d’un permís de residència i treball per motiu d’arrelament social. Aquest programa, impulsat pel Servei d’Ocupació de Catalunya (SOC), integra accions d’experiència laboral i accions formatives. En el cas d’AMPANS, en col·laboració amb Càritas, el programa contempla les accions de contractació de 4 persones durant un període de 12 mesos. També recull accions de formació transversal en competències digitals bàsiques (30 hores) i treball en equip (30 hores). El Programa és una eina potent per aquells participants que volen regularitzar la seva situació. Tenint en compte les característiques de cadascun del llocs de treball del projecte, aquestes accions d’experiència laboral i formativa permetran a les persones participants en aquest Programa que estiguin acompanyades per personal tècnic o de suport que necessitin en el desenvolupament de les tasques del seu lloc de treball. Professionals de l’entitat acompanyen en tot moment les tasques laborals i les accions formatives que duen a terme, i la capacitació en funció del lloc de treball Una de les finalitats d’AMPANS és la inserció laboral de persones en situació de vulnerabilitat, ja sigui per la seva condició personal o per factors de l’entorn, com és el cas de les persones que arriben al nostre país, sense xarxa i amb pocs suports per poder arrelar-s’hi i tenir una vida digne com la que han vingut a buscar. L’objectiu principal del programa consisteix en aportar oportunitats d’ocupació a persones migrades que puguin obtenir una autorització per obtenir un contracte de treball, contribuint a la seva inserció sociolaboral i a la regularització de la seva situació al nostre país. Quatre persones que estaven en situació irregular han pogut formalitzar oficialment la seva situació a Catalunya, amb l’ajuda que han rebut d’ un programa d’acollida anomenat ACOL, dins del Programa Treball i Formació, de la Generalitat de Catalunya, en el que participa AMPANS. Aquestes 4 persones treballen des d’aquesta primavera a diversos serveis laborals d’aquesta entitat que acompanya persones amb discapacitat intel·lectual, malaltia mental i en situació de risc. Una d’elles s’ha integrat a la plantilla del Garden d’AMPANS, dues més a la Secció laboral de Neteja i una quarta forma part de les brigades de Jardineria, del Centre Especial de Treball d’AMPANS. Les 4 persones s’han integrat perfectament a les seccions laborals d’aquesta entitat i gràcies a haver aconseguit la feina, també han pogut regularitzar la seva situació al país i disposar dels papers necessaris per poder fer tots els tràmits i gestions que necessita qualsevol ciutadà de ple dret al nostre país. Tres de les quatre persones a les que AMPANS ha pogut donar feina, van arribar a l’entitat de la mà de Càritas, que fa acompanyament sociolaboral a persones en situació irregular. Gràcies a la col·laboració d’ambdues entitats, aquestes i una d’elles, de la comunitat de Sant Egidi. Totes quatre persones han pogut normalitzar la seva residència i aconseguir un treball per ser autònomes i seguir el seu itinerari vital. La línia ACOL del Programa Treball i Formació de la Generalitat de Catalunya s’ha creat específicament per afavorir la regularització de persones en situació irregular, i té per objectiu facilitar l’obtenció d’un permís de residència i treball per motiu d’arrelament social. Aquest programa, impulsat pel Servei d’Ocupació de Catalunya (SOC), integra accions d’experiència laboral i accions formatives. En el cas d’AMPANS, en col·laboració amb Càritas, el programa contempla les accions de contractació de 4 persones durant un període de 12 mesos. També recull accions de formació transversal en competències digitals bàsiques (30 hores) i treball en equip (30 hores). El Programa és una eina potent per aquells participants que volen regularitzar la seva situació. Tenint en compte les característiques de cadascun del llocs de treball del projecte, aquestes accions d’experiència laboral i formativa permetran a les persones participants en aquest Programa que estiguin acompanyades per personal tècnic o de suport que necessitin en el desenvolupament de les tasques del seu lloc de treball. Professionals de l’entitat acompanyen en tot moment les tasques laborals i les accions formatives que duen a terme, i la capacitació en funció del lloc de treball Una de les finalitats d’AMPANS és la inserció laboral de persones en situació de vulnerabilitat, ja sigui per la seva condició personal o per factors de l’entorn, com és el cas de les persones que arriben al nostre país, sense xarxa i amb pocs suports per poder arrelar-s’hi i tenir una vida digne com la que han vingut a buscar. L’objectiu principal del programa consisteix en aportar oportunitats d’ocupació a persones migrades que puguin obtenir una autorització per obtenir un contracte de treball, contribuint a la seva inserció sociolaboral i a la regularització de la seva situació al nostre país.