L’escola Jeroni de Moragas té a punt el pla d’obertura del nou curs i ha format el personal docent sobre els protocols i mesures a tenir en compte

L’escola d’educació especial Jeroni de Moragas començarà el curs 2020/21 el proper dilluns 14 de setembre, d’acord amb les directrius del govern i del departament d’Educació de la Generalitat de Catalunya. El pla d’inici de curs de l’escola d’AMPANS s’enfoca a seguir totes les mesures de seguretat i prevenció dictades pel departament de Salut i el Procicat, procurant que l’escola sigui el màxim presencial possible. I és que l’escola té un paper clau en la socialització, cohesió, equitat i que fa una funció de protecció dels infants i joves i per extensió de les seves famílies, i aquest fet té encara més importància en el cas de les escoles d’educació especial. El personal docent coneix i disposa dels protocols, procediments i mesures per evitar el risc de contagi. Prèviament a l’inici de curs, el claustre ha fet un curs telemàtic sobre la identificació dels símptomes del COVID.19 i les mesures preventives a tenir en compte. L’escola ha extremat les mesures d’higiene i desinfecció i ventila els espais tres cops al dia. Els alumnes han de portar mascareta i fer-la servir sempre que no es pugui garantir la distància entre persones. L’escola té 7 mòduls on s’imparteixen els diferents nivells i cicles educatius, cada mòdul disposa d’entrades independents que s’utilitzaran per distribuir els alumnes i garantir les mesures de prevenció. Els alumnes podran accedir directament a les aules a través dels accessos dels mòduls, per evitar creuar-se en les entrades i sortides. En cada punt d’entrada, el personal docent prendrà la temperatura als alumnes que vagin arribant. Pel que fa al menjador i esbarjo, es farà per torns i coincidint amb el grup estable de cicle. L’escola Jeroni de Moragas rep habitualment gran nombre de persones entre pràctiques, voluntariat i serveis comunitaris. Donada la vulnerabilitat de l’alumnat, l’escola ha decidit cancel·lar les activitats que impliquin l’entrada de persones externes al centre, almenys durant aquest primer trimestre. Es valorarà si es poden reprendre a partir del gener, segons l’evolució de la pandèmia.