Maxion Wheels fa un balanç positiu de l’enclavament laboral d’AMPANS a les seves instal·lacions, on ocupa a 8 persones amb diversitat intel·lectual

L’enclavament és una figura laboral prevista a la llei de la discapacitat que facilita l’accés al treball en entorns normalitzats Maxion Wheels España SL, empresa del sector de l’automòbil, fa un balanç molt positiu de l’ enclavament laboral que ha incorporat a la seva organització i que dona oportunitats d’ocupació a vuit persones del nostre Centre Especial de Treball. Es tracta de dos equips de quatre persones que cobreixen el torn de matí i de tarda, i que realitzen tasques de classificació d’intercaladors, palets i tapes, repàs de rodes (granallar i polir), i l’embalatge de discos en caixes de cartró i fusta. Ho fan a les pròpies instal·lacions de la fàbrica que Maxion Wheels té al polígon industrial Pont Nou de Manresa. L’enclavament laboral és un contracte entre una empresa i un Centre Especial de Treball en què un grup de treballadors amb discapacitat es desplaça a les instal·lacions de l’empresa col·laboradora per realitzar-hi unes tasques concretes, integrat dins del funcionament de l’empresa. La llei per la qual es regulen els enclavaments laborals com a mesura de foment del treball de les persones amb discapacitat preveu aquesta figura laboral que estableix la durada de l’enclavament entre un mínim de 3 mesos i un màxim de 3 anys, prorrogable fins a sis. Els treballadors de l’enclavament mantenen, a tots els efectes, la seva relació laboral amb el centre especial de treball, però treballen completament integrats en els equips de treball de l’empresa. L’objectiu d’un enclavament és que les persones en situació de discapacitat puguin accedir al món laboral ordinari, garantint la igualtat d’oportunitats i com a via d’accés al món laboral de manera estable. Per a l’empresa suposa també el compliment de la Llei de la Discapacitat que garanteix el dret de les persones a treballar en entorns normalitzats. L’enclavament va entrar en funcionament l’abril del 2019 i, després d’un període d’adaptació, va haver de superar la situació de crisi originada per la pandèmia. La relació entre la direcció i la plantilla de Maxion Wheels España SL i els treballadors d’AMPANS s’ha consolidat i respon molt satisfactòriament als objectius marcats per ambdues organitzacions. Marta Milian, coordinadora del projecte per part d’AMPANS, assegura que “les vuit persones treballadores se senten molt ben integrades en la dinàmica de l’empresa on aporten tota la seva vàlua personal i professional com ho faria qualsevol altre membre de la plantilla”. Josep Maria Esquius, Director de Recursos Humans de Maxion Wheels España, explica perquè decideixen apostar per la forma laboral d’un enclavament: “l’abril de 2019, en un moment de màxima capacitat a la planta, necessitàvem optimitzar els recursos propis en els processos de fabricació de la roda i, en paral·lel, organitzar les tasques auxiliars vinculades, a través de la col·laboració de recursos externs, mitjançant instruments alternatius. L’enclavament respon a aquest objectiu i està en línia amb els valors de la companyia, amb el seu codi ètic i amb els programes de diversitat i inclusió que duem a terme”. Ara, quasi tres anys després i en un context productiu diferent, Maxion Wheels continua apostant per l´enclavament “ja molt consolidat a la nostra estructura organitzativa” diu Josep Maria Esquius. “La relació amb AMPANS -afegeix- s’ entén també des de l´òptica de col·laboració amb el territori i la confiança que tenim dipositada en aquesta fundació, amb la que Maxion Wheels ja ha col·laborat en diverses ocasions” i conclou que “és una bona pràctica que ha donat els resultats esperats i que cal donar a conèixer”. El treball de seguiment dels responsables del projecte de cadascuna de les entitats i la comunicació és constant. Aquest és l’ element clau per l´èxit del programa assegura Josep Maria Esquius i afegeix que “després d´uns inicis difícils, estem molts satisfets del funcionament de l’equip”.